UPCE

Zkušební přístup k nástroji Writefull

2. 10. 2020

Vážení kolegové, vážení studenti,

od 1. 10. do 10. 11. 2020 má Univerzita Pardubice nastavený zkušební přístup k nástroji Writefull.

Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

V rámci zkušebního přístupu můžete vyzkoušet dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite) nebo doplněk Writefull do Wordu, který pomůže s korekturou textů během psaní.

Dne 1. 10. proběhl webinář o Writefull, jeho záznam najdete zde: https://bit.ly/34jg0nS


❗️ Zkušební přístupy jsou nastavené následovně: 

1. Přístup k Writefull Revise a Writefull Cite bude po dobu testování otevřen bez omezení IP adres, URL jsou uvedeny v detailech níže

2. Pro stažení doplňku Writefull pro Word je potřeba si vytvořit účet a použít při tom institucionální e-mailovou adresu s doménou @upce.cz. Ke stažení je potřeba mít povolenou instalaci doplňků. URL odkaz ke stažení doplňku pro Word je uveden v detailech níže. 


Více o jednotlivých nástrojích:

1. Writefull Revise*

Je webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již napsaných textů. Je ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním (např. vydavateli, pořadateli konference apod.), případně odevzdáním (studentské závěrečné práce). Aplikace kontroluje gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl.

Přístup do Writefull Revise: https://revise-upce-cz.writefull.ai/

2. Writefull Cite*

Je webová aplikace, která dokáže identifikovat ty části odborného textu, které jsou citovány a u kterých by měl být uveden odkaz na zdroj. Podobně jako Writefull Revise je i tento nástroj vhodný pro studenty, kteří odevzdávají závěrečnou práci, nebo pro vědce, kteří odesílají svůj článek k publikování.

POZOR! Writefull Cite není antiplagiátorský systém, texty neporovnává na podobnost jako například Theses.cz nebo Turnitin. Nekontroluje ani správnost bibliografických citací. Pouze označuje ta místa, kde chybí odkaz na literaturu.

Přístup do Writefull Cite: https://cite-upce-cz.writefull.ai/

* Obě webové aplikace jsou přístupné v běžně používaných prohlížečích: Chrome, Firefox, Edge (nejnovější verze). Nahrávání textu je zabezpečené, texty se nikam neukládají.


3. Doplněk Writefull pro Word

Doplněk pro Word během psaní odborného textu v angličtině kontroluje, stejně jako Writefull Revise, jazykovou správnost textů (gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl). Můžete buď zkontrolovat celý text (Check Document), nebo pouze vybraný odstavec (Check Paragraph). Kromě toho má také dvě nadstavbové funkce, které webová aplikace neumožňuje: Sentence Palette a Language Search.

Sentence Palette je prohledavatelná kolekce vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Lze je použít pro strukturování textu (například jak v úvodu práce představit její cíl apod.).

Language Search je funkce, která porovná text (který jste zadali do vyhledávacího řádku) s rozsáhlou databází vědeckých publikací. Ukáže, jak se určitá slova či fráze obvykle používají v akademickém psaní.

Můžete buď jenom zjistit, kolikrát byl vámi hledaný výraz reálně použit (a v jakých kontextech), nebo využít pokročilejší funkce vyhledávání. Mezi ně patří vyhledávání synonym, slov hodících se do kontextu, porovnávání slov a frází v kontextu.  

Doplněk stáhnete kliknutím na tlačítko ’Get it now’ v Microsoft Store: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200001482

Přípandě na webových stránkách Writefull: https://www.writefull.com/word-addin-windows.html.

Nápovědu pro stažení doplňku najdete tadyhttps://store.office.com/help/addclientapps.aspx

Doplněk je možné bez problémů stáhnout na soukromých počítačích. 

Stažení doplňku na univerzitních počítačích může blokovat nastavení MS Office 365. Pokud by vám nešlo doplněk spustit, odhlašte se ve Wordu ze svého účtu, potom dejte Vložení - Moje doplňky - Zobrazit všechno - Store, najít Writefull a otevřít doplněk. Potom by se měla objevit ikonka v záložce Domů a měla by tam zůstat i po opětovném přihlášení se do Wordu. 

Návod, jak pracovat s doplňkem Writefull pro Word, najdete v přiloženém PDF. 

 

 

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna