Skip to main content

Login for students

Login for employees

default alt knihovna

University Library of the UPCE

Address:

 • Studentska 519, 532 10 Pardubice, Czech Republic
 • phone number +420 466 036 543, +420 466 036 535
 • e-mail knihovna (at) upce.cz

Library Management


Ing. Blanka Jankovská
head of library

Rectorate and University Units
Mgr. Veronika Kolínová
deputy head of library, administrator of Digital library

Rectorate and University Units
Ing. Jitka Říhová
head of loan and information services

Rectorate and University Units

Secretariat


Gabriela Novotná
secretary, loan services

Rectorate and University Units

Librarians


Bc. Hana Dvořáková
loan services

Rectorate and University Units
Mgr. Olga Fialová
cataloguing

Rectorate and University Units
Mgr. Gabriela Chalupská
acquisition of literature

Rectorate and University Units
Jana Ivanegová
information education and tours of the library (in English)

Rectorate and University Units
Miroslav Jinoch
information services, Czech technical standards

Rectorate and University Units
Zuzana Kovaříková
cataloguing

Rectorate and University Units
Mgr. Eva Kupfová
loan services

Rectorate and University Units
Zdenka Kupfová
loan services

Rectorate and University Units
Lenka Lebdušková
system librarian, loan services, reminders

Rectorate and University Units
Mgr. Lucie Melicharová
Open Journal Systems

Rectorate and University Units
Lenka Murcková
interlibrary loan service

Rectorate and University Units
Gabriela Novotná
loan services, loans of grant books, secretariat

Rectorate and University Units
Soňa Vavřincová
information services, periodicals

Rectorate and University Units
Mgr. Petra Zaninová
cataloguing, support for publishing activities (OBD), loan and information services

Rectorate and University Units


Branch Library – Faculty of Restoration

 • Jiráskova 3,  570 01 Litomyšl
 • phone number +420 466 036 586

Dana Večeřová

User picture
 • dana.vecerova@upce.cz
 • 466 036 586
 • Rectorate and University Units

  Univerzitní knihovna - pobočka FR (93632)

  Knihovník
loan services

Mgr. Vít Večeře

User picture
 • vit.vecere@upce.cz
 • 466 036 586
 • Rectorate and University Units

  Univerzitní knihovna - pobočka FR (93632)

  Knihovník
loan services


Branch Library – Faculty of Health Studies     

 • Průmyslová 395,  532 10 Pardubice - Pardubičky
 • phone number +420 466 037 732

Mgr. Lenka Švandová Maršálková, Ph.D.

User picture
 • lenka.svandovamarsalkova@upce.cz
 • 466 037 732
 • Rectorate and University Units

  Univerzitní knihovna (93630)

  Knihovník
 • Professional profile
 • Publications
 • Other activities

Education and academic qualifications

Titul
Ph.D.
Rok
2017
Obor
Historie
Škola
Univerzita Pardubice (Filozofická fakulta, Ústav historických věd)
Název práce
Walter Xaver z Dietrichsteina (1664-1738). Aristokrat, který nechtěl být duchovním

Publications

MARŠÁLKOVÁ, L. Ferdinand z Ditrichštejna a kanonikáty pro jeho mladšího syna. Příspěvek ke komunikačním strategiím aristokracie z českých zemí v 17. století Opera historica, 2018, vol. 19, no. 1, s. 33-55. ISSN: 1805-790X.
KUBEŠ, J. - PRCHAL, V. - MAREK, P. - HRBEK, J. - HAVLÍK, J. - BAKEŠ, M. - MICHALICOVÁ, N. - BURIÁNKOVÁ, M. - KRUMMHOLZ, M. - MARŠÁLKOVÁ, L. V zastoupení císaře. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 639 s. ISBN: 978-80-7422-574-1.
MARŠÁLKOVÁ, L. Walter Xaver z Dietrichsteina na kavalírské cestě (1683-1688) a jeho boj proti předurčené budoucnosti Theatrum historiae, 2017, vol. 2017, no. 1, s. 123-156. ISSN: 1802-2502.
MARŠÁLKOVÁ, L. Aristokratická korespondence doby vrcholného baroka - její specifika, problémy a možnosti výzkumu. In Kultura psaní v dějinách. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 21 s. ISBN: 978-80-7395-956-2.
MARŠÁLKOVÁ, L. Zdraví a nemoc očima barokního aristokrata. Zdravotní stav knížete Waltera Xavera z Ditrichštejna ve 20. letech 18. století Folia Historica Bohemica, 2015, vol. 30, no. 1, s. 171-195. ISSN: 0231-7494.
MARŠÁLKOVÁ, L. Urozený příbuzný versus profesionální agent. Sonda do komunikaní praxe milánského guvernéra Jeronýma Colloreda ve 20. letech 18. století Východočeský sborník historický, 2012, vol. 21, no. 21, s. 197 - 222. ISSN: 1213-1733.
MARŠÁLKOVÁ, L. Hrabě Jeroným Colloredo a jeho vídeňští agenti ve 20. letech 18. století. In Historie 2008 : sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010. s. 103-126 s. ISBN 978-80-7405-065-7.

Other activities

2019-2021: Členka řešitelského týmu projektu Junior GAČR project Nr. 19-25570Y: Vienna "à la française":
The role of Wenzl Anton von Kaunitz-Rietberg’s Parisian stays to his Viennese cultural patronage
,
jehož výsledkem je publikace Jana FRANKOVÁ – Lenka ŠVANDOVÁ MARŠÁLKOVÁ –
Gernot MAYER (eds.), Letters written from the Theatre of Life: The correspondence between the
Poet Ranieri Calzabigi and his Patron Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (ca 1764-1792)
(v tisku,
vyjde v nakladatelství Georg Olms Verlag AG, Hildesheim).


2013-2017: Členka řešitelského týmu projektu GAČR project Nr. 13-12939S: Bohemian and Moravian Nobility
in the Diplomatic Service of the Austrian Habsburgs (1640-1740)
, jehož výsledkem je publikace
Jiří KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii
1640-1740
, Praha 2018.

information and loan services, R&D support, OJS administration
Osoba odpovědná za obsah
Ing. Blanka Jankovská