Novinky

Ve dnech 16. a 17. března 2023 se v pardubickém výstavním centru Ideon uskutečnilo krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Šlo již o patnáctý ročník této soutěže, jejímž cílem je vzbudit zájem o vědu u žáků a mládeže a podpořit a rozvíjet talent u těch, kteří jsou v tomto směru nadaní. Akci pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku, AMAVET, z. s. ve spolupráci s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové a dalšími partnery...
„Junioři“ obdrželi věcné dary, „Středoškoláci“ přísliby stipendií. Jako tomu je každým rokem v měsíci březnu, tak i letos proběhlo ve výstavním centru Ideon ve dvoudenním běhu Krajské kolo soutěže Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Oblíbenou soutěž mezi mladými badateli pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku, AMAVET, z. s. ve spolupráci s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové a dalšími partnery....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkan Fakulty filozofické Jiří Kubeš tradičně ocenil žáky základních a středních škol, kteří se účastnili soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.  Patnáctý ročník soutěže, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku, se konal 16. a 17. března 2023 v pardubickém Ideonu. Přestože většina soutěžních projektů je především z oblasti techniky, informatiky a přírodních věd, v posledních letech přibývá i těch...
Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku Kontrola z pohledu živnostenského úřadu, kterou přednese dne 4. 4. 2023 JUDr. Jana Milotínská (vedoucí oddělení kontroly, Městský úřad Chrudim) od 14:00 hod., EA03024.  
Ve čtvrtek  dne 16. 3. 2023 proběhl další FOCUS GROUP na Fakultě ekonomicko-správní s tématem „Jak můžeme v organizacích zmírnit dopady respiračních onemocnění s využitím umělé inteligence".  Zúčastnili se zástupci těchto sedmi organizací: Era a.s., IVECO Czech Republic, a. s., Elektrárny Opatovice, a.s., Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Městská Policie Pardubice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní...
Ve čtvrtek dne 16. 3. 2023 proběhla na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice veřejná přednáška s tématem „INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ OCHRANA ZDRAVÍ A VÝZKUM DOPADŮ JEJÍHO NASAZENÍ NA EKONOMIKU SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU Z HLEDISKA SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ JAKOSTI", kterou realizovali pracovníci firmy Principal engineering s.r.o. Ing. Jan Plachý a Ing. Petr Moláček. Přednáška byla zaměřena především na praktickou aplikaci umělé inteligence a strojového učení....
Tradiční veletrh KONTAKT propojil na Univerzitě Pardubice studenty s budoucími zaměstnavateli. Letos se ho zúčastnilo více než 50 firem, které patří ke špičkám v mnoha oborech. Akce, která nabízí nové pracovní příležitosti, se letos konala už po dvaadvacáté. Studenti měli během dne příležitost se osobně představit personálním manažerům jednotlivých firem. Předali jim svoje životopisy a diskutovali o pracovních podmínkách a o podmínkách přijetí, ...
Studujete na FEI a chtěli byste získat větší přehled o tom, jaké vědecko-výzkumné činnosti se na naší fakultě vlastně věnujeme? Líbilo by se vám být součástí výzkumných týmů fakulty a spolupracovat s průmyslovými lídry v regionu nebo zahraničními výzkumnými organizacemi? Nebo prostě jen hledáte vhodné téma pro vaši bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci? Pak si nenechte ujít veřejný workshop výzkumných týmů FEI, který se uskuteční v pondělí 27. března od 13 hodin v posluchárně H1...