Časté dotazy

 

Jak zjistím impakt faktor časopisu?

Jak zjistím počet svých citací?

Jak zjistím svůj impakt faktor?

Jaký je můj h-index?

Jak oveřím, že se nejedná o predátora?

Kde najdu seznam Jeffreyho Bealla?

Co je to postprint?

Jak uložit svou publikační činnost do Digitální knihovny UPa?

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Web of Science?

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Scopusu?

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu do ERIH PLUS?

Jak vložím časopis nebo konferenci do číselníku v OBD?

Kde zjistím UT WoS?

Kde zjistím EID?

 

 

Jak zjistím impakt faktor časopisu?

Informace o impakt faktoru naleznete prostřednictvím Journal Citation Reports, kde jednoduše stačí zadat název nebo ISSN daného časopisu.

Jak zjistím počet svých citací?

Po vyhledání všech vašich záznamů ve Web of Science klikněte v pravém horním rohu na „Create Citation Report“. Ve Scopusu vyhledejte své jméno prostřednictvím „Author search“, ve svém záznamu naleznete počet Vašich citací. Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme autorům zřídit si své identifikátory ResearcherID a ORCiD.

Jak zjistím svůj impakt faktor?

Impakt faktor je metrika pro časopisy zařazené ve Web of Science. Pravděpodobně máte na mysli, počet svých citací (viz otázka výše).

Jaký je můj h-index?

Po vyhledání všech vašich záznamů ve Web of Science klikněte v pravém horním rohu na „Create Citation Report“. Ve Scopusu vyhledejte své jméno prostřednictvím „Author search“, ve svém záznamu naleznete počet vašich citací. Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme autorům zřídit si své identifikátory ResearcherID a ORCiD.

Jak ověřím, že se nejedná o predátora?

Na co se u časopisu zaměřit vás zjistíte v záložce Predátorské praktiky vydavatelů. V případě nejasností se obraťte na Mgr. Veroniku Kolínovou (linka 6536).

Kde najdu seznam Jeffreyho Bealla?

Blog Jeffreyho Bealla byl ukončen v lednu 2017, obsah je dostupný přes Internet Archive.  

Co je to postprint?

Postprint (= accepted version) je autorskou verzí článku po zapracování připomínek z recenzního řízení, ale před konečným zformátováním vydavatelem (zpravidla neobsahuje číslování, vydavatelská záhlaví, zápatí, apod.). Jde o verzi shodnou s publikovaným článkem po stránce obsahové, nikoli po stránce formální. Nejedná se o verzi (autorský reprint), který autor obdrží od vydavatele. Příklad postprintu uloženého v Digitální knihovně UPa.

Jak uložit svou publikační činnost do Digitální knihovny UPa?

Podle Směrnice č. 2/2015 mají od roku 2016 autoři za povinnost připojit v OBD k výsledkům typu J (článek v odporném periodiku) a D (článek ve sborníku) plný text v podobě tzv. postprintu (accepted version). Z OBD jsou poté záznamy s plnými texty automaticky exportované do Digitální knihovny UPa a zpřístupněny na základě pravidel vydavatele. Pokud chcete v Digitální knihovně zpřístupnit svoji publikační činnost staršího data nebo jiného typu, kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou.

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Web of Science?

Kritéria pro zařazení časopisu, sborníku nebo knihy do Web of Science najdete zde

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Scopusu?

Kritéria a formuláře žádosti o zařazení publikace do Scopusu najdete zde.

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu do ERIH?

Kritéria pro zařazení časopisu do ERIH PLUS naleznete zde

Jak vložím časopis nebo konferenci do číselníku v OBD?

Číselník zdrojů spravuje Univerzitní knihovna, vyplňte tento formulář a odešlete jej na e-mail petra.zaninova@upce.cz

Kde zjistím UT WoS?

UT WoS (Accession Number) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázích Web of Science, naleznete jej u konkrétního záznamu pod "Accession Number". Příklad WOS:000383526000016

Kde zjistím EID?

EID (Scopus ID) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázi Scopus. V současné době naleznete Scopus ID v URL adrese příslušného záznamu nebo při exportu záznamu/záznamů do csv. (EID je ve tvaru např. 2-s2.0-85041007435)

 


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou

podpora vědy a výzkumu
Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false