Novinky

Vážení kolegové, vážení studenti,  přístup do Národní digitální knihovny - Covid byl prodloužen do 30. 6. 2021. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se 11. února 2021 dohodl s předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která do konce června 2021 umožní úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven  provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Kolegové-studenti, dne 16.02.2021 se nekoná přednáška z předmětu "KST/IDATS Datové struktury" a předmětu "KST/NNDSA Datové struktury a algoritmy". Cvičení z daných předmětů se v prvním týdnů semestru konají beze změny. První přednášky z uvedených předmětů proběhnou distanční formou dne 23.02.2021 v plánovaných časech dle rozvrhu. V případě potřeby budou uvedené přednášky nahrazeny v jinem terminu. S pozdravem prof. A. Kavička
Fakulta ekonomicko-správní ve spolupráci se společností CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. zve všechny zájemce  na přednášku spojenou s diskuzí na téma Databáze a aplikace CRIBIS, se kterou vystoupí RNDr. Luděk Mácha a Ing. Jan Cikler. Přednáška se bude konat online dne 18. 2. 2021 od 10:00 h. Link pro připojení Aplikace je ideálním nástrojem pro podporu pedagogické činnosti v oblastech ekonomiky a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy. Exportovaná data...
Nový bakalářský a navazující magisterský studijní program „Dopravní technika“ bude možné studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od podzimu 2021. Doprava je multioborovou disciplínou, která zahrnuje celou řadu specializací od stavebnictví přes strojařinu, elektrotechniku a IT až po dopravní technologii a management. Tomuto záběru odpovídá i šíře studijních programů, které připravují studenty na budoucí uplatnění v dopravě. Širokou škálu specializací cílených do...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádala v průběhu měsíce ledna a února online Dny otevřených dveří. Tříhodinové živé streamy z fakulty nabídly prezentace studijních programů, rozhovory se studenty a pedagogy. Zájemci o studium měli možnost se virtuálně seznámit i s prostředím kampusu.    Informace o studiu na naší fakultě mohli zájemci letos získat ve dvou setkáních, ale pouze on-line. Tříhodinovým přenosem v aplikaci MS Teams...
Informace o studiu na 7 fakultách Univerzity Pardubice letos získají budoucí studenti pouze online. Pandemická situace sice nedovoluje vysoké škole pozvat zájemce nebo jejich rodiče na kontaktní Dny otevřených dveří, přesto si každý může pustit živě nebo ze záznamu vysílání univerzity i jednotlivých fakult. Maturanti mohou sledovat prezentaci Univerzity Pardubice na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Kromě informací o studiu na jednotlivých fakultách si zájemci projdou...
Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci platná od 15. 2. 2021 Milé studentky, milí studenti, vzhledem k tomu, že vývoj epidemiologické situace na další měsíce nelze odhadovat, rozhodli jsme se, že výuka v nadcházejícím letním semestru akademického roku 2020/2021 bude realizována on-line. V nadcházejících měsících se dá očekávat určité rozvolnění pravidel a opatření vlády ČR vztahující se na vysoké školy. Podle aktuální situace je možné očekávat drobné...