Citace PRO

Bibliografický manažer Citace PRO je od konce května 2017 dostupný i na Univerzitě Pardubice.

Přihlásíte se kliknutím na logo UPa v dolní části stránky https://www.citacepro.com.

U záznamů v knihovním katalogu i ve vyhledávači Primo najdete automaticky generované citace.

Výhody Citace PRO:

  • citování podle normy ČSN ISO 690
  • a dalších více než 8000 citačních stylů
  • doplněk pro WORD a prohlížeče
  • automatické vytváření citací podle názvu knihy či článku, ISBN či DOI
  • správa citací (ukládání, úpravy, třídění, hromadné exporty ad.)
  • sdílení citací
  • úložiště citovaných dokumentů
  • import záznamů z článkových databází, knihovních katalogů apod.
  • generování citací a přímý import záznamů z katalogu UK UPa a vyhledávače PRIMO

Návod na využívání citačního manažeru: https://www.citacepro.com/download/CitacePRO.pdf

Videonávody k Citace PRO: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaZZ91WNLh74AUrK9pJDDKPbmXbcSqf7Q

Další informace: http://www.citace.com/citace-pro.

Pokud chcete poradit, domluvit si konzultaci či školení pro větší skupinu zájemců, kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou nebo Mgr. Darinu Novotnou. 

false
Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Mgr. Darina Novotná,

Mgr.
Darina
Novotná


Rektorát a celouniverzitní útvary

darina.novotna@upce.cz
466 036 547
Rozšířit fotografii: 
false