Informační služby

Poradenské a konzultační

Informační služba ve studovně a služba u výpůjčního pultu poskytuje základní informace o organizaci knihovny, vyhledávání v katalogu a informačních zdrojích. Informační služba v 1. poschodí pomůže uživatelům se snazší orientací v informačním prostředí a s lepším využitím informačních zdrojů, ať již v klasické či elektronické podobě, dostupných ve fondu UK i na internetu.

 

 

 

Bibliograficko - informační / rešeršní

Knihovna poskytuje uživatelům z univerzity pomoc při zpracování rešerší ve formě konzultací (v jakých databázích a informačních zdrojích hledat, jak skládat vyhledávací dotazy apod.). Konzultaci si uživatelé z FChT mohou domluvit s Ing. Jitkou Říhovou na e-mailu jitka.rihova (at) upce.cz; uživatelé z ostatních fakult s Ing. Blankou Jankovskou na e-mailu blanka.jankovska (at) upce.cz).

Vzhledem k omezením vyplývajícím z licenčních smluv k elektronickým informačním zdrojům je knihovna velmi limitována při vypracování rešerší pro uživatele z veřejnosti. Těmto uživatelům doporučujeme, aby se se svou žádostí obraceli na Krajskou knihovnu v Pardubicích.

Vzdělávací

Začátkem každého akademického roku pořádá Univerzitní knihovna knihovnicko-informační lekce pro nové uživatele, studenty 1. ročníků, v rámci jejich výuky na požádání vyučujících. Zajišťujeme rovněž četné školní ad. exkurze.

Informační semináře na téma využívání elektronických informačních zdrojů, citování zdrojů a úprava a odevzdávání závěrečných prací jsou na vyžádání pedagogů (či studentů) pořádány během celého akademického roku.

 

Elektronické

V rámci projektu Virtuální polytechnické knihovny (VPK) jako zdroje informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd poskytuje Univerzitní knihovna jako jeho účastnická knihovna všem jeho uživatelům elektronické reprografické služby, poskytované prostřednictvím internetu, tedy bez nutnosti fyzické návštěvy uživatele. Tyto služby umožňují objednat si elektronické kopie z odborných časopisů technických a příbuzných oborů, které jsou uloženy ve fondu UK. Poskytování digitálních kopií se děje prostřednictvím Servisního centra, ústředního uzlu VPK, jehož funkce zastává Národní technická knihovna, a je vázáno na založení uživatelského konta, které je zřízeno na základě Smlouvy o zřízení uživatelského konta uzavřené mezi NTK a uživatelem, v níž se uživatel zavazuje nakládat se získanými daty v souladu s autorským zákonem. Elektronické kopie si uživatel objednává prostřednictvím interaktivního WWW formuláře ze svého uživatelského konta. Doručená elektronická kopie je vystavena v chráněném prostoru uživatelského konta na WWW serveru NTK, odkud si ji uživatel může stáhnout a uložit na svůj disk či vytisknout.

Jakoukoliv připomínku, požadavek či dotaz můžete poslat na e-mailovou adresu  knihovna (at) upce.cz.

Váš e-mail v nejbližší možné době rádi vyřídíme.

false
Rozšířit fotografii: 
false