Přístup k databázím

  • Vstup do převážné většiny předplacených databází je vázán na IP adresu ze sítě Univerzity Pardubice.

  • Do těchto databází se tedy bez problémů dostanete ze všech počítačů v síti UPa, tzn. počítačů v knihovně, kancelářích a učebnách.

  • Do IP adres UPa byly přidány i počítače nacházející se na kolejích a také ty, co jsou připojeny k WiFi síti Eduroam. Tzn. i z těchto PC a notebooků je přístup do databází možný.

  • Z domova se do databází předplacených UPa dostanou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí 

    • tzv. terminálového serveru  - nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN (návody pro Windows 10Windows 7) a poté k terminálovému serveru (návody pro Windows 10Windows 7Linux), nebo

    • technologie Shibboleth - klik na Shibboleth login ve druhém sloupci tabulky se zdroji (dostupné pouze u některých databází) - federace, ke které je nutno se připojit se nazývá Czech eduID. Připojení není vždy stabilní, pro vzdálený přístup používejte raději VPN + terminálový server.