Časté dotazy

Jak zjistím impakt faktor časopisu?

Jak zjistím počet svých citací?

Jak si založit ORCID?

Jak zjistím kvartil časopisu v databázi Web of Science?

Jak zjistím kvartil časopisu v databázi Scopus?

Jak ověřím, že se nejedná o predátora?

Co je to postprint?

Jak uložit svou publikační činnost do Digitální knihovny UPa?

Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Web of Science / Scopusu / ERIH PLUS?

Jak vložím časopis nebo konferenci do číselníku v OBD?

Kde zjistím UT WoS?

Kde zjistím EID (Scopus)?

 

Jak zjistím impakt faktor časopisu?

Informace o impakt faktoru naleznete prostřednictvím Journal Citation Reports, kde jednoduše stačí zadat název nebo ISSN daného časopisu.

Databáze Scopus využívá jako ukazatel citovanosti metriku CiteScore. Hodnotu CiteScore zjistíte kliknutím na příslušný časopis ve Scopusu.


Jak zjistím počet svých citací?

Web of Science: Vyhledejte všechny vaše záznamy a v pravém horním rohu klikněte na „Create Citation Report“.

Scopus: Vyhledejte své jméno prostřednictvím „Author search“, ve svém záznamu naleznete počet vašich citací.

Pro nejpřesnější výsledky doporučujeme autorům zřídit si identifikátor ORCID a případně ho propojit s identifikátorem ResearcherID a/nebo Scopus Author ID.


Jak si založit ORCID?

Autoři (zaměstnanci a studenti UPa, kteří vykazují za UPa publikace do OBD, respektive do Rejstříku informací o výsledcích - RIV) si zřizují identifikátor ORCID iD prostřednictvím aplikace HAP.


Jak zjistím kvartil časopisu v databázi Web of Science?

Informace o tom, ve kterém časopisu se daný časopis nachází, najdete na Journal Citation Reports. Časopis vyhledejte podle názvu nebo ISSN. Informace o kvartilu najdete v dolní části v záložce Rank. Zde je zobrazen kvartil daného časopisu dle impakt faktoru.

Pokud potřebujte zjistit kvartil časopisu dle AIS (Article Influence Score), je třeba se do Journal Citation Reports přihlásit. Na úvodní stránce zvolte Browse by Journals. V levém sloupci zvolte políčko Compare Journal – napište názvy časopisu/časopisů. Vybraný časopis / vybrané časopisy zaklikněte a zvolte Compare Selected Journals. Potom v části 5. Select Metrics vyberte metriku Article Influence Score a potvrďte tlačítkem Submit.


Jak zjistím kvartil časopisu v databázi Scopus?

Informace o tom, ve kterém časopisu se daný časopis nachází, najdete na Scimago Journal & Country Rank. Časopis najdete podle názvu nebo podle ISSN. Zde je zobrazen kvartil daného časopisu dle SJR.


Jak ověřím, že se nejedná o predátora?

Na co se u časopisu zaměřit, zjistíte na webové stránce knihovny Predátorské praktiky vydavatelů. V případě nejasností se obraťte na Mgr. Veroniku Kolínovou (linka 6536).


Co je to postprint?

Postprint (= accepted version) je autorskou verzí článku po zapracování připomínek z recenzního řízení, ale před konečným zformátováním vydavatelem (zpravidla neobsahuje číslování, vydavatelská záhlaví, zápatí, apod.). Jde o verzi shodnou s publikovaným článkem po stránce obsahové, nikoli po stránce formální. Nejedná se o verzi (autorský reprint), který autor obdrží od vydavatele. Příklad postprintu uloženého v Digitální knihovně UPa


Jak uložit svou publikační činnost do Digitální knihovny UPa?

Podle Směrnice č. 2/2015 mají od roku 2016 autoři za povinnost připojit v OBD k výsledkům typu J (článek v odporném periodiku) a D (článek ve sborníku) plný text v podobě tzv. postprintu (accepted version). Z OBD jsou poté záznamy s plnými texty automaticky exportované do Digitální knihovny UPa a zpřístupněny na základě pravidel vydavatele.

Pokud chcete v Digitální knihovně zpřístupnit svoji publikační činnost staršího data nebo jiného typu, kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou


Jak mohu zažádat o zařazení svého časopisu nebo sborníku do Web of Science / Scopusu / ERIH PLUS?

Kritéria pro zařazení časopisu, sborníku nebo knihy do Web of Science najdete zde

Kritéria a formuláře žádosti o zařazení publikace do Scopusu najdete zde.

Kritéria pro zařazení časopisu do ERIH PLUS naleznete zde


 

Jak vložím časopis nebo konferenci do číselníku v OBD?

Číselník zdrojů spravuje Univerzitní knihovna, vyplňte tento formulář a odešlete jej na e-mail petra.zaninova@upce.cz


Kde zjistím UT WoS?

UT WoS (Accession Number) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázích Web of Science, naleznete jej u konkrétního záznamu pod "Accession Number". 

příklad UT WoS:000383526000016


Kde zjistím EID (Scopus)?

EID (Scopus ID) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázi Scopus. V současné době naleznete Scopus ID v URL adrese příslušného záznamu nebo při exportu záznamu/záznamů do csv.

příklad EID: 2-s2.0-85041007435


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou

podpora vědy a výzkumu
Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false