Výzkumná data

Translation:

Výzkumná data lze charakterizovat jako jakékoli informace, které byly shromážděny, pozorovány, vygenerovány nebo vytvořeny za účelem ověření či reprodukování výsledků výzkumu. Výzkumná data mohou mít různou podobu a mohou být jak digitální, tak nedigitální.

Příklady výzkumných dat:

  • tabulky, dokumenty
  • audio a video nahrávky
  • obrázky, fotografie
  • dotazníky, odpovědi na testové otázky, přepisy rozhovorů
  • software, skript
  • laboratorní deníky, terénní poznámky, diáře
  • vzorky, exempláře, artefakty

Při zpracování byly využity stránky Centra pro podporu open science Univerzity Karlovy.

Foto: "Research Data Management" by jannekestaaks is licensed under CC BY-NC 2.0.


 

false
Rozšířit fotografii: 
true