Časté dotazy

 

Jak zjistím impakt faktor časopisu?

 Jak zjistím počet svých citací?

Jak zjistím svůj impakt faktor?

Jaký je můj h-index?

Jak oveřím, že se nejedná o predátora?

Kde najdu seznam Jeffreyho Bealla?

Co je to postprint?

Jak uložit svou publikační činnost do Digitální knihovny UPa?

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Web of Science?

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Scopusu?

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu do ERIH PLUS?

Jak vložím časopis nebo konferenci do číselníku v OBD?

Kde zjistím UT WoS?

Kde zjistím EID?

Jak zjistím impakt faktor časopisu?

Informace o impakt faktoru naleznete prostřednictvím Journal Citation Reports, kde jednoduše stačí zadat název nebo ISSN daného časopisu.

Jak zjistím počet svých citací?

Po vyhledání všech vašich záznamů ve Web of Science klikněte v pravém horním rohu na „Create Citation Report“. Ve Scopusu vyhledejte své jméno prostřednictvím „Author search“, ve svém záznamu naleznete počet Vašich citací. Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme autorům zřídit si své identifikátory ResearcherID a ORCiD.

Jak zjistím svůj impakt faktor?

Impakt faktor je metrika pro časopisy zařazené ve Web of Science. Pravděpodobně máte na mysli, počet svých citací (viz otázka výše).

Jaký je můj h-index?

Po vyhledání všech vašich záznamů ve Web of Science klikněte v pravém horním rohu na „Create Citation Report“. Ve Scopusu vyhledejte své jméno prostřednictvím „Author search“, ve svém záznamu naleznete počet Vašich citací. Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme autorům zřídit si své identifikátory ResearcherID a ORCiD.

Jak ověřím, že se nejedná o predátora?

Na co se u časopisu zaměřit Vás navede soubor otázek z webu Vím, kde publikuji! V případě nejasností se obraťte na Mgr. Veroniku Ungerovou (linka 6536).

Kde najdu seznam Jeffreyho Bealla?

Blog Jeffreyho Bealla byl ukončen v lednu 2017, obsah je dostupný přes Internet Archive.  

Co je to postprint?

Postprint (= accepted version) je autorskou verzí článku po zapracování připomínek z recenzního řízení, ale před konečným zformátováním vydavatelem (zpravidla neobsahuje číslování, vydavatelská záhlaví, zápatí, apod.). Jde o verzi shodnou s publikovaným článkem po stránce obsahové, nikoli po stránce formální. Nejedná se o verzi (autorský reprint), který autor obdrží od vydavatele. Příklad postprintu uloženého v Digitální knihovně UPa.

Jak uložit svou publikační činnost do Digitální knihovny UPa?

Podle Směrnice č. 2/2015 Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD mají od roku 2016 autoři za povinnost připojit v OBD k výsledkům typu J (článek v odporném periodiku) a D (článek ve sborníku) plný text v podobě tzv. postprintu (accepted version). Z OBD jsou poté záznamy s plnými texty automaticky exportované do Digitální knihovny UPa a zpřístupněny na základě pravidel vydavatele. Pokud chcete v Digitální knihovně zpřístupnit svoji publikační činnost staršího data nebo jiného typu, kontaktujte Mgr. Lucii Melicharovou (tel. 6536).

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Web of Science?

Kritéria pro zařazení a jak postupovat u jednotlivých typů dokumentů naleznete na stránkách Web Of Science. Časopissborníkkniha.

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Scopusu?

Kritéria a formuláře žádosti o zařazení publikace do Scopusu naleznete zde.

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu do ERIH?

Kritéria zařazení a jak postupovat naleznete zde.

Jak vložím časopis nebo konferenci do číselníku v OBD?

Číselník zdrojů spravuje Univerzitní knihovna, o vložení žádejte prostřednictvím tohoto formuláře.

Kde zjistím UT WoS?

UT WoS (Accession Number) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázích Web of Science, naleznete jej u konkrétního záznamu pod "Accession Number". Příklad WOS:000383526000016

Kde zjistím EID?

EID (Scopus ID) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázi Scopus. V současné době naleznete Scopus ID ve webové adrese příslušného záznamu  (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84968866035&origin=resultslist...) nebo při exportu záznamu/záznamů do csv.