Databáze podle oborů

Elektronický zdroj

Vzdálený přístup

Stručný popis zdroje

Více o zdroji

American Institute of Physics

 

časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999-současnost)
Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014-2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

American Chemical Society

 

elektronická knihovna časopisů (chemie, přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

American Physical Society

 

časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (2012-2014)
Přístup do plných textů článků z let 2012 - 2014 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

CINAHL Plus with Full Text

Shibboleth login

plnotextová databáze pro zdravotnické obory
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).

více

IoP Science

 

elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)

více

Journal of Print and Media Technology Research

 

časopis vydávaný iarigai (The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) - heslo k posledním dvěma číslům: iarigai_jpmtr_web

 

JSTOR

 

elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)

více

Knovel

 

e-knihy (přírodní a technické vědy)
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

Medis-Alarm

 

databáze nebezpečných chemických látek

více

Merck Index Online

 

příručka pro chemii, biochemii a biologii

více

Physismart

 

výukový program - dostupný jen přes terminálový server

více

REAXYS

 

platforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

Royal Society of Chemistry

 

elektronická knihovna časopisů (chemie a přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

ScienceDirect (Elsevier)

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

SciFinder web edition

 

elektronická podoba Chemical Abstracts
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

SpringerLink

 

elektronická knihovna časopisů a knih

více

SpringerLink Chemistry and Materials Science

 

Journal Backfiles Collection - kolekce archivů časopisů z oborů chemie a materiálové vědy

více

SpringerLink Lecture Notes in Mathematics

 

kolekce e-knih pro matematické vědy

více

Studies in Conservation

 

impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl

více

Wiley Online Library

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

 

 

Logolink VaVpI

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • American Institute of Physics - časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999-současnost)
  Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014-2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • American Chemical Society - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenožlutou ikonou Subscriber Access.
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • American Physical Society - časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (plné texty z let 2012 - 2014)
  Přístup do plných textů článků z let 2012 - 2014 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • CINAHL Plus with Full Text - CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) Plus with Full Text je neobsáhlejší plnotextový zdroj informací pro ošetřovatelství, zdravotní péči, biomedicínu, alternativní medicínu a další příbuzné obory. Obsahuje plné texty více než 760 časopisů, některé od roku 1937. Dále zahrnuje plné texty 240 knih, autorské profily, citační reference, přehledy zdravotních postupů, výukový software, audiovizuální materiály aj.
  Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).

 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).

 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF. Dostupné kolekce:

  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.

  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.

  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.

 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • Medis-Alarm - databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek.

 • Merck Index Online - Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické i anorganické chemii, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů.

 • Physismart - výukový program pro fyziku a matematiku. Je dostupný pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.

 • REAXYS - tato platforma od roku 2011 definitivně nahradila CrossFire. Upozornění: Pro kreslení strukturních vzorců slouží implementovaný editor, který vyžaduje na PC instalaci novější verze Javy.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • Royal Society of Chemistry - zdroje předplacené UPa v plném textu jsou označeny ikonou PDF nebo Rich HTML.
  Časopisy Royal Society of Chemistry (RSC Publishing) se mohou pyšnit průměrným impakt faktorem 5,4, a řadí se tak mezi nejlepší tituly v oboru chemie. 83% titulů z produkce RSC, které jsou impaktovány, má impakt faktor vyšší než 3. Mezi dvaceti top časopisy v kategorii "multidisciplinary chemistry" je 25% titulů z produkce RSC Publishing. Mimořádně úspěšné jsou časopisy Chemical Society Reviews (IF 26,58), Chemical Communications (IF 5,79, a Energy & Environmental Science's (IF 9,45). I nové tituly získaly napoprvé vysoké impakt faktory - Nanoscale (IF 4,11), Integrative Biology (IF 4,44) a Metallomics (IF 3,59). (5. 9. 2011, zdroj: RSC Publishing)
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • ScienceDirect (Elsevier) - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory.

 • SciFinder web edition - přístup je možný ze všech IP adres v síti univerzity, ale vyžaduje osobní registraci uživatele zde.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • SpringerLink - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Speciální předplacené kolekce:

  • Chemistry and Materials Science - kolekce archivů 106 časopisů pokrývajících obory chemie a materiálové vědy (seznam).

  • Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.

 • SpringerLink Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.

 • Studies in Conservation - impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl (IF 2013: 0,173). Vydává Maney Publishing Leeds.

 • Wiley Online Library - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny ikonou otevřeného zámku. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Seznam v r. 2011 zakoupených archivů periodik a e-knih v XLS zde.

true

Elektronický zdroj

Vzdálený přístup

Stručný popis zdroje

Více o zdroji

American Institute of Physics

 

časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999-současnost)
Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014-2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

American Chemical Society

 

elektronická knihovna časopisů (chemie, přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

American Physical Society

 

časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (2012-2014)
Přístup do plných textů článků z let 2012 - 2014 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

CINAHL Plus with Full Text

Shibboleth login

plnotextová databáze pro zdravotnické obory
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).

více

IoP Science

 

elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)

více

Journal of Print and Media Technology Research

 

časopis vydávaný iarigai (The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) - heslo k posledním dvěma číslům: iarigai_jpmtr_web

 

JSTOR

 

elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)

více

Knovel

 

e-knihy (přírodní a technické vědy)
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

Medis-Alarm

 

databáze nebezpečných chemických látek

více

Merck Index Online

 

příručka pro chemii, biochemii a biologii

více

Physismart

 

výukový program - dostupný jen přes terminálový server

více

REAXYS

 

platforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

Royal Society of Chemistry

 

elektronická knihovna časopisů (chemie a přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

ScienceDirect (Elsevier)

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

SciFinder web edition

 

elektronická podoba Chemical Abstracts
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

SpringerLink

 

elektronická knihovna časopisů a knih

více

SpringerLink Chemistry and Materials Science

 

Journal Backfiles Collection - kolekce archivů časopisů z oborů chemie a materiálové vědy

více

SpringerLink Lecture Notes in Mathematics

 

kolekce e-knih pro matematické vědy

více

Studies in Conservation

 

impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl

více

Wiley Online Library

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

 

 

Logolink VaVpI

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • American Institute of Physics - časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999-současnost)
  Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014-2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • American Chemical Society - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenožlutou ikonou Subscriber Access.
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • American Physical Society - časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (plné texty z let 2012 - 2014)
  Přístup do plných textů článků z let 2012 - 2014 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • CINAHL Plus with Full Text - CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) Plus with Full Text je neobsáhlejší plnotextový zdroj informací pro ošetřovatelství, zdravotní péči, biomedicínu, alternativní medicínu a další příbuzné obory. Obsahuje plné texty více než 760 časopisů, některé od roku 1937. Dále zahrnuje plné texty 240 knih, autorské profily, citační reference, přehledy zdravotních postupů, výukový software, audiovizuální materiály aj.
  Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).

 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).

 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF. Dostupné kolekce:

  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.

  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.

  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.

 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • Medis-Alarm - databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek.

 • Merck Index Online - Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické i anorganické chemii, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů.

 • Physismart - výukový program pro fyziku a matematiku. Je dostupný pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.

 • REAXYS - tato platforma od roku 2011 definitivně nahradila CrossFire. Upozornění: Pro kreslení strukturních vzorců slouží implementovaný editor, který vyžaduje na PC instalaci novější verze Javy.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • Royal Society of Chemistry - zdroje předplacené UPa v plném textu jsou označeny ikonou PDF nebo Rich HTML.
  Časopisy Royal Society of Chemistry (RSC Publishing) se mohou pyšnit průměrným impakt faktorem 5,4, a řadí se tak mezi nejlepší tituly v oboru chemie. 83% titulů z produkce RSC, které jsou impaktovány, má impakt faktor vyšší než 3. Mezi dvaceti top časopisy v kategorii "multidisciplinary chemistry" je 25% titulů z produkce RSC Publishing. Mimořádně úspěšné jsou časopisy Chemical Society Reviews (IF 26,58), Chemical Communications (IF 5,79, a Energy & Environmental Science's (IF 9,45). I nové tituly získaly napoprvé vysoké impakt faktory - Nanoscale (IF 4,11), Integrative Biology (IF 4,44) a Metallomics (IF 3,59). (5. 9. 2011, zdroj: RSC Publishing)
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • ScienceDirect (Elsevier) - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory.

 • SciFinder web edition - přístup je možný ze všech IP adres v síti univerzity, ale vyžaduje osobní registraci uživatele zde.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • SpringerLink - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Speciální předplacené kolekce:

  • Chemistry and Materials Science - kolekce archivů 106 časopisů pokrývajících obory chemie a materiálové vědy (seznam).

  • Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.

 • SpringerLink Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.

 • Studies in Conservation - impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl (IF 2013: 0,173). Vydává Maney Publishing Leeds.

 • Wiley Online Library - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny ikonou otevřeného zámku. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Seznam v r. 2011 zakoupených archivů periodik a e-knih v XLS zde.

true
Elektronický zdroj Vzdálený přístup Stručný popis zdroje Více o zdroji

ČSN normy online

 

technické normy online na PC č. 13 ve studovně v 1. p. knihovny

více

IEEE Xplore Digital Library

Shibboleth login

elektronická knihovna publikací IEEE a IET
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).

více

IoP Science

 

elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)

více

Knovel

 

e-knihy (přírodní a technické vědy)
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

SpringerLink Computer Science Library

 

kolekce e-knih pro počítačové vědy

více

TRIS

 

bibliografická databáze pro dopravu

více

 

 

Logolink VaVpI

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • ČSN normy online - prohlížení a tisk vybraných norem ČSN prostřednictvím internetové aplikace. Přístup je možný pouze na PC č. 13 v 1. p. univerzitní knihovny. Po příchodu požádejte službu u informačního pultu o přihlášení do systému ČSN normy online. Tisk norem ČSN probíhá v jiném režimu než běžný tisk - nejsou používány studentské a zaměstnanecké průkazy, studenti tisk hradí hotově (5 Kč za 1 stránku A4), u zaměstnanců je částka přeúčtována na vrub jejich střediska (4,80 Kč za 1 stránku A4).

 • IEEE Xplore Digital Library - elektronická knihovna časopisů, sborníků, norem apod.  vydávaných IEEE a IET.
  Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).
 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).
 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory. 
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • SpringerLink Computer Science Library - kolekce elektronických knih vydavatelství Springer z oblasti počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje téměř 9 tis. elektronických knih, více než 100 titulů časopisů, mj. sérii Lecture Notes in Computer Science a 9 výkladových slovníků a encyklopedií.
 • TRIS - bibliografická databáze obsahující anotace vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce, které odebírá Ústřední technická knihovna dopravy. Postup: Nový dotaz - Vstup pro registrované uživatele - Jméno a Heslo vám na požádání sdělí služba u informačního pultu (tel. 466 036 535).
true
Elektronický zdroj Vzdálený přístup Stručný popis zdroje Více o zdroji

ASPI

 

právní předpisy - dostupné jen přes terminálový server

více

Environmental Modeling...

 

e-kniha autorů z FES (trvale udržitelný rozvoj)

více

OECD iLibrary
OECD 360

UN iLibrary

 

statistiky OECD

+ srovnávací magazíny členských zemí OECD

+ digitální knihovna OSN (v režimu READ ONLY)

více

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací je dostupný v online verzi, ale pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.
 • OECD iLibrary - The OECD's Online Library of Statistical Databases, Books and Periodicals je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která převážně online (ale doplňkově i tištěnými produkty) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání. OECD iLibrary nabízí data formou a) databází, b) knih a c) periodik. Seznam předplacených, tzn. přístupných částí OECD iLibrary
  OECD 360 - magazíny vydané pro jednotlivé členské země OECD zaměřené na srovnání v oblastech jako je ekonomika, životní podmínky, občanská společnost, zemědělství, zaměstnanosti, vzdělávání a regiony.
  UN iLibrary - digitální knihovna OSN (v režimu READ ONLY).
true

JSTOR

elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)

více

Literature Online

anglická a americká literatura

více

 

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF. Dostupné kolekce:

   

  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.
  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.
 • Literature Online - plně prohledavatelná knihovna více než 350 tis. děl anglické a americké poezie, dramat a prózy, která je doplněna o biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje. Součástí je i bibliografická databáze Modern Language Association International Bibliography, která obsahuje více než 1,8 miliónu záznamů v oblasti jazykovědy a literatury s retrospektivou od roku 1963 i další zdroje MLA (adresáře a pod).
true