Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

orcid-logo_115285.jpg

ORCID iD je mezinárodní, jednoznačný a trvalý identifikátor autora v akademickém a vědeckém prostředí. 

Registrací je autorovi přidělen unikátní 16místný numerický identifikátor (např. 0000-0001-5109-3700) a založen profil, ve kterém může spravovat záznamy svých publikací, projektů nebo jiné odborné činnosti. 

Výhody ORCID iD

• spolehlivé odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem, řešení problému změn příjmení, různých tvarů zápisu / chybných přepisů jmen 

• je perzistentní, tzn. že zůstává uživateli napořád, i když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele

• číselné označení je pro každou osobu jedinečné, vědecké výstupy nemohou být při uvedení ORCID ID přiřazeny někomu jinému

• unifikuje a propojuje identifikátory databáze Web of Science (ResearcherID) a Scopus (AuthorID)

• umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy publikací, projektů a jiné odborné činnosti

Využití ORCID iD

• při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID)

• v grantových přihláškách 

• v systémech hodnocení vědy a výzkumu 

• k udržování aktuálního přehledu publikací a projektů

ORCID na UPCE


Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru výzkumných pracovníků (ORCID iD, ResearchedID nebo Scopus ID) je jedním z opatření Koncepce IS VaVaI na období 2016 - 2020

Univerzita Pardubice reagovala na toto opatření unifikovaným procesem zavedení identifikátoru ORCID iD. Tento proces je od roku 2018 schválen a podporován vedením univerzity. Unifikovaný proces spočívá v tom, že autoři (zaměstnanci a studenti UPCE, kteří vykazují za UPCE publikace do OBD, respektive do Rejstříku informací o výsledcích - RIV) si zřizují identifikátor ORCID iD prostřednictvím aplikace.

Těm autorům, kteří ještě nemají ORCID založený, bude nabídnut předvyplněný formulář, který dovyplní a potvrdí, a poté v obdrženém e-mailu autorizují propojení s Centrálním registrem UPCE. Ti autoři, kteří již ORCID mají, budou pouze požádáni o autorizaci jeho propojení s Centrálním registrem UPCE a případnou kontrolu či doplnění zaměstnanecké e-mailové adresy s doménou @upce.cz.  

Autoři, kteří úspěšně propojí svůj ORCID profil s CR, budou mít identifikátor ORCID iD uvedený ve svém profilu na intranetu UPCE (včetně ikony  ​) a na základě tohoto propojení se ORCID iD přenese také do číselníku osob v OBD.

Do svého ORCID profilu se můžete přihlásit standardně (zadáním e-mailové adresy / ORCID iD a platného hesla), nebo pokud je váš profil úspěšně propojen s CR, bude fungovat i institucionální připojení pomocí Shibbolethu (podobně jako se přihlašujete na intranet). 

ORCID a jiné identifikátory


Web of Science Researcher ID

nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu jejich vědeckých publikací, je ale omezený pouze na služby databáze Web of Science

1. Vytvořte si účet na Web of Science (Researcher Profile). 

2. Importujte své publikace z Web of Science (Add publications). 

3. Profil ve Web of Science propojte s Orcid ID (Connect my ORCID). 

Scopus Author ID

identifikátor autora, jehož záznam je uložen v databázi Scopus. Tento identifikátor je autorům přidělován automaticky. 

Také profil Scopus Author ID je možné spárovat s profilem ORCID ID. Více informací naleznete ve videotutoriálu zde

Google Scholar

1. Do svého Google Scholar profilu přidejte své publikace (pro přístup do Google Scholar potřebujete mít Google účet). 

2. Označte ty publikace, které chcete importovat do Orcid profilu, a exportujte je ve formátu BibTex. 

3. Přihlaste se do svého Orcid profilu a nahrajte stažený soubor (Works > Add > Add BibTeX). 

Crossref

V Orcid profilu si můžete nastavit automatickou aktualizaci pro publikace, kterým bylo přiděleno DOI prostřednictvím Crossref. Crossref Vás požádá o povolení aktualizace prostřednictvím doručené pošty v Orcid profilu. 

Ve svém profilu si můžete sami nastavit, jaké informace o Vás budou viditelné ostatním. Viditelnost je možné nastavit u všech informací, které vyplňujete. Lze si vybrat mezi 3 typy nastavení viditelnosti: 

1. Everynone (takto označené informace jsou viditelné všem)    visibility setting set to everyone

2. Trusted parties (takto označené informace jsou viditelné pouze důvěryhodným organizacím, tedy takovým, kterým jste udělili přístup ke svému Orcid záznamu).    visibility settings set to trusted parties

3. Only me (takto označené informace jsou viditelné pouze Vámi)   visibility setting set to only me

Více informací viz Visibility setting


Informační materiály v češtině: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120644

V případě dotazů prosím kontaktujte telefonicky / e-mailem Mgr. Veroniku Kolínovou: 

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzita Pardubice

Novinky

orcid_id_116031.png
18. 09. 2018

Zavedení identifikátoru ORCID na UPCE

Vážení akademičtí a vědečtí pracovníci, vážení doktorandi, Univerzita Pardubice se stala členem organizace ORCID. Reagovala tím na opatření Vlády ČR, která ve schválené Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020 definovala požadavek na za…