Novinky v Univerzitní knihovně

4. 9. 2018

Vážení uživatelé Univerzitní knihovny, 

v souvislosti s aktualizací Knihovního řádu Univerzitní knihovny UPa informujeme, že došlo k navýšení možného počtu absenčních výpůjček, a to na 20 pro studenty (kategorie S, SL a SX) a na 10 pro uživatele z řad veřejnosti (kategorie V). Více informací viz Knihovní řád

Dále upozorňujeme na možnost bezhotovostních plateb. 

U výpůjčního pultu v přízemí můžete zaplatit platební kartou, a to: 

- pokuty za upomínky,

- poplatky za nevyzvednuté rezervace,

- manipulační poplatky za ztrátu knihy, 

- registrační poplatek (uživatelé z řad veřejnosti),

- poplatek za jednorázový vstup (nezaregistrovaní uživatelé).

Ve čtenářském kontu můžete přes platební 3D Secure bránu zaplatit aktuální dlužné částky knihovně, a to: 

- upomínky (za pozdní vrácení knih, pokud jste knihy vrátili do biblioboxu),

- poplatky za nevyzvednuté rezervace,

- registrační poplatek (uživatelé z řad veřejnosti). 

 

 

 

Mgr. Veronika Ungerová
Univerzitní knihovna