Otevřený přístup

Translation:

Otevřený přístup zajišťuje okamžitý volný online přístup k vědeckým výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu: recenzovaným vědeckým časopiseckým článkům, příspěvkům ve sbornících, monografiím nebo datovým souborům. 

Charakteristiky otevřeného přístupu: 

  • okamžitý: přístup k vědeckému výsledku má být zajištěn nejpozději ve chvíli, kdy byl publikován; 
  • bezplatný: pro koncové uživatele dostupný zdarma; 
  • svobodný: výsledek by neměl být dostupný pouze pro čtení, měl by být zveřejněn tak, aby mohl být opětovně využit;
  • trvalý: přístup má být zajištěn dlouhodobě, výsledky musí být archivovány. 

Otevřený přístup je nejčastěji uskutečňován třemi způsoby, a to:

  1. zelenou cestou (uložení článku do repozitáře),
  2. zlatou cestou (publikování v otevřeném, či hybridním časopise, za otevření článku se platí),
  3. diamantovou (platinovou) cestou (publikování v otevřeném časopise, zdarma).

Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536

Obrázek: Open Access Type by J. Murrey Atkins Library at UNC Charlotte (CC BY)

Logo OA: "Open Access logo" by MikeAMorrison is licensed under CC BY-SA 4.0.


 

false
Rozšířit fotografii: 
true