Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Poradenské a konzultační

Informační služba ve studovně a služba u výpůjčního pultu poskytuje základní informace o organizaci knihovny, vyhledávání v katalogu a informačních zdrojích. Informační služba v 1. poschodí pomůže uživatelům se snazší orientací v informačním prostředí a s lepším využitím informačních zdrojů, ať již v klasické či elektronické podobě, dostupných ve fondu UK i na internetu.

Vzdělávací

Začátkem každého akademického roku pořádá Univerzitní knihovna knihovnicko-informační lekce pro nové uživatele, studenty 1. ročníků, a to v rámci jejich výuky na požádání vyučujících. Zajišťujeme rovněž četné školní ad. exkurze.

Informační semináře na téma využívání elektronických informačních zdrojů, citování zdrojů a úprava a odevzdávání závěrečných prací jsou na vyžádání pedagogů (či studentů) pořádány během celého akademického roku.

Bibliograficko-informační / rešeršní

Pokud potřebujete přehled informačních zdrojů na určité téma, doporučujeme jednotné vyhledávací rozhraní Primo https://primo.upce.cz.

Primo zároveň prohledává: 

  • elektronické informační zdroje zakoupené a předplácené Univerzitou Pardubice (články, příspěvky ze sborníků, e-knihy... ),
  • knihy a časopisy z fondu Univerzitní knihovny UPCE,
  • závěrečné práce z Digitální knihovny UPCE.

Konzultace zpracování rešerší

Uživatelé z univerzity mohou s knihovnou konzultovat postup při vypracování rešerší (v jakých databázích a informačních zdrojích hledat, jak skládat vyhledávací dotazy apod.).  

Konzultace pro uživatele z FChT poskytuje Ing. Jitka Říhová, konzultace pro uživatele z ostatních fakult Ing. Blanka Jankovská.


Vzhledem k omezením vyplývajícím z licenčních smluv k elektronickým informačním zdrojům doporučujeme uživatelům z řad veřejnosti, aby se s žádostí o rešerši obraceli na Krajskou knihovnu v Pardubicích.

Elektronické

V rámci projektu Virtuální polytechnické knihovny (VPK) jako zdroje informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd poskytuje Univerzitní knihovna jako jeho účastnická knihovna všem jeho uživatelům elektronické reprografické služby, poskytované prostřednictvím internetu, tedy bez nutnosti fyzické návštěvy uživatele. Tyto služby umožňují objednat si elektronické kopie z odborných časopisů technických a příbuzných oborů, které jsou uloženy ve fondu UK. Poskytování digitálních kopií se děje prostřednictvím Servisního centra, ústředního uzlu VPK, jehož funkce zastává Národní technická knihovna, a je vázáno na založení uživatelského konta, které je zřízeno na základě Smlouvy o zřízení uživatelského konta uzavřené mezi NTK a uživatelem, v níž se uživatel zavazuje nakládat se získanými daty v souladu s autorským zákonem. Elektronické kopie si uživatel objednává prostřednictvím interaktivního WWW formuláře ze svého uživatelského konta. Doručená elektronická kopie je vystavena v chráněném prostoru uživatelského konta na WWW serveru NTK, odkud si ji uživatel může stáhnout a uložit na svůj disk či vytisknout.

Jakoukoliv připomínku, požadavek či dotaz můžete poslat na e-mailovou adresu  knihovna (at) upce.cz.

Váš e-mail v nejbližší možné době rádi vyřídíme.