UPCE

Nové antiplagiátorské příručky

14. 2. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

v rámci Centrálního rozvojového projektu „Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení“  vznikly další dvě nové příručky a audioverze těch předešlých (viz níže).


V příručce Jak předcházet psaní prací na zakázku se autoři zaměřili na podvod zvaný contract cheating, akademický ghostwriting či psaní prací na zakázku. Contract cheating je přestupek, kdy osoba využije nepřiznanou nebo neoprávněnou třetí stranu, aby jí pomohla vypracovat práci za účelem získání zápočtu, kreditů, akademického postupu a podobné výhody.

Studenti i vyučující zde najdou základní vymezení a popis problému, jeho příčiny a rizika s ním spojená. V druhé části se publikace zaměřuje na prevenci, a to konkrétně doporučení pro studenty, vyučující i instituce. A v neposlední řadě jsou uvedena i doporučení na národní úrovni.

Příručka je pod licencí Creative Commons v PDF volně dostupná na stránce akademickaetika.cz.


Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně navazuje na publikaci Jak se vyhnout plagiátorství z roku 2020, která se věnovala používání cizích textových zdrojů, především jejich citování a předcházení plagiátorství.

Průvodce má ale širší záběr a nabízí rady a doporučení, jak při psaní studentských prací legálně využívat netextové zdroje.Průvdoce odpoví mj. na otázky, které si klademe při psaní odborných textů: Musím k použití obrázku získat svolení autora? Jak správně uvést odkazy na zdroj u reprodukcí uměleckých děl? Za jakých podmínek mohu použít vlastní fotografie pořízené v prostorách cizí organizace? Mohu použít fotografie, na kterých jsou vyfoceni cizí lidé?

Průvodce je pod licencí Creative Commons v PDF volně dostupný na stránce Vydavatelství VŠCHT.


Obě publikace jsou přístupné také ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro jejich pohodlné čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi


Nově byly také vytvořeny audioverze příruček „Jak předcházet plagiátorství“ a „Jak se vyhnout plagiátorství“.

Blanka Jankovská
vedoucí Univerzitní knihovny UPCE