Novinky

Dovolujeme si oznámit omezení provozu studijního oddělení FZS z důvodu organizace akademických obřadů a zápisů do 1. ročníků. Studijní oddělení bude uzavřeno ve dnech: 29. 6. 2021  1. 7. 2021 2. 7. 2021  7. 7. 2021  Neodkladné záležitosti studentů bude vyřizovat kancelář č. 02008 - Lenka Kuthanová, Kristýna Bendová, Denisa Sucková, tel.: 466 037 541. V průběhu letních prázdnin dochází k úpravě úředních hodin: PO - PÁ...
Vážené studentky a studenti, na základě znění nového opatření, které bylo přijato na jednání vlády dne 7. 6. 2021 se od 8. 6. ruší povinnost nosit respirátor během zkoušky, pokud zkoušený a zkoušející dodrží vzdálenost alespoň 2 metry. Ve společných prostorách povinnost nosit respirátory i dále platí. Od 24. 5. 2021 platí výjimky z testování na základě znění nového opatření MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, které bylo přijato na jednání vlády 21.  5. 2021.  Testovat se nyní...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení kolegové, milí studenti, dovolujeme si vám představit Výroční zprávu Univerzitní knihovny UPCE za rok 2020. Covidový rok 2020 byl specifický, tak jsme se rozhodli ozvláštnit i výroční zprávu. První, textová část je zpracovaná ve stylu „méně textu, více grafiky“. Pár nejzajímavějších údajů najdete v přiložené infografice. Pokud se chcete o provozu knihovny a poskytovaných službách nejen v minulém roce dozvědět více podrobností, otevřete si i další naše výroční zprávy.  
V příloze naleznete přijatá usnesení 161. zasedání Pléna České konference rektorů. 161. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 3. června 2021 v Brně.
Hlavní jídelna od 7. 7. 2021 do 20. 8. 2021 zavřeno od 23. 8. 2021 provozní doba 11:00 - 13:00 hod., výdej jídel bez předchozí objednávky od 20. 9. 2021 zahájen běžný provoz __________________________________________________________________________________ Výdejna Jídelna II. od 7. 7. 2021 do 17. 7. 2021 výdej objednaných jídel (objednávky den předem do 13.00 hod.) od 19. 7. 2021 do 20. 8. 2021 zavřeno od 23. 8. 2021 provozní doba 10:00 – 13:30 hod., výdej...
Zaměstnanci Osobně přítomni na pracovišti mohou být pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních sedmi dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v souladu s požadavky uvedenými v opatřeních a výsledek tohoto testu je negativní. Pravidelné testování každého zaměstnance probíhá s frekvencí nejvýše jedenkrát za sedm dní. Testovat se nyní nemusí zaměstnanci, kteří: doloží laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu...
Fakulta zdravotnických studií a Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se účastní projektu vývoje platformy pro inteligentní digitální ochranu zdraví.  Projekt je financován Evropskou unií a zašťituje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním řešitelem projektu je společnost Principal engineering. Výstupem  má být vytvoření platformy, která pomůže efektivně chránit občany před různými virovými repiračními onemocněními. Projekt bude zahájen v srpnu a trvat...