Abecední seznam databází

E-zdroje

Translation:

E-zdroje

Informační zdroje, učebnice, e-knihy apod. zpřístupněné pouze dočasně (zkušební přístupy atd.) najdete v pravidelně aktualizovaném seznamu: Seznam dočasně zpřístupněných online zdrojů

true

Z domova se do databází předplacených UPCE dostanou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí: 

 • VPN a terminálového serveru  - nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN (návod) a poté k terminálovému serveru (návody pro Windows 10, Linux)

 • technologie Shibboleth - klik na Shibboleth login ve druhém sloupci tabulky se zdroji (dostupné pouze u některých databází) - federace, ke které je nutno se připojit se nazývá Czech eduID. Připojení není vždy stabilní, pro vzdálený přístup používejte raději VPN + terminálový server.

true
 • Primo - "Google" pro vyhledávání mezi všemi univerzitou předplacenými zdroji.
 • eResources Portal - jednotný „vstupní bod“ pro vyhledání časopisu či e-knihy. Umožňuje zjistit, jaké ročníky konkrétního časopisu má univerzita předplacené, tzn. zda jsou přístupné plné texty článků. Časopis lze vyhledávat dle názvu, ISSN nebo předmětového zařazení. Podobně lze hledat i e-knihy.
 • 360 Link (Citation Linker, Propojovač citací) - linkovací nástroj (link resolver), který umožňuje zjistit dostupnost konkrétního článku, příspěvku, kapitoly v e-knize apod. Stačí do formuláře vyplnit údaje o dokumentu (název, autor, časopis, ročník, ISSN apod.)
true

Abecední seznam databází

Elektronický zdroj

Vzdálený přístup

Stručný popis zdroje

 

American Chemical Society

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů (chemie, přírodní vědy)

více

ASPI

 

právní předpisy - dostupné jen přes terminálový server

více

Bookport Shibboleth login elektronické knihy v češtině

více

Cambridge Textbooks - Full Collection

Shibboleth login

digitalizované učebnice Cambridge University Press

Od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2022 přístup hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

 

ČSN normy online

Shibboleth login (pouze pro studenty DFJP, FCHT a FEI)

 • pro všechny uživatele: technické normy s možností tisku na PC v 1. p. knihovny
 • pro studenty DFJP, FCHT a FEI: technické normy bez možnosti tisku dostupné kdekoli online po přihlášení univerzitním NetID

více

EBSCOhost

Shibboleth login

polytematická plnotextová databáze

více

Ebook Central (ProQuest)

Shibboleth login

elektronické knihy

více

Encyclopaedia Britannica

 

elektronická encyklopedie

více

Environmental Modeling...

 

e-kniha autorů z FES (trvale udržitelný rozvoj)

více

Gale Reference Complete Shibboleth login multidisciplinární soubor databází (Gale Academic OneFile, Gale OneFile: News, Gale General OneFile, Gale Literary Sources a Gale eBooks) - zkušební přístup do 31. 12. 2022  
InCites Shibboleth login

analytický nástroj dostupný na platformě Web of Science

více

IoP Science

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)

více

Journal Citation Reports

Shibboleth login

impakt faktor časopisů z Web of Science

více

Journal of Print and Media Technology Research

 

časopis vydávaný iarigai (The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) - heslo k posledním dvěma číslům: iarigai_jpmtr_web

 

JSTOR

Shibboleth login

elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)

Od r. 2017 přístup do kolekcí V, VIII a XIII hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

více

Knovel

Shibboleth login

e-knihy (přírodní a technické vědy)

více

Lingea Lexicon 7

 

anglicko-české a německo-české slovníky - dostupné jen přes terminálový server

více

Medis-Alarm

 

databáze nebezpečných chemických látek

více

Merck Index Online

Shibboleth login

příručka pro chemii, biochemii a biologii

více

Oxford Handbooks Online

 

kolekce Economics and Finance a Political Science

Kolekce e-knih byly pořízeny v rámci projektu OP VVV Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice (INFRA II).

více

Oxford Scholarship Online  

kolekce Philosophy a Religion

Od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2022 přístup hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

 

Ovid EMCARE& Ovid MEDLINE & Ovid NURSING Full Text+

Shibboleth login

databáze zaměřené na ošetřovatelství, zdravotnické a pečovatelské profese

více

Physismart

 

výukový program - dostupný jen přes terminálový server

více

ProQuest Central

Shibboleth login

polytematická plnotextová databáze

Od r. 2017 přístup do části ProQuest HSS hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

více

REAXYS

Shibboleth login

platforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database

více

Religion & Philosophy Ebook Subscription Shibboleth login

kolekce odborných elektronických monografií

Od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2022 přístup hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

 
Routledge Encyclopedia of Philosophy Online Version 2.0  

elektronická encyklopedie

Od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2022 přístup hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

 

Royal Society of Chemistry

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů (chemie a přírodní vědy)

více

ScienceDirect (Elsevier)

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

SciFinder-n

 

elektronická podoba Chemical Abstracts, nutná registrace uživatele zde

více

SciVal  

nástroj pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu a tvorbu analýz (data ze Scopusu)

více

SCOPUS

Scopus Journal Metrics

Shibboleth login

 

citační databáze

hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS

více

SpringerLink

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih

více

SpringerLink Chemistry and Materials Science

Shibboleth login

Journal Backfiles Collection - kolekce archivů časopisů z oborů chemie a materiálové vědy

více

SpringerLink Computer Science Library

Shibboleth login

kolekce e-knih pro počítačové vědy

více

SpringerLink Lecture Notes in Mathematics

Shibboleth login

kolekce e-knih pro matematické vědy

více

Studies in Conservation

 

impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl

více

TRIS

 

bibliografická databáze pro dopravu

více

 Web of Science

+ Journal Citation Reports 

Shibboleth login pro WoS

Shibboleth login pro JCR

citační databáze, web s info v CZ a SK

+ impakt faktor časopisů z Web of Science

více

více

Wiley Online Library

Shibboleth login

elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)

více

 

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • American Chemical Society - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny zelenožlutou ikonou Subscriber Access.

 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací je dostupný v online verzi, ale pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.

 • Bookport - tři kolekce českých e-knih (Business, Medicína, Technika). Přístup přes Přihlásit se a Přihlásit se prostřednictvím eduID.cz.

 • ČSN normy online - prohlížení a tisk vybraných norem ČSN prostřednictvím internetové aplikace. Přístup je možný pouze na PC č. 13 v 1. p. univerzitní knihovny. Po příchodu požádejte službu u informačního pultu o přihlášení do systému ČSN normy online. Tisk norem ČSN probíhá v jiném režimu než běžný tisk - nejsou používány studentské a zaměstnanecké průkazy, studenti tisk hradí hotově (5 Kč za 1 stránku A4), u zaměstnanců je částka přeúčtována na vrub jejich střediska (4,80 Kč za 1 stránku A4).
  NOVINKA! Pouze pro studenty DFJP, FCHT a FEI: technické normy bez možnosti tisku dostupné kdekoli online po přihlášení univerzitním NetID.

 • EBSCOhost - polytematický komplex databází zpřístupňuje více jak 6 tis. titulů plnotextových časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 3 tis. brožur a plnotextových příručních publikací především z oblasti sociálních a humanitních věd. Nápověda a návody na vyhledávání (v češtině).

  • Academic Search Complete - multidisciplinární plnotextová databáze obsahující více než 8750 časopisů a celkem indexující téměř 13 tis. titulů (pokrytí mj.: biologie, elektrotechnika, fyzika, chemie, lingvistika, matematika, technika, náboženství právo, psychologie, sociologie, stavební inženýrství ad.).

 • Ebook Central (ProQuest) - elektronické knihy pokrývající různé obory. Pokud si budete chtít kapitoly, či celé knihy vytisknout, stáhnout do svého počítače či do své čtečky e-knih, je nutné se přihlásit přes tlačítko Sign On (pokud budete v síti UPCE, či připojeni vzdáleně, proběhne přihlášení automaticky na váš zaměstnanecký, či studentský účet). Návody pro práci s Ebook Central naleznete zde.

 • Encyclopaedia Britannica - Encyclopaedia Britannica studentům a vědcům nabízí články a informace z široké škály oborů. Snadný přístup k více než 800 000 plnotextových článků vč. užitečných odkazů pro další výzkum.

 • Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods - elektronická varianta publikace napsané autory z FES UPCE (Vladimír Olej, Ilona Obršálová, Jiří Křupka).

 • InCites - InCites je webový nástroj pro hodnocení výzkumu, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science pomáhá instituci rozvíjet výzkumnou strategii. InCites Benchmarking & Analytics umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky, předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí. 

  Přístup ze sítě univerzity: Pro přístup do InCites je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem a heslem. Uživatelé si musí zaregistrovat své jedinečné přihlašovací jméno a heslo kliknutím na odkaz „Register an email address“. Toto pravidlo platí i v případě, že již máte přihlašovací jméno a heslo do Web of Science.
  Vzdálený přístup (mimo síť univerzity): v menu „Institutional (Shibboleth) Sign In“ zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“ a vyberte Univerzitu   Pardubice. Budete přesměrování na jednotné přihlášení univerzity (Shibboleth login). 

 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).

 • Journal Citation Reports - databáze poskytuje údaje o hodnocení (tzv. impakt faktoru) více než 8 tis. periodik zastoupených v databázi Web of Science. Videotutoriál v češtině zde.

 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF.
  Od r. 2017 přístup do kolekcí V, VIII a XIII hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.
  Dostupné kolekce:

  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.

  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences V – kolekce zaměřená na filozofii, historii, religionistiku. Zahrnuje 218 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences VIII – kolekce zaměřená na umění, literaturu, historii . Zahrnuje 251 titulů časopisů.

  • Arts & Sciences XIII – kolekce zaměřená na literaturu, historii, filozofii a drama. Zahrnuje 191 titulů časopisů.

  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.

 

 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.​​​

Online help

Support Hub​

 

Webform

Webinars

Calendar

 • Lingea Lexicon 7 - anglicko-české a německo-české slovníky Lingea (Anglický slovník Platinum, Anglický ekonomický slovník, Anglický technický slovník, Anglický lékařský slovník, Německý slovník Platinum, Německý ekonomický slovník, Německý technický slovník, Německý lékařský slovník) - všechny slovníky jsou přístupné jen přes terminálový server terminal.upce.cz (návody pro Windows 10, Linux). Pro přihlášení z domova je třeba být připojený k VPN (návody).

 • Medis-Alarm - databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek.

 • Merck Index Online - Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické i anorganické chemii, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů..

 • Oxford Handbooks Online - Platforma Oxford Handbooks Online je základní příručkovou literaturou, která obsahuje tisíce přehledů a článků/esejí/kapitol. Studenti mohou v rámci platformy, na které jsou e-knihy, resp. kapitoly v HTML publikovány, vyhledávat v plném textu, abstraktu, podle autora, data publikování či klíčových slov.
  V rámci projektu OP VVV Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice (INFRA II) byly v r. 2018 pořízeny dvě kolekce elektronických knih Oxford Handbooks Online (Economics and Finance a Political Science).

 •  Ovid EMCARE& Ovid MEDLINE & Ovid NURSING Full Text+ - databáze plných textů z časopisů vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se dvěma bibliografickými databázemi. 
  1. Ovid Nursing Full Text + (přístup k 50 odborným časopisům zaměřeným na výzkum a praxi, seznam zde)
  2. Bibliografická databáze Ovid Emcare (více než 3700 indexovaných časopisů)
  3. Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset (více než 375 000 bibli­ografických záznamů z více než 400 ošetřovatel­ských časopisů)
  4. Ovid MEDLINE (záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů ve 40 jazycích)

 • Physismart - výukový program pro fyziku a matematiku. Je dostupný pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.

 • ProQuest Central - komplex databází ProQuest obsahuje bibliografické záznamy (většinou s abstrakty) článků z více než 10 tis. periodik. Plné texty (často i s obrázky), příp faksimile původních článků, pak přibližně k polovině z nich. Pokrývá humanitní a společenské vědy, obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku.
  Od r. 2017 přístup do části ProQuest HSS hrazen z OP VVV projektu Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

 • REAXYS - tato platforma od roku 2011 definitivně nahradila CrossFire. Upozornění: Pro kreslení strukturních vzorců slouží implementovaný editor, který vyžaduje na PC instalaci novější verze Javy.

Online help

Support Hub​

  Webform

Webinars

Calendar

 • ScienceDirect (Elsevier) - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory.

 • SciFinder-n - přístup je možný ze všech IP adres v síti univerzity, ale vyžaduje osobní registraci uživatele zde. SciFinder-n FAQ a FAQ pro vědecké pracovníky.

 • SciVal - nástroj pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu a tvorbu analýz. SciVal nabízí snadný a rychlý přístup k výzkumnému výkonu více než 7600 výzkumných institucí a jejich pracovníků z 220 zemí celého světa. Řešení ready-to-use umožňuje SciValu vizualizovat výsledky výzkumu, srovnávat s partnerskými institucemi, rozvíjet strategická partnerství, identifikovat a analyzovat nové vznikající výzkumné trendy a vytvářet jedinečně přizpůsobené zprávy. Díky pokročilé technologii superpočítačů SciVal umožňuje okamžitě zpracovávat obrovské množství dat a generovat vizualizace během pár sekund.

 • Přístup ze sítě univerzity: pro přístup do SciVal je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem a heslem. Pokud již máte účet Scopus / ScienceDirect, přihlaste se pod tímto uživatelským jménem. Pokud účet nemáte, registrujte se prostřednictvím  „Register Now“. 

 • SCOPUS - citační a referenční databáze. Je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných webových stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt.
  Scopus Journal Metrics - hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS.

 • SpringerLink - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Speciální předplacené kolekce:

  • Chemistry and Materials Science - kolekce archivů 106 časopisů pokrývajících obory chemie a materiálové vědy (seznam).

  • Computer Science Library - kolekce elektronických knih vydavatelství Springer z oblasti počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje téměř 9 tis. elektronických knih, více než 100 titulů časopisů, mj. sérii Lecture Notes in Computer Science a 9 výkladových slovníků a encyklopedií.

  • Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.

 • Studies in Conservation - impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl (IF 2013: 0,173). Vydává Maney Publishing Leeds.

 • TRIS - bibliografická databáze obsahující anotace vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce, které odebírá Ústřední technická knihovna dopravy. Postup: Nový dotaz - Vstup pro registrované uživatele - přihlašovací jméno a heslo vám na požádání sdělí služba u informačního pultu (tel. 466 036 535).

 • Web of Science - prestižní citační databáze zajišťující přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citací prací z mnoha světových vědeckých časopisů z nejrůznějších oborů. Uživatelé mohou využít i online verzi bibliografického softwaru EndNote, tzv. EndNote Web a rozsáhlé a podrobné nástroje citační analýzy. Webové stránky s informacemi v češtině a slovenštině. Videotutoriál v češtině zde.

 • Wiley Online Library - zdroje předplacené pro UPCE v plném textu jsou označeny ikonou otevřeného zámku. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Seznam v r. 2011 zakoupených archivů periodik a e-knih v XLS zde.

false

Jsme členem CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje

false
Rozšířit fotografii: 
false
false