Přístup k databázím

Vstup do převážné většiny předplacených databází je vázán na IP adresu ze sítě Univerzity Pardubice. Do těchto databází se tedy bez problémů dostanete ze všech počítačů v síti UPCE (počítače v knihovně, v kancelářích a učebnách).

Do IP adres UPCE byly přidány i počítače nacházející se na kolejích a také ty, co jsou připojeny k WiFi síti Eduroam. Tzn. že i z těchto počítačů a notebooků je přístup do databází možný.

Z domova se do databází předplacených UPCE dostanou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí: 

  • tzv. terminálového serveru  - nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN (návod) a poté k terminálovému serveru (návody pro Windows 10Linux) nebo

  • technologie Shibboleth - klik na Shibboleth login ve druhém sloupci tabulky se zdroji (dostupné pouze u některých databází) - federace, ke které je nutno se připojit se nazývá Czech eduID. Připojení není vždy stabilní, pro vzdálený přístup používejte raději VPN + terminálový server.

 

 

Jsme členem CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Rozšířit fotografii: 
false