Ing. Blanka Jankovská | Univerzitní knihovna

Ing. Blanka Jankovská

Ing. Blanka Jankovská,

Kontakty

466 036 534
blanka.jankovska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3122-5945

Pracoviště

Rektorát a celouniverzitní útvary
Univerzitní knihovna (93630)

Vedoucí 93630
head
Knihovník
librarian
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
po předchozí domluvě telefonicky či e-mailem
Předmět (Rok) Role
KIT/BIFZ (2021) G - - -
KRP/IIFZ (2021) G - - -
KRP/IIFZE (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2021 31.12.2021
Sources of Info for Medicine and Other Disciplines Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2019-12-31
SCI-INFO: Scientific Information Resources for the Czech Republic Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2019-12-31
STMFull: fulltext databases for research and development Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2019-01-31
INFO4TECH: Information infrastructure of research for technics Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2019-12-31
Komplexní systém dodávání dokumentů akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Pardubice HEDF - E b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-01-01 2009-12-31
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice 4b) Integration of disabled students and students from socially disadvantaged groups into the study Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Bc. 2011 Informační studia a knihovnictví Masarykova univerzita Brno Transformace předmětu Informační zdroje a jejich využívání do podoby e-learningového kurzu
Ing. 2000 Hospodářská politika a správa Univerzita Pardubice Reforma veřejné správy v České republice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2013 - 2017 Výkonný výbor Asociace knihoven vysokých škol ČR
2005 - 2017 Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách