Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky​

27. 1. 2021

Vážení kolegové,

nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky​“. Tato příručka je určena především těm akademickým pracovníkům, kteří jsou vedoucími (nebo oponenty) studentských prací. Příručka je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz

Pro studenty byla vytvořena stručnější verze, která je rovněž volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz.

Pro čtení příruček na mobilních zařízeních  doporučujene si stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi

Více informací o těchto příručkách a také o problematice plagiátorství a správného citování najdete na webu knihovny: https://knihovna.upce.cz/uk/antiplagiatorstvi

 

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna