Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

2022-09-29_13h49_08_192020.png

Jazykové korektury


Grammarly

 • nástroj pro kontrolu anglických textů
 • nabízí alternativní slovosled, opravy chyb, poradí s interpunkcí
 • doplněk do Wordu, Outlooku a prohlížeče + aplikace pro iOS i Android
 • přihlášení přes specifický link

Writefull

 • nástroj pro korekturu anglických odborných textů
 • Writefull Revise pro kontrolu již napsaných textů + Writefull Cite pro detekci chybějících odkazů + Writefull doplněk do Wordu
 • nově Paraphraser pro návrhy parafrází + Abstract Generator + Academizer pro převod neformální angličtiny do akademické

Odborné texty a ilustrace


SciFlow

 • online textový editor
 • šablony vědeckých časopisů pro tvorbu článků
 • SPECIAL UPCE EDITION: šablona bakalářské/diplomové/disertač. práce v AJ

Mind the Graph

 • online grafický editor
 • pro tvorbu grafických abstraktů, infografik, ilustrací, schémat, posterů apod.
 • předplaceno 25 licencí

Antiplagiátorská kontrola


Odevzdej.cz

 • nástroj pro odhalování plagiátů zejména v seminárních, bakalářských a diplomových pracích
 • na UPCE je systém napojen na IS STAG a LMS Moodle

Turnitin

 • nástroj pro odhalování plagiátů v odborných článcích, disertačních pracích a dalších textech (především anglických)
 • na UPCE je systém napojen na LMS Moodle

Citování a citační analýzy


Citace PRO

 • citační manažer
 • citování podle normy ČSN ISO 690 a dalších více než 8 tis. citačních stylů
 • doplněk pro Word a prohlížeče

InCites

 • analytický nástroj pro hodnocení výsledků VaV
 • bibliometrické analýzy na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science
 • pro přístup je nutné se zaregistrovat univerzitní e-mailovu adresou

Zelená a zlatá cesta OA


Digitální knihovna UPCE

 • institucionální repozitář (DSpace ver. 6.4)
 • nástroj pro naplňování zelené cesty OA (auto-archivace)
 • dokumentům je přidělován identifikátor HANDLE
 • kontakt: Mgr. Veronika Kolínová

Open Journal Systems

 • open source software pro správu agendy recenzovaných časopisů
 • na UPCE jedna instalace pro všechny časopisy
 • https://ojs.upce.cz

Vědecká data


Data Stewardship Wizard