Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

orcidmemberweb86289.png

ORCID iD je mezinárodní, jednoznačný a trvalý identifikátor autora v akademickém a vědeckém prostředí. 

Registrací je autorovi přidělen unikátní 16místný numerický identifikátor (např. 0000-0001-5109-3700) a založen profil, ve kterém může spravovat záznamy svých publikací, projektů nebo jiné odborné činnosti. 

Výhody ORCID iD

• spolehlivé odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem, řešení problému změn příjmení, různých tvarů zápisu / chybných přepisů jmen 

• je perzistentní, tzn. že zůstává uživateli napořád, i když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele

• číselné označení je pro každou osobu jedinečné, vědecké výstupy nemohou být při uvedení ORCID ID přiřazeny někomu jinému

• unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (Web of Science ResearcherID) a Scopus (Scopus Author Identifier)

• umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy publikací, projektů a jiné odborné činnosti

Využití ORCID iD

• při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)

• v grantových přihláškách 

• v systémech hodnocení vědy a výzkumu 

• k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů


UPCE je členem národního centra ORCID

Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru výzkumných pracovníků (ORCID iD, Web of Science ResearcherID nebo Scopus Author Identifier) je jedním z opatření Koncepce IS VaVaI na období 2016 - 2020

Univerzita Pardubice reagovala na toto opatření unifikovaným procesem zavedení identifikátoru ORCID iD. Tento proces je od roku 2018 schválen a podporován vedením univerzity. Unifikovaný proces spočívá v tom, že autoři (zaměstnanci a studenti UPCE, kteří vykazují za UPCE publikace do OBD, respektive do Rejstříku informací o výsledcích - RIV) si zřizují identifikátor ORCID iD prostřednictvím aplikace.

Těm autorům, kteří ještě nemají ORCID založený, bude nabídnut předvyplněný formulář, který dovyplní a potvrdí, a poté v obdrženém e-mailu autorizují propojení s Centrálním registrem UPCE. Ti autoři, kteří již ORCID mají, budou pouze požádáni o autorizaci jeho propojení s Centrálním registrem UPCE a případnou kontrolu či doplnění zaměstnanecké e-mailové adresy s doménou @upce.cz.  

Vytvořit nebo propojit ORCID iD

Autoři, kteří úspěšně propojí svůj ORCID profil s CR, budou mít identifikátor ORCID iD uvedený ve svém profilu na intranetu UPCE a na základě tohoto propojení se ORCID iD přenese také do číselníku osob v OBD.

Přihlásit se do svého ORCID profilu 

Do svého ORCID profilu se můžete přihlásit standardně (zadáním e-mailové adresy / ORCID iD a platného hesla), nebo pokud je váš profil úspěšně propojen s CR, bude fungovat i institucionální připojení pomocí Shibbolethu (podobně jako se přihlašujete na intranet). 

Web of Science ResearcherID


Scopus Author Identifier


Google Scholar

1. Do svého Google Scholar profilu přidejte své publikace (pro přístup do Google Scholar potřebujete mít Google účet). 

2. Označte ty publikace, které chcete importovat do Orcid profilu, a exportujte je ve formátu BibTex. 

3. Přihlaste se do svého Orcid profilu a nahrajte stažený soubor (Works > Add > Add BibTeX). 


Crossref

V Orcid profilu si můžete nastavit automatickou aktualizaci pro publikace, kterým bylo přiděleno DOI prostřednictvím Crossref. Crossref Vás požádá o povolení aktualizace prostřednictvím doručené pošty v Orcid profilu. 

Ve svém profilu si můžete sami nastavit, jaké informace o Vás budou viditelné ostatním. Viditelnost je možné nastavit u všech informací, které vyplňujete. Lze si vybrat mezi 3 typy nastavení viditelnosti: 

1. Everynone (takto označené informace jsou viditelné všem)    visibility setting set to everyone

2. Trusted parties (takto označené informace jsou viditelné pouze důvěryhodným organizacím, tedy takovým, kterým jste udělili přístup ke svému Orcid záznamu).    visibility settings set to trusted parties

3. Only me (takto označené informace jsou viditelné pouze Vámi)   visibility setting set to only me

Více informací viz Visibility setting

V případě dotazů kontaktujte: 

Mgr. Veronika Kolínová
podpora vědy a výzkumu

Univerzita Pardubice
466 036 536

Novinky