Zelená cesta (autoarchivace)

Translation:

Zelená cesta otevřeného přístupu je založena na autoarchivaci: autor publikuje svůj článek v časopise přístupném na základě předplatného a v otevřeném repozitáři zpřístupní verzi, kterou vydavatel umožňuje zveřejnit. 

Otevřený přístup k vědecké publikaci zajišťuje autor.  Při ukládání článku do repozitáře autor respektuje podmínky autoarchivace daného časopisu. 

Autoarchivační politika stanovuje především to, co může být archivováno (jakou verzi článku je autor oprávněn otevřeně zpřístupnit) a kde a kdy může být článek zveřejněn. 

1. Co můžete autoarchivovat

Vydavatel může stanovit, jakou verzi článku je autor oprávněn otevřeně zpřístupnit. U vědeckých článků se rozlišují tyto tři typy verzí: 

  • preprint (submitted version) = verze článku, kterou autor zasílá redakci, PŘED recenzním řízením; 
  • postprint (accepted version) = verze článku, který byl přijatý k publikování, PO recenzním řízení, připomínky a úpravy z recenzního řízení byly již zapracovány, tato verze ale ještě není zformátována vydavatelem;
  • vydavatelská verze (published version) = článek v podobě, v jaké vyšel v časopisu - se stránkováním, v designu časopisu, s vydavatelským záhlavím/zápatím, s přiděleným DOI. 

2. Kde můžete autoarchivovat

Vydavatel může stanovit, ve kterém typu repozitáře lze článek autoarchivovat: 

  • institucionální = repozitář určité organizace, např. Digitální knihovna Univerzity Pardubice;
  • oborový = repozitář zaměřený na určitý obor nebo oblast, např. arXiv.org;
  • multioborový (sirotčí) = repozitář bez omezení oboru nebo příslušnosti k určité organizaci, např. Zenodo

3. Embargo 

Vydavatel může stanovit časové embargo na zveřejnění. V takovém případě je možné článek do repozitáře uložit, ale k otevřenému zveřejnění může dojít až po uplynutí stanoveného období. Např. vydavatel Elsevier umožňuje autorům zveřejnit verzi postprint po uplynutí embarga 12-48 měsíců. 

Autoarchivační podmínky časopisu zjistíte

  • ve smlouvě s vydavatelem (Licence Agreement nebo Copyright Transfer Agreeement);
  • na webových stránkách časopisu/vydavatele;
  • v registru SHERPA/RoMEO.

Na UPCE jsou autoři na základě Směrnice č. 2/2015 povinni u výsledků typu J (článek v odporném periodiku) a D (článek ve sborníku) přiložit k záznamu v OBD plný text příspěvku v podobě tzv. postprintu (accepted version, accepted manuscript). Plný text bude následně dle pravidel vydavatele zveřejněn v Digitální knihovně UPCE.


 

 

 

 

Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false