Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt knihovna

Vyhledávání ve fondu Univerzitní knihovny UPCE umožňuje online katalog

Veškerý fond umístěný v přízemí ve volném výběru je určen k volnému vyhledávání a půjčování. Jedná se především o knihy oborově řazené dle Mezinárodního desetinného třídění (MDT) a v rámci jednotlivých oborů vzestupně dle signatur.

Skripta tvoří zvláštní fond, který je řazen rovněž oborově a je umístěn samostatně, v pravé zadní části volného výběru.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc, některá skripta se půjčují na 1 semestr. Stav svých výpůjček si uživatel zjistí prostřednictvím http://katalog.upce.cz/ v záložce Konto čtenáře, kam se přihlásí uživatelským jménem (NetID) a heslem. Výpůjční lhůtu lze 2 x prodloužit, vždy o 1 měsíc ode dne, kdy je kniha prodlužována. Prodloužit nelze, pokud byla vypůjčená kniha rezervována jiným uživatelem, nebo pokud byla uživateli na některou výpůjčku vygenerována upomínka. Upomínky se generují po uplynutí výpůjční lhůty.

Uživatel si může knihu, kterou našel v elektronickém katalogu a jejíž všechny exempláře jsou vypůjčené, rezervovat. K rezervaci je potřeba opět uživatelské jméno a heslo. Po vyřízení rezervace se automaticky odesílá zpráva e-mailem, knihovna připraví knihu k vypůjčení. Pokud kniha není do 7 dnů vyzvednuta, vrací se do volného výběru a uživateli je naúčtován poplatek 10 Kč za nevyzvednutí rezervace.

Studovna v 1. poschodí slouží pro prezenční studium. Příruční knihovna v pravé části studovny nabízí základní díla příručkového a encyklopedického charakteru (např. Encyclopedia Britannica, Ottův slovník naučný…), slovníky a základní studijní literaturu.

V levé části studovny jsou uloženy Sbírky zákonů a závěrečné vysokoškolské práce všech fakult, vyjma FZS a FR. Práce obhájené na FZS a FR jsou dostupné v příslušných pobočkách Univerzitní knihovny.

Volně k dispozici je zde rovněž denní tisk (MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Pardubický deník a Hospodářské noviny) za poslední 2 roky a především volně přístupný fond tuzemských a zahraničních odborných časopisů všech oborů, kromě ošetřovatelství, medicíny a restaurátorství (které najdete v pobočkách Univerzitní knihovny na FZS a FR). Uživatelům jsou k dispozici všechny tyto časopisy za posledních 3-5 let, starší ročníky jsou uloženy v uzavřených skladech, odkud je služba na požádání přinese.

Na požádání u informačního pultu je po předložení legitimace rovněž možné zapůjčení a následné studium řady CD-ROM titulů v multimediální studovně. Jejich seznam je ve studovně volně k nahlédnutí.

Každý týden jsou vystaveny vybrané nové knižní přírůstky Univerzitní knihovny, které jsou celý týden k nahlédnutí ve studovně a poté jsou zařazeny do běžného knihovního fondu.

MEZIKNIHOVNÍ A MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Více informací zde.