Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

rdsupport089551.png

Zde najdete přehled bibliometrických (citačních) indikátorů. 

Metriky pro časopisy:

1. Impact factor (IF) 

 • vypočítává se poměrem celkového počtu citací časopisu a celkového počtu článků v předcházejících dvou letech 
 • vyjadřuje průměrný počet citací, které je možné u článků v daném časopise očekávat 
 • ve výpočtu jsou zahrnuty i autocitace
 • kvartil časopisu podle IF v oboru Web of Science najdete v Journal Citation Reports. Pozor: Časopisy zařazené v citačních rejstřících Arts & Humanities Citation Index (AHCI) a Emerging Sources Citation Index (ESCI) mají vypočítanou hodnotu IF, ale zatím nejsou zařazeny v žádných kvartilech (budou až v roce 2024). 
 • aktualizace dat o IF probíhá jednou ročně, zpravidla na přelomu června a července

2.  Eigenfactor

 • vyjadřuje celkovou důležitost časopisu v rámci vědního oboru
 • podobně jako IF poměřuje počty citací vůči celkovému počtu vydaných článků
 • vypočítává se delší časové období (5 let)
 • eliminuje autocitace a citace na úrovni časopisu
 • přidává váhu jednotlivým citacím (hodnotí citace podle prestiže časopisu, ze kterého citace pochází)

3. Article Influence Score (AIS)

 • vypočítává se na základě hodnoty Eigenfactoru
 • eliminuje autocitace
 • přidává váhu jednotlivým citacím 
 • zohledňuje delší časové období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování)
 • průměrné AIS je rovno hodnotě 1,00. Hodnota vyšší než 1,00 znamená, že každý článek v daném časopise má nadprůměrný vliv.  
 • AIS je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů použitých pro hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. 

1. SCImago Journal Ranking (SJR)

 • stanovuje průměrný vliv článků v časopise v průběhu 3 let
 • vypočítává se podílem prestiže časopisu (která je závislá na počtu článků a počtu citací) a celkového počtu článků v časopise
 • zohledňuje obor časopisu
 • zohledňuje jak počet citací, které časopis získal, tak důležitost nebo prestiž časopisů, odkud citace pocházejí 
 • autocitace zahrnuje do max. míry 33 %
 • podle hodnoty SJR jsou časopisy v konkrétním oboru řazeny do kvartilů 
 • kvartil podle SJR najdete na SCImago Journal & Country Rank
 • SJR je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů použitých pro hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+.

2. CiteScore

 • vypočítává se poměrem počtu obdržených citací v daném roce a počtem článků za předcházející čtyři roky 
 • CiteScore Rank vyjadřuje postavení časopisu podle CiteScore v jedné či více oborových kategoriích, do které/kterých byl časopis ve Scopusu zařazen 
 • hodnotu CiteScore konkrétního časopisu zjistíte přímo v databázi Scopus po vyhledání konkrétního časopisu (Source details)

3. Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

 • poměr průměrného počtu citací na článek daného časopisu a citačního potenciálu oboru
 • měří kontextový citační dopad
 • díky SNIP můžeme přímo porovnat časopisy v různých oborech
 • hodnota jedné citace v oborovém časopisu je tím vyšší, čím má obor menší pravděpodobnost citovanosti, SNIP tedy zohledňuje rozdíly v citačním chování
 • hodnotu SNIP konkrétního časopisu zjistíte přímo v databázi Scopus po vyhledání konkrétního časopisu (Source details)

Jak zjistit kvartil časopisu najdete v záložce Kvartily časopisů


Metriky pro autory 

Hirschův index (h-index) autora je dán citačními ohlasy (indexy) jeho jednotlivých vědeckých prací. Jde o číslo (h), označující počet článků mající citační index rovný či vyšší (h). 

Má-li autor dosáhnout např. h = 4, musí být autorem 4 článků, jež mají počet citací právě 4 a více.

H-index počítají obě citační databáze, Web of Science i Scopus. 

 • Web of Science

Pokud máte založený ResearcherID nebo Orcid ID (a v profilu máte aktualizované publikace indexované ve WoS), zadejte do vyhledávání podle „Author Identifiers“ svůj identifikátor (ResearchedID nebo Orcid ID). Vyhledané publikace zkontrolujte, označte a klikněte na „Citation Report“.

Pokud nemáte založený ResearcherID nebo Orcid ID, zadejte do vyhledávání podle „Author“ své příjmení a první písmeno křestního jména (bez diakritiky). Z vyhledaných publikací označte ty své a zvolte možnost „Citation Report“.

Ve vygenerovaném „Citation report“ najde autor počet svých citací (i bez autocitací) a hodnotu x-indexu. 

 • Scopus

Postup je podobný jako u Web of Science. Po vyhledání autora (podle jména nebo podle Orcid ID) klikněte na počet dokumentů. Označte své záznamy a zvolte možnost „View citation overview“. Vygeneruje se přehled citovaných dokumentů (lze vyloučit autocitace) a hodnota h-indexu. 


TIP: Pro jednodušší generování citačních analýz doporučujeme mít zřízený identifikátor Orcid ID a propojit ho s ResearcherID a/nebo Scopus Author ID. Více viz Orcid a jiné identifikátory.


Alternativní metriky

Sledují ohlas vašich publikací na sociálních sítích, blozích, webových stránkách apod. ​

Altmetric

ImpactStory

PlumX 


V případě dotazů kontaktujte: 

Mgr. Veronika Kolínová
podpora vědy a výzkumu

Univerzita Pardubice