Digitální knihovna UPa

Digitální knihovna je institucionální repozitář Univerzity Pardubice. 

Najdete zde:

  • publikační činnost akademických pracovníků UPa 
  • publikace vydané UPa 
  • vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na UPa
Začít vyhledávat

správce Digitální knihovny UPa
Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false