Open Journal Systems

Translation:
  • open source software pro správu celkové agendy recenzovaných časopisů
  • na UPCE jedna instalace pro všechny časopisy
  • vytvoří plnohodnotnou webovou prezentaci časopisu
  • usnadní a zautomatizuje jednotlivé procesy od zaslání příspěvku po jeho publikování (přednastavené e-maily, hlídání uzávěrek)
  • zvýší viditelnost a prestiž časopisu
  • podporuje licence Creative Commons
  • propojení s DOAJ (indexace obsahu) a CrossRef (automatické přidělování identifikátorů DOI)
  • oficiální stránky Open Journal Systems

Na UPCE používají OJS tyto časopisy:

American & British Studies Annual

Health & Caring 

Perner's Contacts

Theatrum historiae

Aktuální otázky sociální politiky (do roku 2016)


 

Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Mgr. Lucie Melicharová,

Mgr.
Lucie
Melicharová


Rektorát a celouniverzitní útvary

lucie.melicharova@upce.cz
466 036 545
podpora pro FZS
Mgr. Lenka Švandová Maršálková, Ph.D.

Mgr.
Lenka
Švandová Maršálková
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

lenka.svandovamarsalkova@upce.cz
466 037 732
Rozšířit fotografii: 
true