Dodávka dokumentů (MVS)

V rámci tzv. Meziknihovní výpůjční služby (MVS) vám Univerzitní knihovna může za předem stanovených podmínek zprostředkovat zapůjčení dokumentu z jiné knihovny v ČR nebo zahraničí. 

 

MVS pro zaměstnance UPa

MVS pro studenty UPa

MVS pro uživatele z veřejnosti

MVS pro knihovny