Otevřená věda

Translation:

Otevřená věda (open science) je hnutí, jehož základní myšlenkou je sdílení a opětovné využívání vědeckých výstupů všeho druhu. Usiluje o kompletní změnu zavedených vědeckých postupů, jejímž vyústěním by mělo být bezplatné zveřejňování a sdílení vědeckých informací ve všech oblastech jejich životního cyklu.

Rozšířit fotografii: 
true