Diamantová cesta (otevřené časopisy)

Diamantová (či platinová) cesta otevřeného přístupu je založena na publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech. Není třeba platit publikační poplatky (tzv. Article Processing Cherges, APC). Publikační proces je financován, resp. sponzorován nějakou institucí/společností/nadací.

 

Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Mgr. Veronika Kolínová

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536
Rozšířit fotografii: 
true