Horizont 2020

Příjemci grantu z programu Evropské unie Horizont 2020 mají za povinnost:

1. uložit v repozitáři určeném pro ukládání vědeckých publikací strojově čitelnou elektronickou kopii publikované verze nebo finálního recenzovaného rukopisu přijatého k publikování (nejpozději v den publikování) a pokud možno i související data

2. zajistit otevřený přístup k publikaci (u vybraných projektů též k výzkumným datům) zelenou cestou (uložení do repozitáře) nebo zlatou (publikováním v otevřeném časopisu).

note Pravidla daná programem Horizont 2020 zařadila Rada pro výzkum, vývoj a inovace do Doporučení Rady k otevřenému přístupu (Open Access) na 291. zasedání Rady dne 28. února 2014.


Jste řešitelem projektu z programu Horizont 2020?

Vložte prostřednictvím OBD kopii publikované verze nebo finálního recenzovaného rukopisu, odkud bude záznam i s plným textem exportován do Digitální knihovny UPa. Informace o publikaci bude automaticky zanesena do OpenAIRE (oficiální portál publikací z programu Horizont 2020).


Byl/a jste řešitelem projektu ze 7RP?

Požádejte o zpětné financování otevřeného přístupu k již ukončeným projektům. Dotace se vztahuje pouze na plně otevřené (open access) časopisy, ne hybridní. O příspěvek lze zažádat na webu FP7 post-grant Open Access Pilot.  Pokyny pro žadatele, přeložené do češtiny, jsou k dispozici zde.

note Výsledky UPa z H2020 jsou uloženy v Digitální knihovně UPa v kolekci Horizont 2020.


Rychlé odkazy:

OpenAIRE (portál výstupů z projektů)

Horizon 2020 (oficiální stránky H2020)

Horizont 2020 (oficiální české stránky H2020)

Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (webové stránky spravované VŠB-TUO)

Duševní vlastnictví v projektech Horizont 2020 (publikace TC AV ČR)

Zenodo (datový repozitář výstupů z projektů FP7 a Horizont 2020)


Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Obrázek uživatele veun3567
Mgr.
Veronika
Ungerová

Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.ungerova@upce.cz
466 036 536
Obrázek uživatele ivpr2005
Mgr.
Iva
Prochásková

Rektorát a celouniverzitní útvary

iva.prochaskova@upce.cz
466 036 546