Závěrečné práce

 

Potřebuji nahlédnout do závěrečných prací, je to možné?

Mohu si závěrečnou práci půjčit?

Jak má vypadat po formální stránce závěrečná práce? Existují pravidla a vzory?

Pomůže mi někdo s anotací a klíčovými slovy?

Jak se počítají strany a od které strany začít číslovat?

Jak mám v číslování stránek zohlednit oboustranné zadání práce?

Kam mám vložit Údaje pro knihovnickou databázi?

Jak mám v seminární/závěrečné práci citovat použité zdroje?

Jak mám převést svou práci do PDF?

Jak mám vložit oskenované zadání do elektronické verze práce?

Co mám dělat, když velikost mé práce přesahuje 50 MB a nelze tedy vložit do STAGu?

Co mám udělat pro to, aby má práce nebyla zveřejněna?

Celá moje závěrečná práce má zůstat neveřejná a nelze ji rozdělit na veřejnou a neveřejnou část, musím ji i přesto vložit do IS STAG?

Jak mám v IS STAG vyplnit pole „Rozsah práce“

Chci svoji práci zkontrolovat na plagiát, co pro to mohu udělat? 

 

Potřebuji nahlédnout do závěrečných prací, je to možné?

Všechny práce obhájené na UPa od roku 1992 je možné vyhledat v Digitální knihovně UPa. K některým záznamům prací je též připojen jejich plný text, který je možné otevřít v souladu s jeho právy k přístupu. Do tištěných verzí prací lze nahlédnout ve studovně v 1. patře (k vyhledání je třeba znát signaturu, která je uvedena u každého záznamu v Digitální knihovně UPa). Do závěrečných prací, které mají odůvodněné omezení zpřístupnění, není možné nahlížet, omezení platí pro jejich tištěnou i elektronickou verzi. 

Závěrečné práce obhájené na Fakultě restaurování nebo Fakultě zdravotnických studií jsou umístěny na příslušných pobočkách.

 

Mohu si závěrečnou práci půjčit?

Ne, tištěné práce jsou součástí prezenčního fondu a mimo knihovnu se nepůjčují.

 

Jak má vypadat po formální stránce závěrečná práce? Existují pravidla a vzory?

Veškeré informace, obecná pravidla a doporučení při tvorbě závěrečných prací naleznete v záložce Závěrečné práce

 

Pomůže mi někdo s anotací a klíčovými slovy?

Pokud máte problémy s vytvořením anotace či klíčových slov a hlavně s překladem do anglického jazyka, domluvte si konzultaci s pracovnicí knihovny Janou Ivanegovou na jana.ivanegova@upce.cz. Konzultace probíhají v těchto termínech: středa 8 – 11, pátek 13 – 15. Připravte si anotaci i klíčová slova jak v češtině, tak v angličtině. Při konzultaci proběhne korekce.

 

Jak se počítají strany a od které strany začít číslovat?

Stránky musí být číslovány bez přerušení arabskými číslicemi, včetně listů, které zůstaly záměrně nepotištěny. Tzv. preliminária (titulní list, zadání práce, poděkování, souhrny a klíčová slova, obsah) se započítávají, ale nečíslují - první strana s vytištěným číslem stránky je tedy Úvod (dle normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů).

 

Jak mám v číslování stránek zohlednit oboustranné zadání práce?

List se zadáním počítejte jako dvě strany, číslování stran by tedy mělo být stejné v elektronické i v tištěné verzi práce.

 

Kam mám vložit Údaje pro knihovnickou databázi?

Tyto náležitosti byly k 1. říjnu 2007 zrušeny. Pořadí a obsah jednotlivých stránek práce je uveden v záložce Formální úprava.

 

Jak mám v seminární/závěrečné práci citovat použité zdroje?

Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se řídí normou ČSN ISO 690 nebo zavedenými citačními styly daného oboru. Metody citování, tvorba citací a názorné příklady jsou uvedeny v Příloze č. 3A: Formální úprava závěrečné práce ve Směrnici č. 9/2012 (v aktuálním znění) . Další užitečné odkazy najdete v záložce Citace

 

Jak mám převést svou práci do PDF?

Doporučeným formátem pro odevzdání závěrečné práce je formát PDF/A. Pro převod do PDF použijte nejlépe Adobe Acrobat Professional nebo MS Office Word 2007 a vyšší (při ukládání souboru vyberte typ formátu PDF/A).

Adobe Acrobat Professional je možné použít:

  • na vybraných PC v knihovně

  • prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí tzv. terminálového serveru: nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN (návody pro Windows 10Windows 7) a poté k terminálovému serveru (návody pro Windows 10Windows 7Linux).

 

Jak mám vložit oskenované zadání do elektronické verze práce?

Příslušné stránky vložte do souboru pomocí Adobe Acrobat Professional.

 

Co mám dělat, když velikost mé práce přesahuje 50 MB a nelze tedy vložit do STAGu?

Ve většině případů se jedná o velké obrazové přílohy, proto doporučujeme pokusit se upravit obrázky tak, aby velikost souboru nepřesáhla 50 MB. V MS Word použijte funkci komprimace (Formát obrázku -> Obrázek -> Komprimovat… -> všechny obrázky v dokumentu). Od května 2018 byla zvýšena velikost vkládaného souboru na 300 MB pro FEI a FR, pro ostatní fakulty zůstává limit 50 MB. Do IS STAG je možné nahrát až 5 souborů. 

Pokud je i přesto práce větší, než stanovené limity, je třeba ji rozdělit do dvou souborů: textovou část nahrajete do IS STAG a přílohy odešlete správci Digitální knihovny (veronika.ungerova@upce.cz) nebo je po předchozí domluvě osobně doručíte do knihovny. Pokud to není nezbytně nutné, CD a DVD prosím do knihovny neodevzdávejte.

 

Co mám udělat pro to, aby má práce nebyla zveřejněna?

Podle § 47b odst. 4 zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a Směrnice č. 9/2012 (v aktuálním znění)  může být v odůvodněných případech zveřejnění závěrečné práce nebo její části odloženo na max. 3 roky od data obhajoby. Společně s prací musí být odevzdán formulář „Odložení zveřejnění závěrečné práce nebo její části“, ve kterém musí být odložení zpřístupnění odůvodněno a schváleno děkanem příslušné fakulty. Více informací o znepřístupnění závěrečných prací najdete zde. 

 

Celá moje závěrečná práce má zůstat neveřejná a nelze ji rozdělit na veřejnou a neveřejnou část, musím ji i přesto vložit do IS STAG?

Ano, všechny práce se vkládají do IS STAG. U prací, které mají zůstat neveřejné, jsou při nahrávání plného textu zadána příslušná přístupová práva.

 

Jak mám v IS STAG vyplnit pole „Rozsah práce“?

Vždy se zapisuje poslední číslovaná strana, tedy vždy jsou směrodatná čísla, která jsou uvedena přímo v práci.

 

Chci svoji práci zkontrolovat na plagiát, co pro to mohu udělat?

Po vložení závěrečné práce do IS Stag probíhá automatická kontrola na plagiátorství prostřednictvím systému https://theses.cz/. Kontrola probíhá pouze jednou a je ihned předána studijnímu oddělení, tzn. že není možné práci otestovat „nanečisto”. Pokud chcete svou práci otestovat dříve, než ji nahrajete do IS Stag, můžete využít systém https://odevzdej.cz/, který vám práci porovná mimo jiné i se záznamy databáze Theses. 

 


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte Mgr. Veroniku Ungerovou.

podpora vědy a výzkumu
Obrázek uživatele veun3567

Mgr.
Veronika
Ungerová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.ungerova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false