Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Primo

       - jednotné rozhraní pro vyhledávání v informačních zdrojích zakoupených a předplácených Univerzitou Pardubice.

Najdete zde:

 • zejména elektronické informační zdroje předplácené univerzitou (články, příspěvky ze sborníků, e-knihy)

 • knihy a časopisy z regálů Univerzitní knihovny

 • závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny UPa


CitacePRO

 • bibliografický manažer od konce května 2017 dostupný na Univerzitě Pardubice (prozatím v testovacím provozu), ostrý provoz bude zahájen s novým akademickým rokem

 • přihlásíte se kliknutím na logo UPa v dolní části stránky https://www.citacepro.com

 • citování podle normy ČSN ISO 690
 • + dalších více než 8000 citačních stylů
 • doplněk pro WORD a prohlížeče
 • automatické vytváření citací podle názvu knihy či článku, ISBN či DOI
 • správa citací (ukládání, úpravy, třídění, hromadné exporty ad.)
 • sdílení citací
 • úložiště citovaných dokumentů
 • import záznamů z článkových databází, knihovních katalogů apod.
 • generování citací a přímý import záznamů z katalogu UK UPa a vyhledávače PRIMO

Nadstavbové nástroje ulehčující a zjednodušující vyhledávání ve všech databázích

 • eResources Portal - jednotný „vstupní bod“ pro vyhledání časopisu či e-knihy. Umožňuje zjistit, jaké ročníky konkrétního časopisu má univerzita předplacené, tzn. zda jsou přístupné plné texty článků. Časopis lze vyhledávat dle názvu, ISSN nebo předmětového zařazení. Podobně lze hledat i e-knihy.

 • 360 Link (Citation Linker, Propojovač citací) - linkovací nástroj (link resolver), který umožňuje zjistit dostupnost konkrétního článku (e-knihy ad.). Stačí do formuláře vyplnit údaje o článku (název, autor, časopis, ročník, ISSN apod.)


Přístup k elektronickým informačním zdrojům UPa

 • Vstup do převážné většiny předplacených databází je vázán na IP adresu ze sítě Univerzity Pardubice.

 • Do těchto databází se tedy bez problémů dostanete ze všech počítačů v síti UPa, tzn. počítačů v knihovně, kancelářích a učebnách.

 • Do IP adres UPa byly ale přidány i počítače nacházející se na kolejích a také ty, co jsou připojeny k WiFi síti Eduroam. Tzn. i z těcho PC a notebooků je přístup do databází možný.

 • Z domova se do databází předplacených UPa dostanou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí 

  • tzv. terminálového serveru  - nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN (návod) a poté k terminálovému serveru (návody pro Windows 10Linux), nebo

  • technologie Shibboleth - klik na Shibboleth login ve druhém sloupci tabulky se zdroji (dostupné pouze u některých databází) - federace, ke které je nutno se připojit se nazývá Czech eduID. Připojení není vždy stabilní, raději pro vzdálený přístup používejte VPN + terminálový server.