Otevřené časopisy (zlatá cesta otevřeného přístupu)

Zlatá cesta otevřeného přístupu je založena na publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech.

Otevřený přístup k vědecké publikaci zajišťuje vydavatel

Časopisy mohou být buď zcela otevřené (kompletní obsah časopisu je otevřený), možnost otevřeného publikování ale nabízí i tradiční časopisy. V tomto případě je jedná o tzv. hybridní časopisy (obsah časopisu je dostupný na základě předplatného, ale autor má možnost otevřít svůj konkrétní článek). Pro pokrytí nákladů na zveřejnění článku v otevřeném časopise vydavatel zpravidla požaduje po autorovi uhrazení tzv. APC poplatku (Article Processing Charges). 

Některé časopisy APC poplatky nevyžadují. Mohou to být časopisy, které jsou vydávané univerzitami, neziskovými organizacemi atd. 

Pro nalezení vhodného otevřeného časopisu ke zveřejnění svého článku můžete využít databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 

Rozšířit fotografii: 
false