Novinky

Vážení akademičtí a vědečtí pracovníci, vážení doktorandi, Univerzita Pardubice se stala členem organizace ORCID. Reagovala tím na opatření Vlády ČR, která ve schválené Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020 definovala požadavek na zavedení mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků. Unifikovaný proces zavedení ORCID na UPa je schválen a podporován vedením univerzity a začíná tímto dnem, tj. 18. září 2018....
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. Univerzitní knihovna je připravena na příliv studentů. Svým čtenářům nabídne zase lepší služby a přichystala několik změn. Reagovala tak na opakovaná přání svých uživatelů. „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Budova Rektorát je uzavřena. Nově budou průkazy ISIC / ITIC / ALIVE UPa vydávány v Univerzitní knihovně u výpůjčního pultu. Otevírací doba knihovny viz https://knihovna.upce.cz/uk/oteviraci-doba Všichni žadatelé budou e-mailem informováni, kdy bude průkaz ISIC / ITIC / ALIVE UPa připraven k vyzvednutí.
Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. S účinností od 7. září 2018 může následujících deset...
Vážení uživatelé databáze Web of Science,    rádi bychom vás pozvali na webináře k produktům společnosti Clarivate Analytics.  Webináře budou v češtině, vedeny Josefem Jílkem, dostupné v programu WebEx. Délka webinářů je 45 - 60 minut.    1. Jak porozumět spolupráci ve výzkumu. Záleží na ní?  čtvrtek 20. září, 14:00  Tento webinář vám ukáže, jak analyzovat prostředí výzkumných spoluprací. Ovlivňuje spolupráce vliv vaší...
Vážené studentky, vážení studenti, 10. 9. 2018 byla zahájena soutěž ENGINEERING ACADEMIC CHALLENGE, určená pro uživatele z řad posluchačů vysokých škol majících přístup do Knovelu. Podmínkou je předchozí registrace účastníka na adrese: www.elsevier.com/eac.   Detaily akce lze nalézt na: https://eac.elsevier.com/about/ Otázky & Odpovědi zde: https://eac.elsevier.com/faqs/
Vážení uživatelé Univerzitní knihovny,  v souvislosti s aktualizací Knihovního řádu Univerzitní knihovny UPa informujeme, že došlo k navýšení možného počtu absenčních výpůjček, a to na 20 pro studenty (kategorie S, SL a SX) a na 10 pro uživatele z řad veřejnosti (kategorie V). Více informací viz Knihovní řád.  Dále upozorňujeme na možnost bezhotovostních plateb.  U výpůjčního pultu v přízemí můžete zaplatit platební kartou, a to:  -...
Vážení uživatelé Univerzitní knihovny,  upozorňujeme na změnu otevírací doby během září (od 3. 9. 2018 do 30. 9. 2018):  Po - Čt Pá 8:00 - 18:00 8:00 - 16:00 V pátek 28. 9. 2018 (Den české státnosti) bude Univerzitní knihovna uzavřena.