Publikační poplatky

Translation:

Se zlatou cestou otevřeného přístupu jsou spojeny publikační poplatky (publishing fees/article processing charges, APCs). Publikační poplatky platí autoři vydavatelům v případě, že jejich vědecký článek je publikován v režimu open access. 

Otevřené časopisy publikačními poplatky pokrývají provoz časopisu a náklady spojené s publikováním článků (zajištění recenzního řízení, provoz redakčního systému a webu atd.). Tím nahrazují klasický obchodní model postavený na předplatném časopisu. 

Výše poplatku APC

 • liší se v závislosti na prestiži časopisu/vydavatele, záleží také na oboru;
 • v řádech stovek až tisíců EUR (či jiné měny). Některé časopisy tyto poplatky od autorů nevyžadují (časopisy vydávané univerzitami, vědeckými společnostmi či neziskovými organizacemi apod.); 
 • informace o výši APC poplatku by měly být transparentní, dohledatelné na webu vydavatele. 

POZOR! Pokud vydavatel neuvádí, zda poplatek vyžaduje a v jaké výši, může se jednat o tzv. predátorský časopis. Tyto časopisy parazitují na myšlence otevřeného přístupu a snaží se využít publikační model otevřeného přístupu pouze pro svoje obchodní aktivity. Publikování neprobíhá prostřednictvím klasického recenzního řízení a nejdůležitější částí celého procesu je jednoznačně zaplacení publikačního poplatku. Více informací najdete na Predátorské praktiky vydavatelů

Kdo hradí APC 

 • poplatek je hrazen ze strany autora;
 • obvykle ho hradí univerzita nebo výzkumná organizace, které autor působí;
 • je možné ho hradit z rozpočtu grantu nebo výzkumného projektu (H2020, ERC, MŠMT apod.). 

Možnosti OA publikování BEZ POVINNOSTI hradit APC:

 1. Royal Society of Chemistry (RSC) – neomezené publikování v oprávněných časopisech
 2. Institute of Physics – kolekce IOPscience Extra (Read and Publish) – neomezené publikování v oprávněných časopisech
 3. American Chemical Society (ACS) – k dispozici 13 tokenů (voucherů) na publikování článku bez APC, systém přidělování: "first come, first serve", v okamžiku "submission" musí korespondenční autor z UPCE zadat do systému ACS Paragon Plus svou univerzitní e-mailovou adresu.
 4. Springer – k dispozici 14 tokenů (voucherů) na publikování článku bez APC (kritéria přidělování)
 5. Wiley – k dispozici 21 tokenů (voucherů) na publikování článku bez APC (kritéria přidělování)

Možnosti publikování v otevřeném režimu bez nutnosti hradit APC

Kontaktní osoba v Univerzitní knihovně:

Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536

Foto: Banknotes by martaposemuckel (Pixabay)


 

false
Rozšířit fotografii: 
false