Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Informace o impakt faktoru naleznete prostřednictvím Journal Citation Reports, kde jednoduše stačí zadat název nebo ISSN daného časopisu.

Impakt faktor je vypočítáván pouze těm časopisům, které jsou zařazené v citačním indexu SSCI (Social Sciences Citation Index) a SCIE (Science Citation Index Expanded). Časopisům, které jsou zařazené v rejstřících AHCI (Arts & Humanities Citation Index) nebo ESCI (Emerging Sources Citation Index), se impakt faktor nevypočítává (v tomto případě je rozhodující zařazení do citačního indexu, nikoliv to, jak dlouho jsou ve Web of Science indexovány). 

Web of Science

Pokud máte založený ResearcherID nebo Orcid ID (a v profilu máte aktualizované publikace indexované ve WoS), zadejte do vyhledávání podle „Author Identifiers“ svůj identifikátor (ResearchedID nebo Orcid ID). Vyhledané publikace zkontrolujte, označte a klikněte na „Citation Report“. 

Pokud nemáte založený ResearcherID nebo Orcid ID, zadejte do vyhledávání podle „Author“ své příjmení a první písmeno křestního jména (bez diakritiky). Z vyhledaných publikací označte ty své a zvolte možnost „Citation Report“.

Ve vygenerovaném „Citation report“ najdete počet svých citací (lze zvolit i možnost vyloučit autocitace) a také hodnotu x-indexu. 

TIP: Pro jednodušší generování citačních analýz doporučujeme mít zřízený identifikátor Orcid ID a propojit ho s ResearchedID a/nebo Scopus Author ID. Více viz Orcid a jiné identifikátory. 


Scopus 

Po vyhledání autora (podle jména nebo podle Orcid ID) klikněte na počet dokumentů. Označte své záznamy a zvolte možnost „View citation overview“. Vygeneruje se přehled citovaných dokumentů (lze vyloučit autocitace) a také hodnota h-indexu.

TIP: Pro jednodušší generování citačních analýz doporučujeme mít zřízený identifikátor Orcid ID a propojit ho s ResearchedID a/nebo Scopus Author ID. Více viz Orcid a jiné identifikátory. 

Autoři (zaměstnanci a studenti UPCE, kteří vykazují za UPCE publikace do OBD, respektive do Rejstříku informací o výsledcích - RIV) si zřizují identifikátor ORCID iD prostřednictvím aplikace HAP.

Více info viz Orcid

1. Kvartil podle Impact factoru

Informace o tom, ve kterém kvartilu se daný časopis nachází, najdete na Journal Citation Reports. Časopis vyhledejte podle názvu nebo ISSN. Informace o kvartilu dle IF najdete v profilu časopisu, a to v záložce Rank by Journal Impact Factor. Kvartily jsou vypočítány pro všechny obory, do kterých je časopis zařazen. 

Např. časopis Energy (ISSN 0360-5442/Elsevier) je zařazen do oborů Energy&Fuels a Thermodynamics. V obou těchto kategoriích je zařazen do Q1. 

2. Kvartil podle AIS

Informace o tom, ve kterém kvartilu se daný časopis nachází, najdete na Journal Citation Reports

  • Vyhledejte časopisy, u kterých chcete zjistit kvartil podle AIS. 

  • Nebo zvolte kategorii (obor).  

  • V nastavení (Customize) zvolte možnost zobrazení „AIS Quartile“. 

  • Vybraným časopisům / časopisům z vybrané kategorie bude zobrazen kvartil dle AIS. 

Informace o tom, ve kterém časopisu se daný časopis nachází, najdete na Scimago Journal & Country Rank. Časopis najdete podle názvu nebo podle ISSN. Zde je zobrazen kvartil daného časopisu dle SJR - pro každý obor, ve kterém je časopis zařazen.  

Na co se u časopisu zaměřit, zjistíte na webové stránce knihovny Predátorské praktiky vydavatelů. V případě nejasností se obraťte na Mgr. Veroniku Kolínovou (linka 6536).

Postprint (= accepted version) je autorskou verzí článku po zapracování připomínek z recenzního řízení, ale před konečným zformátováním vydavatelem (zpravidla neobsahuje číslování, vydavatelská záhlaví, zápatí, apod.). Jde o verzi shodnou s publikovaným článkem po stránce obsahové, nikoli po stránce formální. Nejedná se o verzi (autorský reprint), který autor obdrží od vydavatele. Příklad postprintu uloženého v Digitální knihovně UPCE. 

Podle Směrnice č. 2/2015 mají od roku 2016 autoři za povinnost připojit v OBD k výsledkům typu J (článek v odporném periodiku) a D (článek ve sborníku) plný text v podobě tzv. postprintu (accepted version). Z OBD jsou poté záznamy s plnými texty automaticky exportované do Digitální knihovny UPCE a zpřístupněny na základě pravidel vydavatele.

Pokud chcete v Digitální knihovně zpřístupnit svoji publikační činnost staršího data nebo jiného typu, kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou

Kritéria pro zařazení časopisu, sborníku nebo knihy do Web of Science najdete zde

Kritéria a formuláře žádosti o zařazení publikace do Scopusu najdete zde.

Číselník zdrojů spravuje Univerzitní knihovna, vyplňte tento formulář a odešlete jej na e-mail petra.zaninova@upce.cz

UT WoS (Accession Number) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázích Web of Science.

U konkrétního záznamu zvolíte možnost „See more data fields" a pod „Accession number" najdete UT WoS. 

Příklad WOS:000383526000016

EID (Scopus ID) je identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázi Scopus. Scopus ID najdete ve webové adrese příslušného záznamu nebo při exportu záznamu/záznamů do csv.

Příklad EID Scopus: 2-s2.0-85113364826

Žádat může kdokoli prostřednictvím formuláře Clarivate Analytics.  

Do formuláře je nutné zadat některé údaje ze záznamu, proto doporučujeme mít paralelně otevřený záznam příslušného článku.

Odkaz na formulář najdete také u každého záznamu. Najdete ho na pravé straně pod nadpisem „Suggest a correction“.

Pokud chcete opravit jméno nebo afilaci, můžete informace opravit ve svém profilu. Zažádat o změnu bibliografických dat lze na odkaze: https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/

Více info viz: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14593/supporthub/scopuscontent/p/12695/


Máte jiný dotaz? Kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou: 

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzita Pardubice