(Anti)plagiátorství

Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje.

Plagiátorství může vzniknout jak záměrně, tak z neznalosti či nedbalosti, proto je důležité správně pracovat s literárními zdroji (neboli prameny), ze kterých se vychází při psaní seminárních nebo závěrečných prací a dalších akademických textů.

STUDENTI

Příručka vám pomůže zorientovat se v oblasti citační etiky a poradí, jak se nestat autorem plagiátu.

Dále se v ní dozvíte:

  • co je a není plagiátorství;
  • jak se vyhnout různým formám plagiátorství;
  • jak správně citovat zdroje;
  • následky plagiátorství (co se děje poté, co je plagiát odhalen);
  • příklady (ne)slavných plagiátů;
  • a pár tipů, jak nespadnout do časového presu.

Příručka „Jak se vyhnout plagiátorství“ je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi

true

Po odevzdání závěrečné práce do IS STAG je práce automaticky odeslána ke kontrole původnosti prostřednictvím antiplagiátorského systému Theses.cz. Výsledek ověřování z Theses.cz je automaticky uložen do IS STAG. Kontrola probíhá pouze jednou.

Pokud chcete svou práci otestovat dříve, než ji nahrajete do IS STAG, můžete využít systém Odevzdej.cz, který vám práci porovná mimo jiné i se záznamy databáze Theses.cz. Kvůli kontrole se nemusíte přihlašovat ani se registrovat, ale máte pouze omezená práva. UPCE se ovšem v r. 2021 stala tzv. licencovanou institucí, takže mohou vyučující i studenti systém využívat sofistikovaněji a šířeji. Podrobnosti zde.

Univerzita má také přístup do antiplagiátorského systému Turnitin. Turnitin je nejefektivnější při kontrole textů v angličtině. Pokud chcete zkontrolovat svou anglicky psanou práci, kontaktujte paní Zaan Bester z Jazykového centra.

Pomůcky pro studenty (v angličtině): Understanding text similarity for students (video), Understanding the Similarity Report: A student guide (PDF)

I v textu, ve kterém jste správně pracovali se zdroji (jsou řádně citovány), může program na kontrolu plagiátorství najít podobnosti. Pouhé procento shody však neznamená samo o sobě nic. Například při citování úryvků ze zákonů, jejichž znění musí být uvedeno beze změn, může být podobnost i v desítkách procent. Vysoká míra shoda tak může znamenat značný počet (i zcela řádných) citací, ale může také upozorňovat na nízký podíl původního (originálního textu). Výsledek kontroly musí posoudit a vyhodnotit vedoucí nebo oponent(i) práce.

true

Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se na UPa řídí normou ČSN ISO 690 nebo zavedenými citačními styly daného oboru.

Metody citování, tvorba citací a názorné příklady jsou uvedeny v Příloze č. 4B: Formální úprava závěrečné práce ve Směrnici č. 7/2019.

Univerzitní knihovna pravidelně pořádá semináře věnované problematice citování. Vzhledem k nařízené distanční formě výuky byl v LMS Moodle vytvořen online kurz Jak na citace a citování. Je rozdělen do několika částí: v úvodu se dozvíte základní informace o citování. Hlavní část spočívá v představení 3 způsobů odkazování v rámci normy ČSN ISO 690 a také toho, jak se podle této normy citují nejčastěji používané zdroje. V závěrečné části věnuje informacím, které by se vám při psaní závěrečné práce mohly hodit: informace na intranetu, citační manažer, antiplagiátorská kontrola atd. Tento kurz je určen výhradně pro studenty (nebo zaměstnance) UPa.

Vkládání odkazů do textu a tvorbu citací ve správném formátu vám usnadní citační manažer Citace PRO (použijte Přihlášení pro instituce, klikněte na logo UPa). Více informací o tom, jak správně citovat, najdete i v sekci Knihovna / Závěrečné práce / Citace na studentském intranetu.

true

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

false

Tato příručka je určena především těm akademickým pracovníkům, kteří jsou vedoucími (nebo oponenty) studentských prací

Příručka dává možnost zamyslet se nad aspekty původnosti prací, nad tím, jak vysvětlit studentům smysl odkazování na zdroje. Studenti se nesmějí bát využívat ve své práci cizí zdroje, musí však být vedeni k tomu, aby vždy jasně vyznačovali přejaté pasáže a jejich původ. Důležité je, aby si studenti nejen osvojili formu citací, ale hlavně aby pochopili jejich smysl.

 

Dále se v ní dozvíte: 

- jaké existují podoby plagiátorství;

- jak rozpoznat plagiát a jaké k tomu lze použít softwarové pomůcky;

- o postihování plagiátorství;

- a několik rad na závěr, jež by měly pomoci ke snížení výskytu plagiátorství v prací studentů. 

Příručka „Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi

 

true

Text vznikl jako pomůcka pro vyučující na UPa, kteří tvoří studijní opory, online kurzy, výukové materiály a další podobné dokumenty a je pod licencí Creative Commons volně dostupný ve webové knihovně eupce.publi.cz.

Doporučujeme si pro jeho čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi

Text je také možné stáhnout ve formátu PDF v Digitální knihovně Univerzity Pardubice

 

true

Turnitin je antiplagiátorský systém neboli nástroj pro ověření originality textu. 

Jeho hlavním účelem je prevence plagiátorství, proto je napojen na univerzitní instalaci LMS Moodle

Pomůcky pro vyučující (v angličtině): Understanding text similarity for instructors (video), Understanding the Similarity Report: An educator guide (PDF), Setting reasonable expectations for the Turnitin Similarity score (guide, PDF)

Autorům, kteří chtějí zkontrolovat svůj článek mimo Moodle (před publikací v odborném časopise), zajistí kontrolu podobnosti přes Turnitin Univerzitní knihovna. Více informací a kontakty viz https://knihovna.upce.cz/uk/turnitin.

true

Writefull je nástroj především pro akademické psaní, poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině

Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. 

V rámci předplatného (od 1.1.2021 pro celou Univerzitu Pardubice) jsou k dispozici dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite) a doplněk Writefull pro MS Word, který pomůže s korekturou textů během psaní.

Více informací, odkazy a podrobné návody viz Writefull.

true

Kontakty:

Turnitin pro akademiky, citace
Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Turnitin pro akademiky, citace
Ing. Blanka Jankovská,

Ing.
Blanka
Jankovská


Rektorát a celouniverzitní útvary

blanka.jankovska@upce.cz
466 036 534
citace
Mgr. Darina Novotná,

Mgr.
Darina
Novotná


Rektorát a celouniverzitní útvary

darina.novotna@upce.cz
466 036 547
Rozšířit fotografii: 
true