Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Z domova se do databází předplacených UPCE dostanou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí: 

 • VPN a terminálového serveru  - nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN (návod) a poté k terminálovému serveru (návody pro Windows 10, Linux)

 • technologie Shibboleth - klik na Shibboleth login ve druhém sloupci tabulky se zdroji (dostupné pouze u některých databází) - federace, ke které je nutno se připojit se nazývá Czech eduID. Připojení není vždy stabilní, pro vzdálený přístup používejte raději VPN + terminálový server.

 • Primo - "Google" pro vyhledávání mezi všemi univerzitou předplacenými zdroji.
 • eResources Portal - jednotný „vstupní bod“ pro vyhledání časopisu či e-knihy. Umožňuje zjistit, jaké ročníky konkrétního časopisu má univerzita předplacené, tzn. zda jsou přístupné plné texty článků. Časopis lze vyhledávat dle názvu, ISSN nebo předmětového zařazení. Podobně lze hledat i e-knihy.
 • 360 Link (Citation Linker, Propojovač citací) - linkovací nástroj (link resolver), který umožňuje zjistit dostupnost konkrétního článku, příspěvku, kapitoly v e-knize apod. Stačí do formuláře vyplnit údaje o dokumentu (název, autor, časopis, ročník, ISSN apod.)

Abecední seznam databází

Elektronický zdrojVzdálený přístupStručný popis zdroje 
American Chemical SocietyShibboleth loginelektronická knihovna časopisů (chemie, přírodní vědy)více
ASPI právní předpisy - dostupné jen přes terminálový servervíce
BookportShibboleth loginelektronické knihy v češtiněvíce
ČSN normy onlineShibboleth login (pouze pro studenty DFJP, FCHT a FEI)
 • pro všechny uživatele: technické normy s možností tisku na PC v 1. p. knihovny
 • pro studenty DFJP, FCHT a FEI: technické normy bez možnosti tisku dostupné kdekoli online po přihlášení univerzitním NetID
více
Digitální knihovny děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT) 4 digitální knihovny, které nabízí přístup k plným textům knih, časopisů, novin atd. vydaných na území ČR do roku 2001 a časopisy vydané do roku 2011více
EBSCOhostShibboleth loginpolytematická plnotextová databázevíce
Ebook Central (ProQuest)Shibboleth loginelektronické knihyvíce
Encyclopaedia Britannica Academic Edition online verze rozsáhlé encyklopedie 
Environmental Modeling... e-kniha autorů z FES (trvale udržitelný rozvoj)více
InCitesShibboleth loginanalytický nástroj dostupný na platformě Web of Sciencevíce
IoP ScienceShibboleth login

elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)

bezplatné publikování v režimu OA - podrobnosti

více
Journal Citation ReportsShibboleth loginimpakt faktor časopisů z Web of Sciencevíce
Journal of Print and Media Technology Research časopis vydávaný iarigai (The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) - heslo k posledním dvěma číslům: iarigai_jpmtr_web 
JSTORShibboleth loginelektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)více
Karger Fast Facts 

online příručky pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny

přístup je vázaný na IP adresu ze sítě UPCE; z domova je nutné se připojit přes VPN a terminálový server

 
KnovelShibboleth logine-knihy (přírodní a technické vědy)více
Lingea Lexicon 7 anglicko-české a německo-české slovníky - dostupné jen přes terminálový servervíce
Medis-Alarm databáze nebezpečných chemických látekvíce
Merck Index OnlineShibboleth loginpříručka pro chemii, biochemii a biologiivíce
Oxford Handbooks Online 

kolekce Economics and Finance a Political Science

Kolekce e-knih byly pořízeny v rámci projektu OP VVV Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice (INFRA II).

více
Ovid EMCARE& Ovid MEDLINE & Ovid NURSING Full Text+Shibboleth logindatabáze zaměřené na ošetřovatelství, zdravotnické a pečovatelské profesevíce
Physismart výukový program - dostupný jen přes terminálový servervíce
ProQuest CentralShibboleth login

polytematická plnotextová databáze

Od r. 2017 přístup do části ProQuest HSS hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

více
REAXYSShibboleth loginplatforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Databasevíce
Royal Society of ChemistryShibboleth loginelektronická knihovna časopisů (chemie a přírodní vědy)více
ScienceDirect (Elsevier)Shibboleth loginelektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)více
SciFinder-n elektronická podoba Chemical Abstracts, nutná registrace uživatele zdevíce

SCOPUS

Scopus Journal Metrics

Shibboleth login

citační databáze

hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS

více
SpringerLinkShibboleth loginelektronická knihovna časopisů a knihvíce
SpringerLink Chemistry and Materials ScienceShibboleth loginJournal Backfiles Collection - kolekce archivů časopisů z oborů chemie a materiálové vědyvíce
Studies in Conservation impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých dělvíce
TRIS bibliografická databáze pro dopravuvíce

 Web of Science

+ Journal Citation Reports 

Shibboleth login pro WoS

Shibboleth login pro JCR

citační databáze, web s info v CZ a SK

+ impakt faktor časopisů z Web of Science

více

více

Wiley Online LibraryShibboleth loginelektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)více

Podrobnější popis zdrojů:

 • American Chemical Society - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny zelenožlutou ikonou Subscriber Access.
 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací je dostupný v online verzi, ale pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.
 • Bookport - čtyři kolekce českých e-knih (Business, Medicína, Technika, Psychologie, pedagogika a společenské vědy). Přístup přes Přihlásit se a Přihlásit se prostřednictvím eduID.cz.
 • ČSN normy online - prohlížení a tisk vybraných norem ČSN prostřednictvím internetové aplikace. Přístup je možný pouze na PC č. 13 v 1. p. univerzitní knihovny. Po příchodu požádejte službu u informačního pultu o přihlášení do systému ČSN normy online. Tisk norem ČSN probíhá v jiném režimu než běžný tisk - nejsou používány studentské a zaměstnanecké průkazy, studenti tisk hradí hotově (5 Kč za 1 stránku A4), u zaměstnanců je částka přeúčtována na vrub jejich střediska (4,80 Kč za 1 stránku A4).
  NOVINKA! Pouze pro studenty DFJP, FCHT a FEI: technické normy bez možnosti tisku dostupné kdekoli online po přihlášení univerzitním NetID.
 • Digitální knihovny děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT) - díla nedostupná na trhu zahrnují plné texty knih, časopisů, novin atd. vydaných na území ČR do roku 2002 a časopisy vydané do roku 2013. Jedná se o dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Kromě toho jsou přístupné i plné texty starších dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. K dispozici je přibližně 180 000 digitalizovaných svazků. Monografie (knihy) vydané do r. 2002 včetně a periodika (časopisy, noviny) vydané před rokem 2013 jsou dostupné pomocí vzdáleného přístupu - klik na "Přihlásit knihovním účtem/eduID" a poté vyhledat tlačítko Univerzita Pardubice.
 • EBSCOhost - polytematický komplex databází zpřístupňuje více jak 6 tis. titulů plnotextových časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 3 tis. brožur a plnotextových příručních publikací především z oblasti sociálních a humanitních věd. Nápověda a návody na vyhledávání (v češtině).
  • Academic Search Complete - multidisciplinární plnotextová databáze obsahující více než 8750 časopisů a celkem indexující téměř 13 tis. titulů (pokrytí mj.: biologie, elektrotechnika, fyzika, chemie, lingvistika, matematika, technika, náboženství právo, psychologie, sociologie, stavební inženýrství ad.).
 • Ebook Central (ProQuest) - elektronické knihy pokrývající různé obory. Pokud si budete chtít kapitoly, či celé knihy vytisknout, stáhnout do svého počítače či do své čtečky e-knih, je nutné se přihlásit přes tlačítko Sign On (pokud budete v síti UPCE, či připojeni vzdáleně, proběhne přihlášení automaticky na váš zaměstnanecký, či studentský účet). Návody pro práci s Ebook Central naleznete zde.
 • Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods - elektronická varianta publikace napsané autory z FES UPCE (Vladimír Olej, Ilona Obršálová, Jiří Křupka).
 • InCites - InCites je webový nástroj pro hodnocení výzkumu, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science pomáhá instituci rozvíjet výzkumnou strategii. InCites Benchmarking & Analytics umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky, předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí. 

  Přístup ze sítě univerzity: Pro přístup do InCites je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem a heslem. Uživatelé si musí zaregistrovat své jedinečné přihlašovací jméno a heslo kliknutím na odkaz „Register an email address“. Toto pravidlo platí i v případě, že již máte přihlašovací jméno a heslo do Web of Science.
  Vzdálený přístup (mimo síť univerzity): v menu „Institutional (Shibboleth) Sign In“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“ a vyberte Univerzitu   Pardubice. Budete přesměrování na jednotné přihlášení univerzity (Shibboleth login). 

 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals). Bezplatné publikování v režimu OA - podrobnosti.
 • Journal Citation Reports - databáze poskytuje údaje o hodnocení (tzv. impakt faktoru) více než 8 tis. periodik zastoupených v databázi Web of Science. Videotutoriál v češtině zde.
 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF.
  Dostupné kolekce:
  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.
  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.
 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.​​​
Online helpSupport Hub​
 Webform
WebinarsCalendar
 • Lingea Lexicon 7 - anglicko-české a německo-české slovníky Lingea (Anglický slovník Platinum, Anglický ekonomický slovník, Anglický technický slovník, Anglický lékařský slovník, Německý slovník Platinum, Německý ekonomický slovník, Německý technický slovník, Německý lékařský slovník) - všechny slovníky jsou přístupné jen přes terminálový server terminal.upce.cz (návody pro Windows 10, Linux). Pro přihlášení z domova je třeba být připojený k VPN (návody).
 • Medis-Alarm - databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek.
 • Merck Index Online - Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické i anorganické chemii, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů..
 • Oxford Handbooks Online - Platforma Oxford Handbooks Online je základní příručkovou literaturou, která obsahuje tisíce přehledů a článků/esejí/kapitol. Studenti mohou v rámci platformy, na které jsou e-knihy, resp. kapitoly v HTML publikovány, vyhledávat v plném textu, abstraktu, podle autora, data publikování či klíčových slov.
  V rámci projektu OP VVV Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice (INFRA II) byly v r. 2018 pořízeny dvě kolekce elektronických knih Oxford Handbooks Online (Economics and Finance a Political Science).
 •  Ovid EMCARE& Ovid MEDLINE & Ovid NURSING Full Text+ - databáze plných textů z časopisů vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se dvěma bibliografickými databázemi. 
  1. Ovid Nursing Full Text + (přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi, seznam zde)
  2. Bibliografická databáze Ovid Emcare (více než 3700 indexovaných časopisů)
  3. Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset (více než 375 000 bibli­ografických záznamů z více než 400 ošetřovatel­ských časopisů)
  4. Ovid MEDLINE (záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů ve 40 jazycích)
 • Physismart - výukový program pro fyziku a matematiku. Je dostupný pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.
 • ProQuest Central - komplex databází ProQuest obsahuje bibliografické záznamy (většinou s abstrakty) článků z více než 10 tis. periodik. Plné texty (často i s obrázky), příp faksimile původních článků, pak přibližně k polovině z nich. Pokrývá humanitní a společenské vědy, obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku.
  Od r. 2017 přístup do části ProQuest HSS hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.
 • REAXYS - tato platforma od roku 2011 definitivně nahradila CrossFire. Upozornění: Pro kreslení strukturních vzorců slouží implementovaný editor, který vyžaduje na PC instalaci novější verze Javy.
Online helpSupport Hub​
 Webform
WebinarsCalendar
 • Royal Society of Chemistry - zdroje předplacené UPCE v plném textu jsou označeny ikonou PDF nebo Rich HTML.
 • ScienceDirect (Elsevier) - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory.
 • SciFinder-n - přístup je možný ze všech IP adres v síti univerzity, ale vyžaduje osobní registraci uživatele zde. SciFinder-n FAQ a FAQ pro vědecké pracovníky.
 • SCOPUS - citační a referenční databáze. Je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných webových stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt.
  Scopus Journal Metrics - hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS.
 • SpringerLink - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Speciální předplacené kolekce:
 • Studies in Conservation - impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl (IF 2013: 0,173). Vydává Maney Publishing Leeds.
 • TRIS - bibliografická databáze obsahující anotace vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce, které odebírá Ústřední technická knihovna dopravy. Postup: Nový dotaz - Vstup pro registrované uživatele - přihlašovací jméno a heslo vám na požádání sdělí služba u informačního pultu (tel. 466 036 535).
 • Web of Science - prestižní citační databáze zajišťující přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citací prací z mnoha světových vědeckých časopisů z nejrůznějších oborů. Uživatelé mohou využít i online verzi bibliografického softwaru EndNote, tzv. EndNote Web a rozsáhlé a podrobné nástroje citační analýzy. Webové stránky s informacemi v češtině a slovenštině. Videotutoriál v češtině zde.
 • Wiley Online Library - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny ikonou otevřeného zámku. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Seznam v r. 2011 zakoupených archivů periodik a e-knih v XLS zde.

Jsme členem CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje