Predátorské publikování

Translation:

Predátorské časopisy a vydavatelé parazitují na modelu placených otevřených časopisů. Primárním cílem predátorských časopisů je vybírat autorské publikační poplatky (APC) a generovat zisk, nikoliv zveřejňovat a zpřístupňovat vědecké výsledky a podporovat otevřený přístup.

Jak postupovat

 1. Časopis, ve kterém budete publikovat, vybírejte pečlivě a s rozvahou.

 2. Pokud časopis tvrdí, že je indexovaný v databázích  Web of Science, Scopus nebo dalších, ověřte si tuto informaci. Otevřené časopisy je možné prověřit v adresáři DOAJ.

 3. Čerpejte ze zkušeností svých kolegů a odborných komunit. Zkuste do Google zadat název časopisu + heslo „predatory” nebo „scam journal” apod. - na různých blozích nebo diskuzních fórech můžete najít zkušenosti dalších vědců.

 4. Podívejte se, zda časopis nebyl zařazen na seznam Jeffreyho Bealla.

 5. Prověřte webové stránky časopisu, zda nevykazuje níže uvedené znaky predátorství.

 6. Nereagujte na nevyžádané e-maily (spamy), které vyzývají k publikování nebo k účasti v redakční radě v časopise, se kterým jste se dosud nesetkali.

 7. V případě, že si nejste jistí, konzultujte výběr časopisu s Univerzitní knihovnou: kontaktujte Mgr. Veroniku Kolínovou.

true

Znaky predátorů

Indexace v databázích, metriky 

 • Uvádí nepravdivé informace o impakt faktoru nebo indexaci v databázích typu Web of Science, Scopus, ProQuest apod.

 • Uvádí smyšlené metriky (Universal Impact Factor, Global Impact Factor, General Impact Factor apod.).

 • Mohou udávat falešné ISSN.

Název časopisu

 • Název časopisu  je velmi podobný některému ze zavedených časopisů v oboru.

 • Název časopisu je velmi obecný (World Journal of  xxx, International Journal of xxx).

Webové stránky, obsah a archiv časopisu 

 • Na webových stránkách jsou gramatické a pravopisné chyby.

 • Webová stránka cílí především na autory, ne čtenáře.

 • Časopis má obecné tematické zaměření, publikuje články nesouvisející s oborem.

 • Články jsou příliš obecné nebo nízké odborné úrovně, případně vykazují rysy plagiátorství.

 • Vydavatelství vydává velký počet časopisů, ale v jejich archivech je nízký počet článků.
 • Často chybí informace o způsobu digitálního uchovávání článků.

Kont​akty

 • Neuvádí dostatečné kontaktní údaje (obecné adresy typu @gmail.com nebo @yahoo.com, chybí personalizovaný e-mail na šéfredaktora, případně je k dispozici pouze kontaktní formulář).

 • Kontaktní adresa je P.O.BOX nebo adresa vydavatele neexistuje. 

Redakční rada 

 • V redakční radě uvádějí známé vědce bez jejich vědomí.
 • Redakční rada je stejná pro více než jeden časopis vydavatelství.
 • V redakční radě jsou fiktivní osoby.

Recenzní řízení 

 • Informace o recenzním řízení jsou neúplné nebo chybí.
 • Recenzní řízení vůbec neprobíhá nebo je pouze fiktivní / vágní / podezřele rychlé / pochybné apod.  
 • Snadno a rychle zveřejní jakýkoliv příspěvek, pro publikování neexistují téměř žádné překážky.  

 • Nedodržují publikační standardy.

APC poplatky

 • Informace o výši poplatku za publikování (APC) nejsou uvedeny nebo jsou neúplné / nejasné / obtížně dohledatelné apod.
 • Poplatky za publikování jsou podezřele nízké. Mohou nabízet i slevy.

Autorská práva

 • Nemají jasně nastavenou politiku autorských práv.

 • Prohlašují, že podporují otevřený přístup, přitom si ponechávají autorská práva k publikovanému příspěvku nebo se o copyrightu vůbec nezmiňují.

Agresivní oslovování potenciálních autorů 

 • Nevybíravě, vtíravě až agresivně oslovují prostřednictvím e-mailu potenciální autory - přispěvatele i recenzenty.
true

Co dělat, když už jsem v kontaktu s predátorem

Odeslal(a) jste článek a teprve po jeho přijetí jste zjistil(a), že jde o tzv. predátora?

Pokud je článek přijat, o svoje výsledky a práci bohužel přijdete. Nemůžete totéž publikovat znovu a jinde. Kontaktujte vydavatele časopisu a požádejte o stažení vašeho článku.

Byl(a) jste požádán(a) o recenzování příspěvku (bez vašeho předchozího souhlasu)?

Nemáte žádnou povinnost recenzovat příspěvek, pokud jste s tím dobrovolně nesouhlasili. Kontaktujte časopis / vydavatele a upozorněte ho, že nechcete příspěvek recenzovat, a požádejte ho, aby vás již znovu nekontaktoval. E-mailovou adresu raději označte jako spam.

Bylo vaše jméno zneužito?

Vaše jméno se může bez vašeho souhlasu objevit na seznamu editorů / redakční rady / recenzentů atd. Kontaktujte časopis / vydavatele a trvejte na tom, aby vaše jméno odstranil nejen z webových stránek, ale i ze všech materiálů, ve kterých by se vaše jméno mohlo objevit. E-mailovou adresu raději označte jako spam.

true

Ukradená identita časopisů

Pozor si dejte i u renomovaných časopisů, v poslední době se objevují krádeže jejich identit. 

Podvodné webové stránky mohou být velmi primitivní (jednoduchá kopie), nebo naopak mohou působit velice věrohodně (např. falešné stránky časopisu Wulfenia). 

Více o případech krádeže identity a seznam dalších „napadených“ časopisů (tzv. hijacked journals) naleznete na seznamu "napadených" časopisů (od ledna 2017 dostupný pouze přes Internet Archive).

 

true

Predátorské konference

Predátorské konference (predatory conferences, někdy označovány bogus/fake conferences nebo predatory meetings) se vydávají za legitimní vědecké konference, jejich účelem je profitovat na registračních poplatcích, bez jakéhokoliv kvalitativního přínosu vědecké komunitě.

Po zaplacení registračního poplatku se konference buď vůbec nekoná, nebo se koná v neadekvátní kvalitě (chabá organizace, změny v programu, chybějící prezentující, příliš obecné prezentace atd.). 

Znaky predátorských konferencí:

 • mají se konat v turisticky lákavých destinacích;
 • v názvu mají obecná slova jako global, international apod.;
 • pozvánky jsou rozesílány jako hromadné či nevyžádané e-maily, obsahují chyby a překlepy;
 • pozvánky jsou rozesílány z veřejného e-mailového účtu, např. Gmailu, bez afiliace k instituci; 
 • téma konference se neshoduje s Vaší oblastí výzkumu;
 • velký počet tematických oblastí, které spolu nesouvisí;
 • informace o programu jsou nejasné, často se mění;
 • mění důležité termíny (termín konference, registrace, zaslání abstraktů). 

 

 

 

true

Užitečné nástroje:

Predátorské časopisy (podrobná příručka Lukáše Plcha a Jiřího Kratochvíla z Masarykovy univerzity)

Vim, kde publikuji (soubor otázek, které by vám měly pomoci v rozhodování, zda se nejedná o predátora)

Seznam Jeffreyho Bealla (osobní blog byl ukončen v lednu 2017, obsah je dostupný přes Internet Archive)

UNESCO Open Science Toolkit: Identifying predatory academic journals and conferences

Akademický antipredátor (jednorázová akce fóra Věda žije!, která poukázala na slabou institucionální kontrolu publikační činnosti)

Predátorské časopisy ve Scopusu (studie vědců z CERGE-EI)

Pod pokličkou Beallových seznamů (navazující studie vědců z CERGE-EI). 

Publikační činnost autorů Univerzity Karlovy v časopisech MDPI: analýza Centra pro podporu open science UK


Zajímavé články:

TRKA, J.: Proč nechcete publikovat v časopisech vydavatelství MDPI (a podobných neopredátorů)

VALENTA, J.: Příležitost dělá predátora

MÜNICH, D.: Sustainability: to není lecjaký časopis

CERGE-EI: Predátorské publikování je celosvětově na vzestupu


 

false

Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536

Obrázek: BEALL, Jeffrey. Predatory publishing is just one of the consequences of gold open access. Learned Publishing [online]. 2013, 26(2), 79-83 [cit. 2022-12-07]. ISSN 09531513. Dostupné z: doi:10.1087/20130203.


 

false
Rozšířit fotografii: 
true