Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

os-at-upce_195618.png

Otevřená věda na UPCE je koncipována jako systém, jehož cílem je transparentní a pokud možno neomezené šíření výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti prováděné na UPCE ve všech podobách. Univerzita se připojuje k zásadě „as open as possible, as closed as necessary,“ tedy „otevřená jak jen možno, uzavřená jen jak nutno.“

Systém otevřené vědy na UPCE je definován v souladu s národními legislativními akty, dokumenty Evropské unie i doporučeními mezinárodních organizací.
Jedná se především o:

Posílení principů otevřené vědy patří mezi strategické priority UPCE v rámci Priority 2: Kvalitní a respektovaná vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost (viz Strategický záměr UPCE). Pro posílení principů otevřené vědy jsou definovány aktivity:

  1. S přihlédnutím k povaze vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti a oborovým zvyklostem formulování rámce, strategie a nástroje pro naplňování principů otevřené vědy a pro naplňování „Open Science 2.0“ v souladu s vědní politikou ČR. Nastavení metodiky stanovení podílu výsledků publikovaných v režimu „Open Access“.
  2. Zvyšování povědomí laické i odborné veřejnosti, partnerů a aplikační praxe o aktivitách, nejnovějších poznatcích, vědeckých výsledcích a společenském přínosu vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti pracovišť univerzity. Podpora otevřenosti, popularizace a propagace dosažených výsledků v základním a aplikovaném výzkumu a podpora zlepšení systému nabídky našich služeb veřejnosti.

Důležité dokumenty, na základě kterých je rozvíjen a podporován systém otevřené vědy na UPCE:


Nástroje


Digitální knihovna UPCE

  • institucionální repozitář (DSpace ver. 6.4)
  • nástroj pro naplňování zelené cesty OA (auto-archivace)
  • dokumentům je přidělován identifikátor HANDLE
  • kontakt: Mgr. Lucie Melicharová

Open Journal Systems

Data Stewardship Wizard


Obrázek: "Open Science" by Open Science is licensed under CC BY 2.0.