Pro uchazeče o studium

Pro uchazeče o studium

Chcete mít přehled o knižním a časopiseckém fondu Univerzitní knihovny? Pak je vám k dispozici on-line knihovní katalog, volně přístupný všem a odkudkoli. Vyhledávat v něm můžete i jako neregistrovaní čtenáři bez jakéhokoli omezení i z domova. Pokud se zaregistrujete, můžete v něm kontrolovat a spravovat své čtenářské konto. V knihovně pak pro práci s katalogem slouží speciálně vyčleněné počítače v přízemí naproti výpůjčnímu pultu.

Chcete zjistit, jak vypadají závěrečné práce, jejichž úspěšná obhajoba vede k získání vysokoškolského titulu? Chcete vědět, co publikují akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity a jaké časopisy a sborníky univerzita vydává? Pak se podívejte do Digitální knihovny UPa, kde naleznete ve většině případů i plné texty uvedených dokumentů.

A chcete vše výše uvedené a k tomu ještě miliony e-článků a tisíce e-knihy prohledávat z jednoho místa? Pak tu pro vás máme tzv. discovery vyhledávač Primo. Velmi zjednodušeně řečeno je to takový „Google“, který prohledává dokumenty a publikace zakoupené či předplácené univerzitou. K plným textům těchto zdrojů se ale dostanete až po zahájení studia nebo na počítači v knihovně poté, co se zaregistrujete.

Více informací o výpůjčních a informačních službách najdete na webových stránkách Univerzitní knihovny.      

 

Zajímá vás, co se aktuálně v knihovně děje? Jaké pořádáme přednášky a semináře, jaké knihy přibyly do našeho knihovního fondu, na jakou výstavu můžete zajít do Galerie Univerzity Pardubice? Sledujte Univerzitní knihovnu na sociálních sítích.