ORCID iD je mezinárodní, jednoznačný a trvalý identifikátor autora v akademickém a vědeckém prostředí. 

Registrací je autorovi přidělen unikátní 16místný numerický identifikátor (např. 0000-0001-5109-3700) a založen profil, ve kterém může spravovat záznamy svých publikací, projektů nebo jiné odborné činnosti. 

Výhody ORCID iD

• spolehlivé odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem, řešení problému změn příjmení, různých tvarů zápisu / chybných přepisů jmen 

• je perzistentní, tzn. že zůstává uživateli napořád, i když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele

• číselné označení je pro každou osobu jedinečné, vědecké výstupy nemohou být při uvedení ORCID ID přiřazeny někomu jinému

• unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (ResearcherID) a Scopus (AuthorID)

• umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy publikací, projektů a jiné odborné činnosti

Využití ORCID iD

• při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)

• v grantových přihláškách 

• v systémech hodnocení vědy a výzkumu 

• k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů

 

ORCID na UPa


Univerzita Pardubice se stala členem organizace ORCID v roce 2018. 

Díky svému členství získala UPa možnost  integrovat systém ORCID do Centrálního registru osob UPa (dále CR). Tato integrace ulehčí akademickým / vědeckým pracovníkům UPa vytvoření účtu ORCID, v případě již existujícího účtu pak jeho propojení s CR. Výhodou této integrační aplikace je správná identifikace akademických / vědeckých pracovníků UPa a jejich bezpečné připojení k ORCID iD a také správné uvedení afilace u všech akademických / vědeckých pracovníků UPa. 

Více informací o tom, proč je bezpečné a správné propojení důležité, najdete na webu ORCID What's So Special About Signing In? 

Uživatelé, kteří úspěšně propojí svůj ORCID profil s CR, budou mít identifikátor ORCID iD uvedený ve svém profilu na intranetu UPa (včetně ikony ORCID iD ) a na základě tohoto propojení se ORCID iD přenese také do číselníku osob v OBD.

Vytvořit nebo propojit ORCID ID

Do svého ORCID profilu se můžete přihlásit standardně (zadáním e-mailové adresy / ORCID iD a platného hesla), nebo pokud je váš profil úspěšně propojen s CR, bude fungovat i institucionální připojení pomocí Shibbolethu (podobně jako se přihlašujete na intranet). 

Přihlásit se do svého ORCID profilu

ORCID a jiné identifikátory


ResearcherID

nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu jejich vědeckých publikací, je ale omezený pouze na služby databáze Web of Science

oba profily (ORCID iD a ResearcherID) je možné spárovat, publikační výstupy pak lze posílat z profilu ResearcherID do profilu ORCID iD i naopak) 

Propojení ResearcherID a ORCID iD

Scopus Author ID

identifikátor autora, jehož záznam je uložen v databázi Scopus. Tento identifikátor je autorům přidělován automaticky. 

také profil Scopus Author ID je možné spárovat s profilem ORCID ID. Více informací naleznete ve videotutoriálu zde

Propojení Scopus Author ID a ORCID iD

Další možná propojení a 6 doporučených kroků ke správě ORCID iD najdete zde Six Ways to Make Your ORCID iD Work for You!

 

 


Informační materiály v češtině: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120644

 

V případě dotazů prosím kontaktujte telefonicky / e-mailem Mgr. Veroniku Kolínovou: 

 

false

Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false