Novinky

Bakalářské studium a) uchazeči, kteří již splnili všechny podmínky v přijímacím řízení  pro přijetí ke studiu, naleznou již nyní rozhodnutí na webových stránkách zde.  b) uchazeči, kteří zatím nedodali na studijní oddělení FES ověřenou kopii maturitního vysvědčení, tak musí učinit co nejdříve. Teprve tím splní poslední z podmínek pro přijetí na FES. Následně - přibližně do týdne - naleznou rozhodnutí na webových stránkách zde .  Návod pro stažení výsledků...
Irenu Podláskovou a Zaan Bester z Univerzity Pardubice včera ocenila Česká a Slovenská Asociace Jazykových Center za nejlepší Počin doby covidové. Během pandemie dosud natočily celkem 21 netradičních výukových a komunikačních videí v anglickém jazyce, která oslovila vysokoškoláky i veřejnost. V novém projektu Let´s Communicate lektorky zpracovávají různé společenské situace kreativním způsobem a odlehčenou formou. „Naše kolegyně dokázaly velmi rychle zareagovat na situaci...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice od října letošního roku opět otevírá pro seniory a zájemce z řad veřejnosti všech věkových kategorií Univerzitu třetího věku s cyklem přednášek „Společnost v 21. století – trendy moderní doby“. Na zájemce čeká v zimním semestru deset přednášek.  Na každém setkání bude představeno jedno aktuální ekonomické téma, které doplní další téma z oblasti společenských věd. Podrobný program naleznete zde. ...
Rozhodnutím kolegia děkana FEI dochází ke změně ve schváleném Harmonogramu akademického roku 2020/2021 – zrušení promoce a sponze absolventů FEI dne 30. června 2021. Pro absolventy FEI bude připraven náhradní termín obřadů v podzimních měsících tohoto roku. Informace o konkrétním termínu bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněna na webových stránkách FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky (upce.cz)) a zaslána absolventům prostřednictvím elektronické pošty....
OZNÁMENÍ o konání 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 22. června 2021 od 14:00 hodin v učebně B1, budova DB, Dopravní fakulta Jana Pernera     Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 4. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Univerzity...
SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a. s. podporuje dárcovství krve nejen mezi studenty a zaměstnanci Univerzity Pardubice, ale i širokou veřejností.   Darujete krev? Nebo byste chtěli darovat a nevíte, kdy a jak začít? Co na Světový den dárců krve 14. června? V celé České republice chybí asi 100 000 dárců. Také v Pardubické nemocnici na transfúzním oddělení uvítají nové dárce. Která...
Zámek Uherčice 14. 06. 2021
Studenti Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru restaurují soubor barokních grafických listů ze sbírek státního zámku Uherčice, které probíhá v rámci celkové obnovy zámku. Zámek Uherčice (zamek-uhercice.cz)
Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ocenil žáky základních a středních škol, kteří se s úspěchem účastnili krajského kola soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.  Do soutěže bylo letos zapojeno celkem 67 účastníků, kteří prezentovali 53 projektů z různých odvětví – chemie a biochemie, biologie a medicína, fyzika, informatika, elektrotechnika a robotika, ekologie a zemědělství, společenské vědy. „Jsem velmi rád, že roste...