Umění sebevědomé prezentace I, II

Uložit do kalendáře 12-01-2023 13:00 26-01-2023 13:00 Czech republic/Europe Umění sebevědomé prezentace I, II Není náhodou, že prakticky každý, kdo kdy hnul chodem dějin, dokázal mluvit k lidem, nadchnout dav. Jsou to právě prezentační dovednosti, na kterých závisí úspěch vašich nápadů. Naučte se to, než váš příští projekt zmizí v zapomnění. ... Univerzita Pardubice
12. 01. - 26. 01. 2023 Univerzita Pardubice
prezentace
sebevědomí
mentoring
Umění sebevědomé prezentace I, II

Není náhodou, že prakticky každý, kdo kdy hnul chodem dějin, dokázal mluvit k lidem, nadchnout dav. Jsou to právě prezentační dovednosti, na kterých závisí úspěch vašich nápadů. Naučte se to, než váš příští projekt zmizí v zapomnění. 

A v akademické sféře to platí stoprocentně. Na správné prezentaci může záviset i celý projekt, pokud ho prezentujete komisi, která rozhoduje o přidělení financí. Proto se naučíme, jak prezentovat s lehkostí a nadhledem

Co je cílem kurzu?

  • vystupovat uvolněně a sebevědomě
  • ovládnout trému natolik, aby neovládala ona nás
  • prezentovat se srozumitelně
  • umět pracovat s hlasem a řečí těla
  • získat poutavý a autentický přednes

A jak na to půjdeme?

  • využijeme divadelní a improvizační techniky
  • najdeme vaše silné a slabé stránky a zjistíme, jak s nimi pracovat
  • ukážeme si, jak se na prezentaci připravit
  • aplikujeme techniky práce s trémou
  • budeme vše hodně zkoušet a vydatně se u toho bavit

Termíny:

1. blok – 12. ledna 2023

2. blok – 26. ledna 2023

vždy od 13 do 16 hodin

kapacita: max 6 účastníků

místo konání: DA/A8 -  v budově DFJP

lektorka: Ing. Andrea Moličová

Spoluzaložila firmu Improvision, kde pomáhá lidem hledat jejich silné stránky v komunikačních dovednostech. Školí hlavně manažery, vedoucí týmů a obchodníky, kteří potřebují ovládat verbální i neverbální komunikaci. Při workshopech využívá zkušenosti s aplikovanou improvizací, které se věnuje 12 let. Principy aplikované improvizace totiž umožňují hravým způsobem rozvíjet oblasti jako je kreativita, spolupráce týmů, koncentrace a sebeprezentace. Profesně se věnuje také moderaci společenských událostí a produkci kulturních akcí. Vede improvizační divadlo Paleťáci a v roce 2018 byla nominována do soutěže Živnostník roku. 

Vstup zdarma
oddělení HR, mentoringový program
Ing. Iveta Moravcová
466 036 518