Zlatá cesta (otevřené/hybridní časopisy)

Translation:

Zlatá cesta otevřeného přístupu je založena na publikování v recenzovaných otevřených či hybridních vědeckých časopisech.

Otevřený přístup k vědecké publikaci zajišťuje vydavatel.

Obsah otevřených časopisů je zcela otevřený. Pro pokrytí nákladů na zveřejnění článku v otevřeném časopise vydavatel zpravidla požaduje po autorovi uhrazení tzv. APC poplatku (Article Processing Charges). 

Možnost otevřeného publikování nabízejí i tradiční časopisy, jejichž obsah je dostupný na základě předplatného. V tomto případě se jedná o tzv. hybridní časopisy. Ty poskytují otevřený přístup pouze k těm článkům, u kterých autor zaplatil APC poplatek. Zbytek jejich obsahu je dostupný pouze předplatitelům. 

Vhodný otevřený časopis ke zveřejnění svého článku najdete v databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals).


Možnosti OA publikování BEZ POVINNOSTI hradit APC:

  1. Royal Society of Chemistry (RSC) – podrobnosti
  2. Institute of Physics – kolekce IOPscience Extra (Read and Publish) – podrobnosti
  3. American Chemical Society (ACS) – k dispozici 13 tokenů (voucherů) na publikování článku bez APC, systém přidělování: "first come, first serve", v okamžiku "submission" musí korespondenční autor z UPCE zadat do systému ACS Paragon Plus svou univerzitní e-mailovou adresu. Podrobnosti budou během ledna k dispozici zde.
  4. Springer – k dispozici 14 tokenů (voucherů) na publikování článku bez APC (bude zpracována metodika rozdělování)
  5. Wiley – k dispozici 21 tokenů (voucherů) na publikování článku bez APC (bude zpracována metodika rozdělování)

Kontaktní osoby v Univerzitní knihovně:

Mgr. Veronika Kolínová,

Mgr.
Veronika
Kolínová


Rektorát a celouniverzitní útvary

veronika.kolinova@upce.cz
466 036 536

Logo OA: "Open Access logo" by MikeAMorrison is licensed under CC BY-SA 4.0.


false
Rozšířit fotografii: 
false