E-zdroje

Nadstavbové nástroje ulehčující a zjednodušující vyhledávání ve všech databázích:

 • eResources Portal jednotný „vstupní bod“ pro vyhledání časopisu či e-knihy. Umožňuje zjistit, jaké ročníky konkrétního časopisu má univerzita předplacené, tzn. zda jsou přístupné plné texty článků. Časopis lze vyhledávat dle názvu, ISSN nebo předmětového zařazení. Podobně lze hledat i e-knihy.
   
 • 360 Link (Citation Linker, Propojovač citací) - linkovací nástroj (link resolver), který umožňuje zjistit dostupnost konkrétního článku, příspěvku, kapitoly v e-knize apod. Stačí do formuláře vyplnit údaje o dokumentu (název, autor, časopis, ročník, ISSN apod.)

 

 

Jsme členem CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje

 

 

Abecední seznam databází

Elektronický zdroj

Vzdálený přístup

Stručný popis zdroje

 

American Institute of Physics

 

časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999 - současnost)
Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014 - 2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

American Chemical Society

 

elektronická knihovna časopisů (chemie, přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

American Physical Society

 

časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (2013 - současnost)
Přístup do plných textů článků z let 2013 - 2017 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

ASPI

 

právní předpisy - dostupné jen přes terminálový server

více

CINAHL Plus with Full Text

Shibboleth login

plnotextová databáze pro zdravotnické obory
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).

více

ČSN normy online

 

technické normy online na PC č. 13 ve studovně v 1. p. knihovny

více

EBSCOhost

Shibboleth login

polytematická plnotextová databáze

Od 1.1.2013 přístup do Academic Search Complete hrazen z OP VaVPI, projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR.

více

Ebook Central (ProQuest)

 

elektronické knihy

více

Encyclopaedia Britannica

 

elektronická encyklopedie

více

Environmental Modeling...

 

e-kniha autorů z FES (trvale udržitelný rozvoj)

více

IEEE Xplore Digital Library

Shibboleth login

elektronická knihovna publikací IEEE a IET
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).

více

IoP Science

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)

více

Journal Citation Reports

Shibboleth login

impakt faktor časopisů z Web of Science

více

Journal of Print and Media Technology Research

 

časopis vydávaný iarigai (The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) - heslo k posledním dvěma číslům: iarigai_jpmtr_web

 

JSTOR

Shibboleth login

elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)

Od r. 2017 přístup do kolekcí V, VIII a XIII hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

více

Knovel

 

e-knihy (přírodní a technické vědy)
V letech 2013 - 2017 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

Lingea Lexicon 5

 

anglicko-české a německo-české slovníky - dostupné jen přes terminálový server

více

Medis-Alarm

 

databáze nebezpečných chemických látek

více

Merck Index Online

 

příručka pro chemii, biochemii a biologii

více

Oxford Handbooks Online

 

kolekce Economics and Finance a Political Science

Kolekce e-knih byly pořízeny v rámci projektu OP VVV Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice (INFRA II).

více

Physismart

 

výukový program - dostupný jen přes terminálový server

více

ProQuest

Shibboleth login

polytematická plnotextová databáze
Od 1.1.2013 přístup do části ProQuest STM Package hrazen z OP VaVPI, projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj.

Od r. 2017 přístup do části ProQuest HSS hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

více

REAXYS

Shibboleth login

platforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database
V letech 2013 - 2017 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

Royal Society of Chemistry

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů (chemie a přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

ScienceDirect (Elsevier)

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

SciFinder web edition

 

elektronická podoba Chemical Abstracts
V letech 2013 - 2017 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

více

SCOPUS

Scopus Journal Metrics

Shibboleth login

citační databáze

hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS

více

SpringerLink

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih

více

SpringerLink Chemistry and Materials Science

Shibboleth login

Journal Backfiles Collection - kolekce archivů časopisů z oborů chemie a materiálové vědy

více

SpringerLink Computer Science Library

Shibboleth login

kolekce e-knih pro počítačové vědy

více

SpringerLink Lecture Notes in Mathematics

Shibboleth login

kolekce e-knih pro matematické vědy

více

Studies in Conservation

 

impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl

více

Thesaurus Linguae Graecae  

databáze všech dochovaných děl antické řecké literatury

Od r. 2017 přístup hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

více

TRIS

 

bibliografická databáze pro dopravu

více

 Web of Science

+ Journal Citation Reports 

Shibboleth login

Shibboleth login

citační databáze, web s info v CZ a SK

+ impakt faktor časopisů z Web of Science

více

více

Wiley Online Library

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

 

 

Logolink VaVpI

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • American Institute of Physics - časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999-současnost)
  Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014-2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • American Chemical Society - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenožlutou ikonou Subscriber Access.
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • American Physical Society - časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (plné texty z let 2012 - 2014)
  Přístup do plných textů článků z let 2012 - 2014 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací je dostupný v online verzi, ale pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.

 • CINAHL Plus with Full Text - CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) Plus with Full Text je neobsáhlejší plnotextový zdroj informací pro ošetřovatelství, zdravotní péči, biomedicínu, alternativní medicínu a další příbuzné obory. Obsahuje plné texty více než 760 časopisů, některé od roku 1937. Dále zahrnuje plné texty 240 knih, autorské profily, citační reference, přehledy zdravotních postupů, výukový software, audiovizuální materiály aj.
  Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).

 • ČSN normy online - prohlížení a tisk vybraných norem ČSN prostřednictvím internetové aplikace. Přístup je možný pouze na PC č. 13 v 1. p. univerzitní knihovny. Po příchodu požádejte službu u informačního pultu o přihlášení do systému ČSN normy online. Tisk norem ČSN probíhá v jiném režimu než běžný tisk - nejsou používány studentské a zaměstnanecké průkazy, studenti tisk hradí hotově (5 Kč za 1 stránku A4), u zaměstnanců je částka přeúčtována na vrub jejich střediska (4,80 Kč za 1 stránku A4).

 • EBSCOhost - polytematický komplex databází zpřístupňuje více jak 6 tis. titulů plnotextových časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 3 tis. brožur a plnotextových příručních publikací především z oblasti sociálních a humanitních věd. Nápověda a návody na vyhledávání (v češtině).

  • Academic Search Complete - multidisciplinární plnotextová databáze obsahující více než 8750 časopisů a celkem indexující téměř 13 tis. titulů (pokrytí mj.: biologie, elektrotechnika, fyzika, chemie, lingvistika, matematika, technika, náboženství právo, psychologie, sociologie, stavební inženýrství ad.).
   Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR.

 • Ebook Central (ProQuest) - 31 titulů elektronických knih pokrývajících obory jako jsou lingvistika,management,chemie,technické vědy apod. Pokud si budete chtít kapitoly, či celé knihy vytisknout, stáhnout do svého počítače či do své čtečky e-knih, je nutné se přihlásit přes tlačítko Sign On (pokud budete v síti UPa, či připojeni vzdáleně, proběhne přihlášení automaticky na váš zaměstnanecký, či studentský účet). Návody pro práci s Ebook Central naleznete zde.

 • Encyclopaedia Britannica - Encyclopaedia Britannica studentům a vědcům nabízí články a informace z široké škály oborů. Snadný přístup k více než 800 000 plnotextových článků vč. užitečných odkazů pro další výzkum.

 • Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods - elektronická varianta publikace napsané autory z FES UPa (Vladimír Olej, Ilona Obršálová, Jiří Křupka).

 • IEEE Xplore Digital Library - elektronická knihovna časopisů, sborníků, norem apod.  vydávaných IEEE a IET.
  Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).

 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).

 • Journal Citation Reports - databáze poskytuje údaje o hodnocení (tzv. impakt faktoru) více než 8 tis. periodik zastoupených v databázi Web of Science. Videotutoriál v češtině zde.

 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF.
  Od r. 2017 přístup do kolekcí V, VIII a XIII hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.
  Dostupné kolekce:

  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.

  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences V – kolekce zaměřená na filozofii, historii, religionistiku. Zahrnuje 218 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences VIII – kolekce zaměřená na umění, literaturu, historii . Zahrnuje 251 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences XIII – kolekce zaměřená na literaturu, historii, filozofii a drama. Zahrnuje 191 titulů časopisů.

  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.

 

 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.​​​

​​           ​V letech 2013 - 2017 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

Online help

Support Hub​

 

Webform

Webinars

Calendar

 • Lingea Lexicon 5 - anglicko-české a německo-české slovníky Lingea (Anglický slovník Platinum, Anglický ekonomický slovník, Anglický technický slovník, Anglický lékařský slovník, Německý slovník Platinum, Německý ekonomický slovník, Německý technický slovník, Německý lékařský slovník) - všechny slovníky jsou přístupné jen přes terminálový server (ikona Lexicon).

 • Medis-Alarm - databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek.

 • Merck Index Online - Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické i anorganické chemii, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů..

 • Oxford Handbooks Online - Platforma Oxford Handbooks Online je základní příručkovou literaturou, která obsahuje tisíce přehledů a článků/esejí/kapitol. Studenti mohou v rámci platformy, na které jsou e-knihy, resp. kapitoly v HTML publikovány, vyhledávat v plném textu, abstraktu, podle autora, data publikování či klíčových slov.
  V rámci projektu OP VVV Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice (INFRA II) byly v r. 2018 pořízeny dvě kolekce elektronických knih Oxford Handbooks Online (Economics and Finance a Political Science).

 • Physismart - výukový program pro fyziku a matematiku. Je dostupný pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.

 • ProQuest - komplex databází ProQuest obsahuje bibliografické záznamy (většinou s abstrakty) článků z více než 10 tis. periodik. Plné texty (často i s obrázky), příp faksimile původních článků, pak přibližně k polovině z nich. Pokrývá humanitní a společenské vědy, obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku.
  Od 1.1.2013 přístup do části ProQuest STM Package hrazen z OP VaVPI, projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj.
  Od r. 2017 přístup do části ProQuest HSS hrazen z OP VVV projektu
  Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

 • REAXYS - tato platforma od roku 2011 definitivně nahradila CrossFire. Upozornění: Pro kreslení strukturních vzorců slouží implementovaný editor, který vyžaduje na PC instalaci novější verze Javy.

           Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

Online help

Support Hub​

  Webform

Webinars

Calendar

 • Royal Society of Chemistry - zdroje předplacené UPa v plném textu jsou označeny ikonou PDF nebo Rich HTML.
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • ScienceDirect (Elsevier) - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory.

 • SciFinder web edition - přístup je možný ze všech IP adres v síti univerzity, ale vyžaduje osobní registraci uživatele zde.

           V letech 2013 - 2017 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).

 • SCOPUS - citační a referenční databáze. Je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných webových stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt.
  Scopus Journal Metrics - hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS.

 • SpringerLink - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Speciální předplacené kolekce:

  • Chemistry and Materials Science - kolekce archivů 106 časopisů pokrývajících obory chemie a materiálové vědy (seznam).

  • Computer Science Library - kolekce elektronických knih vydavatelství Springer z oblasti počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje téměř 9 tis. elektronických knih, více než 100 titulů časopisů, mj. sérii Lecture Notes in Computer Science a 9 výkladových slovníků a encyklopedií.

  • Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.

 • SpringerLink Computer Science Library - kolekce elektronických knih vydavatelství Springer z oblasti počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje téměř 9 tis. elektronických knih, více než 100 titulů časopisů, mj. sérii Lecture Notes in Computer Science a 9 výkladových slovníků a encyklopedií.

 • SpringerLink Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.

 • Studies in Conservation - impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl (IF 2013: 0,173). Vydává Maney Publishing Leeds.

 • Thesaurus Linguae Graecae - databáze všech dochovaných děl antické řecké literatury od období homérských básní do 6. stol. po Kr. a vybraných děl pozdější literatury byzantské. Tato databáze je nepostradatelným nástrojem pro každého klasického filologa i pro odborníky jiných oborů, kteří musí pracovat s texty antické řecké kultury v originálním znění. Jednou za několik let vycházejí nová vydání, která doplňují především texty byzantských autorů a také důležité fragmenty dosud nevydaných antických řeckých literárních děl.
  Od r. 2017 přístup hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

 • TRIS - bibliografická databáze obsahující anotace vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce, které odebírá Ústřední technická knihovna dopravy. Postup: Nový dotaz - Vstup pro registrované uživatele - přihlašovací jméno a heslo vám na požádání sdělí služba u informačního pultu (tel. 466 036 535).

 • Web of Science - prestižní citační databáze zajišťující přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citací prací z mnoha světových vědeckých časopisů z nejrůznějších oborů. Uživatelé mohou využít i online verzi bibliografického softwaru EndNote, tzv. EndNote Web a rozsáhlé a podrobné nástroje citační analýzy. Webové stránky s informacemi v češtině a slovenštině. Videotutoriál v češtině zde.

 • Wiley Online Library - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny ikonou otevřeného zámku. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Seznam v r. 2011 zakoupených archivů periodik a e-knih v XLS zde.

 

Rozšířit fotografii: 
false