InCites

Univerzita Pardubice předplácí přístup do InCites. Jedná se o nadstavbový analytický nástroj citační databáze Web of Science Tento nástroj umožňuje jednoduchou formou vytvoření bibliometrických analýz sledujících různé indikátory.


 

InCites™ Benchmarking & Analytics je komplexní analytický nástroj, který umožňuje vytváření přesných analýz na míru požadavkům univerzity. Na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science pomáhá instituci rozvíjet výzkumnou strategii. Umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky, předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí.

Přístup do InCites

Přístup ze sítě univerzity

Pro přístup do InCites je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem                    a heslem. Uživatelé se musí zaregistrovat kliknutím na odkaz „Register an email address“. Registrace je nutná         i v případě, že již máte přihlašovací jméno a heslo do Web of Science. 


Vzdálený přístup (mimo síť univerzity)

V menu „Institutional (Shibboleth) Sign In“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“ a vyberte Univerzitu  Pardubice. Budete přesměrování na jednotné přihlášení univerzity (Shibboleth login). 

Registrace / Přihlášení do InCites

 

false

 

false

Kontaktní osoby pro citační nástroje:

podpora VaV
Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
vedoucí UK UPa
Ing. Blanka Jankovská,

Ing.
Blanka
Jankovská


Rektorát a celouniverzitní útvary

blanka.jankovska@upce.cz
466 036 534
Rozšířit fotografii: 
false