Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

logo-ce_154125.png

Knihovna Centra pro etiku byla zřízena v rámci projektu OP VVV Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

Centrum bylo založeno v roce 2017 při Katedře filozofie a religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Hlavním cílem Centra je vést základní výzkum, který bude prostřednictvím nových informací rozvíjet a oživovat diskuse o zásadních otázkách hodnoty, a to jak diskuse ve sféře akademické, tak i veřejné. Činnost Centra zahrnuje pravidelné semináře, workshopy a konference, jakož i spolupráci s řadou mezinárodních partnerů.

Knihovna CE je primárně zaměřená na etiku, filozofii a společenské vědy. Najdete v ní kolem 9000 různých titulů a nachází se v 1. patře budovy G v kampusu pardubické univerzity.

Fond knihovny je orientován převážně na tyto oblasti: morální filozofie, fenomenologie, politická filozofie, aplikovaná etika a antická etika. Jsou zde zastoupeny i další filozofické disciplíny; zejména filozofie náboženství, filozofická psychologie, filozofie jazyka, filozofie mysli, filozofie vědy či filozofická antropologie.

Knihovna také odebírá nejdůležitější etické časopisy.  

Většina knih je v angličtině, značný počet je k dispozici i v jiných světových jazycích (němčina, francouzština ad.). Studenti mohou také najít relevantní texty v českém jazyce.

Jak najít knihy CE

V online katalogu zadejte do vyhledávacího pole téma/název a seznam výsledků můžete zúžit, když v pravém sloupci v sekci Budovy s exempláři zakliknete Centrum pro etiku.

Otevírací doba

Aktuální informace o otevírací a výpůjční době knihovny CE naleznete na jejích stránkách. Případně můžete kontaktovat knihovníka kvůli individuální domluvě - viz níže.

Kontaktní osoba


Mgr. Attila Béla Pató, Ph.D.
knihovník a pracovník projektu CE

Univerzita Pardubice
466 036 650