UPCE

Jak citovat: citační styly

4. 4. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, 

Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity zveřejnila citační příručku „Jak citovat: citační styly“. V příručce jsou shrnuty pokyny nejčastěji používaných citačních stylů –⁠ kromě ISO 690 také ACS, AIP, AMA, APA, ASA, CBE/CSE a NLM/Vancouver, včetně praktických příkladů. Příručka nahrazuje předchozí „Metodiku tvorby bibliografických citací“. 

Materiály k jednotlivým citačním stylům je možné stáhnout i jako PDF. 

Příručku najdete zde: Jak citovat: citační styly

Další materiály k problematice citací a citování najdete také na intranetu knihovny v sekci Závěrečné práce > Citace

 

 

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna