Samoobslužné reprografické služby

Kopírování je zajištěno na samoobslužných kopírovacích strojích v prostorách knihovny, pomocí systému SafeQ. Cena za každou kopii stránky je stanovena podle ceníku.

Samoobslužné skenování je umožněno na skenerech umístěných v 1. poschodí (3 knižní skenery, 1 klasický skener). Služba je poskytována zdarma.

Tiskové služby jsou realizovány pomocí systému SafeQ.

Studenti

Studenti mohou využívat tiskové a kopírovací služby jen s kreditem vloženým na konto SafeQ na studentském průkazu. Minimální vklad je 100 Kč. Dobíjecí místo se nachází u informačního pultu v 1. patře knihovny. Aktuální stav konta je možno zjistit na každém terminálu. Podrobný stav účtu včetně realizovaných plateb je k dispozici na https://tisk.upce.cz (přihlášení přes NetID a heslo k NetID účtu). Nevyčerpaná částka z konta se vrací pouze při ukončení studia.

Zaměstnanci a vyučující

Zaměstnanci a vyučující mohou tiskové a kopírovací služby využívat bez omezení, pouze na základě průkazu zaměstnance, který přikládají k terminálu SafeQ. Cena za tisk je účtována automaticky bezhotovostním převodem z účtu fakulty (pracoviště).

Uživatelé z veřejnosti

Uživatelé z řad veřejnosti mohou tiskové a kopírovací služby využívat po předložení průkazu čtenáře, kdy výměnou obdrží čipovou kartu pro tisk či kopírování. Po ukončení tisku či kopírování předají kartu zpět službě u pultu, obdrží svůj průkaz čtenáře a cenu za využité služby zaplatí v hotovosti.

Kopírování

 

1 stránka A4

2 Kč

1 stránka A3

4 Kč

Tisk

 

1 stránka A4 černobíle

2 Kč

1 stránka A4 barevně

14 Kč

1 stránka A3 černobíle

4 Kč

1 stránka A3 barevně

28 Kč

1 stránka normy ČSN (A4)

(pouze kategorie P, A, Z, E, D, S, SL a SX)

 

5 Kč 

true

Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen se řídit autorským zákonem.

false
Rozšířit fotografii: 
false