Novinky

Vážení uživatelé, od 22. února do 23. března 2021 máte možnost využívat online přístup do referenčního filozofického díla Neues System der philosophischen Wissenschaften im Grundriss inspirovaného Hegelovou "Encyklopedií" z r. 1817 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse). Sedmidílné dílo Dirka Hartmanna podává ucelený přehled hlavních filozofických problémů a jejich propojení s oblastí humanitních a společenskovědních oborů...
Vážení akademičtí pracovníci, vážení doktorandi, dovolte mi vás pozvat na webinář, který by vám měl pomoci, cituji „... získat rady jak publikovat výsledky vašich výzkumů a maximalizovat jejich dosah.“ Webinář Online setkání s editory pořádá The Royal Society of Chemistry spolu s CzechELib a Národní technickou knihovnou, a to v úterý 23. února 2021 od 10.00 do 11.30 hod. Webinář je bezplatný a bude probíhat v anglickém jazyce. Detailní informace spolu s odkazem na...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení kolegové, vážení studenti,  přístup do Národní digitální knihovny - Covid byl prodloužen do 30. 6. 2021. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se 11. února 2021 dohodl s předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která do konce června 2021 umožní úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven  provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou...
Vážení kolegové,  společnost Clarivate Analytics připravila na únor sérii webinářů Research Smarter. Webináře jsou zdarma, probíhají online na platformě Webex.  1. Jak identifikovat silné stránky institucí? Bibliometrické analýzy podporují strategické rozhodování na základě dat. V rámci webináře Vám ukážeme, jaké analýzy a metriky v InCites Benchmarking & Analytics odhalí silné stránky a příležitosti Vaší instituce. Úterý 23. 02. 2021 - 10.00 CET (...
Vážení uživatelé, Univerzitní knihovna pro vás ve spolupráci s firmou EBSCO zajistila zkušební přístup do Nursing Reference Center Plus (NRC Plus), a to od pondělí 8. února do 25. března 2021. Více informací o zdroji najdete v přiložené prezentaci. NRC Plus is a web-based nursing reference system designed to provide the latest evidence based clinical information for nursing practice, education, management, and research at the point of care, including more unique content,...
Vážení kolegové, vážení studenti,  společnost Albertina icome Praha připravila webinář pro seznámení s nástrojem Writefull, který Univerzita Pardubice od 1.1.2021 předplácí.  Nástroj Writefull byl speciálně navržen pro korekci odborných textů v angličtině. Od jiných obdobných nástrojů se liší především tím, že používá jazykové modely založené na umělé inteligenci (AI), a průběžně se „učí“ z textů milionů publikovaných odborných článků. Writefull koriguje gramatiku,...
Vážení uživatelé, ve spolupráci s AiP Praha jsme pro vás zařídili přístup do kolekce online příruček Karger Fast Facts. Jedná se o praktické online příručky pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují rychle najít informace. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupené jsou např. obory gynekologie, dermatologie, onkologie, pneumolologie,...
Vážení kolegové, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky​“. Tato příručka je určena především těm akademickým pracovníkům, kteří jsou vedoucími (nebo oponenty) studentských prací. Příručka je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz.  Pro studenty...