Digitální knihovna UPCE

Digitální knihovna je institucionální repozitář Univerzity Pardubice. 

Najdete zde:

  • publikační činnost akademických pracovníků Univerzity Pardubice
  • publikace vydané Univerzitou Pardubice
  • vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na Univerzitě Pardubice
Začít vyhledávat

správce Digitální knihovny UPCE
Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false