Writefull

Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. 

V rámci předplatného (od 1.1.2021 pro celou Univerzitu Pardubice) jsou k dispozici dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite) a doplněk Writefull pro MS Word, který pomůže s korekturou textů během psaní.

Součástí předplatného je nově (od poloviny dubna 2021) také doplněk Writefull for Overleaf


Writefull Revise

https://revise-upce-cz.writefull.ai/

Je webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již napsaných textů. Je ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním (např. vydavateli, pořadateli konference apod.), případně odevzdáním (studentské závěrečné práce). Aplikace kontroluje gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl.

Přístup je vázaný na IP adresu ze sítě UPCE. Pro přístup mimo rozsah IP adres UPCE je nutné připojit se přes VPN a terminálový server.

Více informací viz návod níže.


Writefull Cite

https://cite-upce-cz.writefull.ai/

Je webová aplikace, která dokáže identifikovat ty části odborného textu, které jsou citovány a u kterých by měl být uveden odkaz na zdroj. Podobně jako Writefull Revise je i tento nástroj vhodný pro studenty, kteří odevzdávají závěrečnou práci, nebo pro vědce, kteří odesílají svůj článek k publikování.

POZOR! Writefull Cite není antiplagiátorský systém, texty neporovnává na podobnost jako například Theses.cz nebo Turnitin. Nekontroluje ani správnost bibliografických citací. Pouze označuje ta místa, kde chybí odkaz na literaturu.

Přístup je vázaný na IP adresu ze sítě UPCE. Pro přístup mimo rozsah IP adres UPCE je nutné připojit se přes VPN a terminálový server.

Více informací viz návod níže.


Doplněk Writefull pro Word

přístup viz návod níže

Doplněk pro Word během psaní odborného textu v angličtině kontroluje, stejně jako Writefull Revise, jazykovou správnost textů (gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl). Můžete buď zkontrolovat celý text (Check Document), nebo pouze vybraný odstavec (Check Paragraph). Kromě toho má také dvě nadstavbové funkce, které webová aplikace neumožňuje: Sentence Palette a Language Search.

Sentence Palette je prohledavatelná kolekce vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Lze je použít pro strukturování textu (například jak v úvodu práce představit její cíl apod.).

Language Search je funkce, která porovná text (který jste zadali do vyhledávacího řádku) s rozsáhlou databází vědeckých publikací. Ukáže, jak se určitá slova či fráze obvykle používají v akademickém psaní.

Můžete buď jenom zjistit, kolikrát byl vámi hledaný výraz reálně použit (a v jakých kontextech), nebo využít pokročilejší funkce vyhledávání. Mezi ně patří vyhledávání synonym, slov hodících se do kontextu, porovnávání slov a frází v kontextu.  

Návod, jak pracovat s doplňkem Writefull pro MS Word, najdete v přiloženém PDF. 

Stažení doplňku na univerzitních počítačích může blokovat nastavení Microsoft 365. Pokud by vám nešlo doplněk spustit, odhlaste se ve Wordu ze svého účtu, potom dejte Vložení - Moje doplňky - Zobrazit všechno - Store, najít Writefull a otevřít doplněk. Potom by se měla objevit ikonka v záložce Domů a měla by tam zůstat i po opětovném přihlášení se do Wordu. 


Doplněk Writefull for Overleaf

Součástí předplatného pro UPa je také Writefull for Overleaf. Jedná se o doplněk, který přidá možnost využívat Writefull do editoru LaTeX dokumentů Overleaf.

Více informací a návod k instalaci najdete na stránce https://www.writefull.com/writefull-for-overleaf

 

 


V případě dotazů prosím kontaktujte telefonicky / e-mailem Mgr. Veroniku Kolínovou: 

false
Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
false