Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

writefull_web1_155237.png

Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. 

  • V rámci předplatného (od 1.1.2021 pro celou Univerzitu Pardubice) jsou k dispozici dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite) a doplněk Writefull pro MS Word, který pomůže s korekturou textů během psaní.
  • Součástí předplatného je od poloviny dubna 2021 doplněk Writefull for Overleaf
  • novinky listopad 2022: widget Writefull Academizer (více viz níže)

Writefull Revise

https://revise-upce-cz.writefull.ai/

Je webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již napsaných textů. Je ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním (např. vydavateli, pořadateli konference apod.), případně odevzdáním (studentské závěrečné práce). Aplikace kontroluje gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl.

Přístup je vázaný na IP adresu ze sítě UPCE. Pro přístup mimo rozsah IP adres UPCE je nutné připojit se přes VPN a terminálový server.

Více informací viz návod níže.


Writefull Cite

https://cite-upce-cz.writefull.ai/

Je webová aplikace, která dokáže identifikovat ty části odborného textu, které jsou citovány a u kterých by měl být uveden odkaz na zdroj. Podobně jako Writefull Revise je i tento nástroj vhodný pro studenty, kteří odevzdávají závěrečnou práci, nebo pro vědce, kteří odesílají svůj článek k publikování.

POZOR! Writefull Cite není antiplagiátorský systém, texty neporovnává na podobnost jako například Theses.cz nebo Turnitin. Nekontroluje ani správnost bibliografických citací. Pouze označuje ta místa, kde chybí odkaz na literaturu.

Přístup je vázaný na IP adresu ze sítě UPCE. Pro přístup mimo rozsah IP adres UPCE je nutné připojit se přes VPN a terminálový server.

Více informací viz návod níže.


Doplněk Writefull pro Word

  • přístup viz návod níže
  • návod, jak pracovat s doplňkem Writefull pro MS Word, najdete v přiloženém PDF.
  • stažení doplňku na univerzitní počítače je automatické

Doplněk pro Word během psaní odborného textu v angličtině kontroluje, stejně jako Writefull Revise, jazykovou správnost textů (gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl). Můžete buď zkontrolovat celý text (Check Document), nebo pouze vybraný odstavec (Check Paragraph). Kromě toho má také dvě nadstavbové funkce, které webová aplikace neumožňuje: Sentence Palette a Language Search.

Sentence Palette je prohledavatelná kolekce vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Lze je použít pro strukturování textu (například jak v úvodu práce představit její cíl apod.).

Language Search je funkce, která porovná text (který jste zadali do vyhledávacího řádku) s rozsáhlou databází vědeckých publikací. Ukáže, jak se určitá slova či fráze obvykle používají v akademickém psaní.

Můžete buď jenom zjistit, kolikrát byl vámi hledaný výraz reálně použit (a v jakých kontextech), nebo využít pokročilejší funkce vyhledávání. Mezi ně patří vyhledávání synonym, slov hodících se do kontextu, porovnávání slov a frází v kontextu.  


režim Proofread x Full Edit

V rámci doplňku pro Word je možné si vybrat mezi režimem Proofread, který je ideální pro rychlou kontrolu textu, a režimem Full Edit, který nabízí důkladnější korekturu. 

V režimu Proofread jsou navrženy opravy gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu (na úrovni jednotlivých slov). Režim Full Edit nabízí pokročilou korekturu nad rámec jednotlivých slov a reviduje celé fráze a věty. Funkci zapnete v menu zakliknutím možnosti Full Edit. Chcete-li využívat původní jazykovou kontrolu gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu, vyberte místo toho režim Proofread, který je defaultně nastaven. 

Jak můžete začít používat Full Edit?

Uživatelům, kteří používají Word 2016 a novější, Word Online nebo Mac, stačí aktualizovat doplněk Writefull for Word na nejnovější verzi.

Uživatelé, kteří používají Word 2013, si novou verzi již brzy budou moci stáhnout zde: https://www.writefull.com/writefull-for-word.


Doplněk Writefull for Overleaf

Součástí předplatného pro UPCE je také Writefull for Overleaf. Jedná se o doplněk, který přidá možnost využívat Writefull do editoru LaTeX dokumentů Overleaf.

Více informací a návod k instalaci najdete na stránce https://www.writefull.com/writefull-for-overleaf


Widgety 

Title Generator

https://x.writefull.com/title-generator

Je widget, který na základě vloženého abstraktu vygeneruje vhodný název pro článek (nebo jiný text). Vložený abstrakt by měl mít délku 150 až 2000 znaků. Pokud nejste spokojeni, můžete název libovolněkrát vygenerovat znovu. 

Abstract Generator

https://x.writefull.com/abstract-generator/index.html

Je widget, který umí vygenerovat abstrakt k vašemu článku. Vložíte svůj rukopis (od úvodu k závěru, bez seznamu literatury) a Abstract Generator vytvoří abstrakt pro váš článek. Pokud se vám vytvořený návrh nelíbí, kliknete znovu na tlačítko Generate a vytvoří se nový abstrakt. 

Parap​hraser

https://x.writefull.com/paraphraser/index.html#

Je widget, který umí parafrázovat věty. Umožňuje parafrázovat na třech úrovních: nízká (drobné změny), střední (změny na úrovni slov a frází) a vysoká (změny na úrovni frází a syntaxe). Vyhnete se tak nadužívání některých slov, najdete nové varianty pro vyjádření vašich myšlenek. 

Pozor! Důrazně nedoporučujeme nástroj používat k parafrázování vět jiných autorů, zadávejte vždy váš vlastní text. Nástroj nepodporuje plagiátorství. Pokud chcete pracovat s myšlenkami jiných autorů, parafrázujte svými slovy a vždy uveďte odkaz na zdroj!

Academizer

https://x.writefull.com/academizer

Je nový widget, který umí přepsat větu napsanou v neformální angličtině do akademické (odborné) angličtiny. 

Writefull vyvinul vlastní AI model na konverzi neformálního jazyka na akademický. Vygenerovaný text je nejen formálnější, ale také lépe zapadá do akademického kontextu. Je tedy ideální pro psaní závěrečných prací v angličtině nebo pro psaní odborných textů. Rozdíl mezi widgetem Paraphraser a Academizer je ten, že Academizer byl vytvořený k tomu, aby přepsal neformální jazyk na akademický, zatímco Paraphraser přepisuje akademické věty na nové akademické. Pokud jste tedy napsali větu v neformální angličtině a chcete ji přepsat do akademické angličtiny, použijte Academizer. Pokud jste napsali větu v odborné angličtině a chcete ji přeformulovat, použijte Paraphaser. 


Kontaktní osoba pro Writefull


Mgr. Veronika Kolínová
podpora VaV, informační vzdělávání

Univerzita Pardubice