Novinky

Obhajoba disertační práce Ing. Lucie Zapletalové s názvem Metody snížení dimenze pro modelování stavu zdraví v doktorském studijním programu Systémové inženýrství a informatika proběhne dne 24. 3. 2023 od 11:30 hod.      
Jan Stejskal, děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna podepsali včera memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. ÚOHS v rámci spolupráce nabídne studentům magisterských studijních programů možnosti stáží, konzultace diplomových prací a také závěrečná témata diplomových prací z oblasti hospodářské soutěže či veřejné zakázky. FES a ÚOHS se dále dohodly na realizaci odborných workshopů, konferencí a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vás zve na akci SPOLEČNOST A JEJÍ SPRÁVA: Společnost a lidská práva, která se uskuteční 12. 4. 2023 v Atriu Univerzity Pardubice od 9:45 hod.  Akci zahájí: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Vystoupí: Mgr. Michaela Tetrao, Ph.D., Ředitelka organizace Most pro o. p. s...
Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku Praktické aspekty fungování finanční správy České republiky, se kterou vystoupí Ing. Robert Hofman, MBA (ředitel Finančního úřadu pro Královehradecký kraj) dne 4. dubna 2023 od 12:00 hod. v EA 02022.
  Patentová a další ochrana: Proč chránit své VaV výsledky a jaké jsou možnosti ochrany? Jaký je rozdíl mezi patentovaným a nepatentovaným výsledkem? Je možné výsledek patentovat a zároveň publikovat? Kdy se (ne)vyplatí patentovat a co všechno patentování obnáší? Mám VaV výsledek (vč./bez patentu), který bude zajímat firmy – a co dál?   Termíny: 22. 3. 2023 od 14 do 15:30 hodin 29...
Oceňování nejlepších vědců a vědkyň za výstupy jejich vědecko-výzkumné činnosti je mnohaletou tradicí Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Do hodnocení letos vstoupily jen výstupy, které byly úspěšně publikovány v časopisech registrovaných ve Web of Knowledge (Web of Science). Rozhodujícím kritériem byl AIS (Article Influence Score), resp. umístění časopisu v prvním nebo druhém kvartilu právě podle AIS známého ke dni hodnocení. Do hodnocení vstoupily pouze publikační...
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12 do 13 hod. v EB E2 na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“, která se koná u příležitosti Dne učitelů. Naše akademická obec se tímto připojuje k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických...
Děkanské volno 13. 03. 2023
Děkan fakulty filozofické vyhlašuje na úterý 28. března 2023 v čase od 12 h do 13 h pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice DĚKANSKÉ VOLNO. Výuka je v tento čas zrušena z důvodu shromáždění akademické obce Fakulty filozofické. Akademická obec FF UPCE vyjádří podporu celorepublikové akci „Hodina pravdy“, která se koná u příležitosti Dne učitelů. Akce má upozornit na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických...