Ing. Blanka Jankovská | Univerzitní knihovna

Ing. Blanka Jankovská

Ing. Blanka Jankovská,

Kontakty

466 036 534
blanka.jankovska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3122-5945

Pracoviště

Rektorát a celouniverzitní útvary
Univerzitní knihovna (93630)

Vedoucí 93630
head
Knihovník
librarian
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
po předchozí domluvě telefonicky či e-mailem
Předmět (Rok) Role
KIT/BIFZ (2022) G - - -
KIT/KIFZ (2022) G - - -
KRP/IIFZ (2022) G - - -
KRP/IIFZE (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy) Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.21 31.12.21
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.19
STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.01.19
Informační infrastruktura výzkumu pro techniku Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.19
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.19
Komplexní systém dodávání dokumentů akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Pardubice FRVŠ - E b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.09 31.12.09
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice 4b) Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněných skupin do studia Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Bc. 2011 Informační studia a knihovnictví Masarykova univerzita Brno Transformace předmětu Informační zdroje a jejich využívání do podoby e-learningového kurzu
Ing. 2000 Hospodářská politika a správa Univerzita Pardubice Reforma veřejné správy v České republice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2022 - 2024 Výkonný výbor Asociace knihoven vysokých škol ČR
2013 - 2017 Výkonný výbor Asociace knihoven vysokých škol ČR
2005 - 2017 Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách