Mgr. Iva Prochásková | Univerzitní knihovna

Mgr. Iva Prochásková

Obrázek uživatele ivpr2005

Kontakty

466 036 546
iva.prochaskova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7676-2656

Pracoviště

Rektorát a celouniverzitní útvary
Univerzitní knihovna (93630)

Knihovník
librarian
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROCHÁSKOVÁ, I. - MUNZAROVÁ, M. Jaký plný text vložit do OBD. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 22-24 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
ŠILHÁNEK, J. - PROCHÁSKOVÁ, I. Porovnání nejdůležiějších chemických bází dat - programu SciFinder a databázového programu Reaxys Chemické listy, 2014, vol. 108, no. 1, s. 83-90. ISSN: 0009-2770.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
poplatek za licenci InCities Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Knihovna - RFID technologie Institucionální rozvojový plán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Chemické elektronické informační zdroje pro VaV (ChemEIZ) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.12.2012 31.12.2014
Přístup do informačního zdroje ProQuest Central Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 14.12.2009 31.12.2012
Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 14.12.2009 31.12.2012
Pokračování zpřístupňování nejdůležitějších informačních zdrojů pro chemii a příbuzné obory pro akademickou komunitu v České republice Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 08.12.2009 31.12.2012
Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.12.2009 31.12.2011
Multilicence přírodovědeckých a zemědělských IZ pro konsorcia Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 30.11.2009 31.12.2011
Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické univerzity Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 26.11.2009 31.12.2012
ISI Web of Knowledge Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 03.11.2009 31.12.2011
Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Informační zdroje pro výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 29.07.2009 31.12.2011
Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum - UNIT (spoluřešitel) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2013
Vybudování digitálního repozitáře pro zpřístupňování a archivaci závěrečných vysokoškolských prací a jeho integrace do informačního systému Univerzity Pardubice FRVŠ - E d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Modifikace infrastruktury a programů univerzity třetího věku e) rozvoj a činnost univerzit třetího věku a dalších forem celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007