Turnitin

Turnitin je antiplagiátorský systém neboli nástroj pro ověření originality textu. Jeho hlavním účelem je prevence plagiátorství, proto je napojen na univerzitní instalaci LMS Moodle.

Je určen pro:

  1. studenty, kteří se s ním budou setkávat ve výuce či v rámci bakalářských/diplomových seminářů. Přístup do systému a konzultace k protokolu zajistí jednotliví vyučující přes Moodle. 
  2. autory, kteří chtějí před publikací článku v odborném časopise ověřit jeho originalitu. Přístup do systému a konzultace k protokolu zajistí Univerzitní knihovna. 

     

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 

  • Turnitin je nejefektivnější při kontrole textů v angličtině.
  • Školení v češtině pro vyučující (ale i autory) – viz blok Vzdělávání na intranetu.
  • Studenti, přijďte na citační seminář nebo si domluvte konzultaci k citacím v knihovně a Turnitin nebudete potřebovat.

 

 

     

    

  • Autoři, pokud chcete využít Turnitin pouze pro kontrolu svého článku mimo Moodle a bez konzultace s knihovnou, kontaktujte e-mailem v angličtině paní Zaan Bester z Jazykového centra. Se společností Turnitin zařídí vše potřebné.

Kontaktními osobami v Univerzitní knihovně pro tuto službu jsou: 

false

pomoc s kontrolou rukopisů v Turnitinu
Ing. Blanka Jankovská,

Ing.
Blanka
Jankovská


Rektorát a celouniverzitní útvary

blanka.jankovska@upce.cz
466 036 534
pomoc s kontrolou rukopisů v Turnitinu
Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536

Kontaktní osobou na Jazykovém centru je:

false

teaching academic writing in English

MPhil.
Zaan
Bester


Rektorát a celouniverzitní útvary

zaan.bester@upce.cz
466 036 139

Pro zájemce o problematiku doporučujeme:

Turnitin se umístil na předních příčkách ve studii Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin v roce 2013 a v roce 2019 byl součástí další velké srovnávací studie ENAI (European Network for Academic Integrity - Evropská síť pro akademickou integritu), jejíž výsledky by měly být v dohledné době publikovány.


Prezentace „Turnitin v prostředí LMS Moodle“


5 mýtů o Turnitinu


 

false
Rozšířit fotografii: 
false