Mgr. Iva Prochásková | Univerzitní knihovna

Mgr. Iva Prochásková

Mgr. Iva Prochásková,

Kontakty

iva.prochaskova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7676-2656

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROCHÁSKOVÁ, I. - MUNZAROVÁ, M. Jaký plný text vložit do OBD. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 22-24 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
ŠILHÁNEK, J. - PROCHÁSKOVÁ, I. Porovnání nejdůležiějších chemických bází dat - programu SciFinder a databázového programu Reaxys Chemické listy, 2014, vol. 108, no. 1, s. 83-90. ISSN: 0009-2770.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Licence fee InCities Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
University library - RFID technology Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-01-01 2014-12-31
Chemical Electronic Information resources for R&D Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-12-01 2014-12-31
Přístup do informačního zdroje ProQuest Central Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-12-14 2012-12-31
Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-12-14 2012-12-31
Pokračování zpřístupňování nejdůležitějších informačních zdrojů pro chemii a příbuzné obory pro akademickou komunitu v České republice Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-12-08 2012-12-31
Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-12-01 2011-12-31
Multilicence přírodovědeckých a zemědělských IZ pro konsorcia Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-11-30 2011-12-31
Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické univerzity Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-11-26 2012-12-31
ISI Web of Knowledge Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-11-03 2011-12-31
Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory Informational sources of research and development Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-07-29 2011-12-31
University IT for education and research Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2013
Vybudování digitálního repozitáře pro zpřístupňování a archivaci závěrečných vysokoškolských prací a jeho integrace do informačního systému Univerzity Pardubice HEDF - E d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2007-01-01 2007-12-31
Modifikace infrastruktury a programů univerzity třetího věku e) development and operation of universities of the third age and other forms of lifelong learning Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2007-01-01 2007-12-31