Webináře Web of Science / září 2019

3. 9. 2019

 

Upozorňujeme akademické a vědecké pracovníky a studenty (především doktorandy) na možnost účasti na zářijových školeních organizovaných společností Clarivate Analytics. 


Školení jsou rozdělena do 2 tematických bloků. 

1. InCites ze všech úhlů - 4 samostatná školení zaměřená na InCites Benchmarking & Analytics (každé školení je pro jinou uživatelskou skupinu: zkušení vědci, začínající vědci, knihovníci a šéfredaktoři/redaktoři časopisů). 

Školitel: Eniko Toth Szasz, začátek vždy v 9:00.

2.  Web of Science - 3 základní informativní webináře orientované na práci s databází Web of Science. 

Školitel: Josef Jílek, začátek vždy ve 13:30. 


Webináře jsou zdarma, probíhají prostřednictvím Cisco Webex. 

Více informací naleznete v přiložených pozvánkách. 

Registrace na webináře je možná prostřednictvím těchto pozvánek (stačí rozkliknout detail vybraného webináře). 

 

 

Mgr. Veronika Ungerová
Univerzitní knihovna